2014 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırma Sonuçları Açıklandı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

2014 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırma Sonuçları Açıklandı

18 Kasım 2015

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 17 Kasım’da İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, 2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: Ar-Ge faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı.

Bir önceki yıl %0,95 olan gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2014 yılında %1,01’e yükseldi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında; ticari kesim %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu %40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki yıl ticari kesim %47,5 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu %42,1 ile yükseköğretim, %10,4 ile kamu kesimi takip etmişti.

Ar-Ge harcamalarının 2014 yılında %50,9’u ticari kesim tarafından finanse edilirken bunu %26,3 ile kamu kesimi, %18,4 ile yükseköğretim kesimi, %3,4 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %1,1 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2014 yılında toplam 115.444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %2,2 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2014 yılında %53,7’si ticari kesimde, %35,7’si yükseköğretim kesiminde ve %10,6’sı kamu kesiminde yer aldı.

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 34.826 ile toplam Ar-Ge personel sayısının %30,2’sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde %23,2, kamu kesiminde %25,7, yükseköğretim kesiminde ise %42 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.düzeye göre 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve %21,6 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

998 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme