Söyleşi: NOVA Power Solutions, Türk Savunma Sanayisinin Geliştirdiği Sistemlere, Güç Kalitesi Kavramını Getiriyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: NOVA Power Solutions, Türk Savunma Sanayisinin Geliştirdiği Sistemlere, Güç Kalitesi Kavramını Getiriyor

4 Aralık 2017

MSI Dergisi’nin, medya sponsorluğunu üstlendiği 8’inci Deniz Sistemleri Semineri için hazırlamış olduğu, içerisinde haber, analiz, makale ve söyleşilerin yer aldığı 151’inci özel sayısında yayımlanan “NOVA Power Solutions, Türk Savunma Sanayisinin Geliştirdiği Sistemlere, Güç Kalitesi Kavramını Getiriyor.” başlıklı söyleşi, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

NOVA Power Solutions, bir yandan Türkiye’deki savunma sanayisine ve endüstriye, “güç kalitesi” kavramını ve bu kavramın önemini anlatmak; diğer yandan da Türk sanayisine bu konuda destek olmak için, 2015 yılından beri yoğun olarak çalışıyor. Önde gelen diğer etkinliklerde olduğu gibi, Deniz Sistemleri Semineri’nde de Türk kullanıcıların yanında olan firmanın; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu’ndan ve CEO’su Steve Ziff’ten, “güç kalitesi” ve Türkiye’deki çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Steve Ziff

 

NOVA Power Solutions, görev-kritik sistem, cihaz ve alt sistemlere, güvenilir ve sürekli güç sağlayan ürün ve çözümler sunuyor. Bunların merkezinde, derin ayrıntılar içeren ve daha çok teknik bir konu olan “güç kalitesi” yer alıyor. Öncelikle güç kalitesinin ne olduğunu anlatır mısınız? Savunma sistem ve cihazlarının, temiz ve güvenilir bir güç kaynağıyla beslenmesi, neden bu kadar hayati öneme sahip?

Süleyman Bayramoğlu

 

Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikle bir ön bilgi vermek isterim. Elektronik sistemlerde meydana gelen arızaların %80’i, güç beslemesindeki ya da elektrik altyapısındaki sorunlardan kaynaklanıyor. Bunu ben söylemiyorum; bir araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmanın sonucu. Ama ben de bu tür durumlarla çok karşılaştım ve aynı düşüncedeyim.

Elektrik altyapısındaki sorunlar, her zaman arızaya ya da cihazın çalışmamasına yol açmasa bile, cihazın verimini ve kullanım ömrünü kısaltmaya neden oluyor. Güç dalgalanmalarının çok olduğu yerlerde, elektronik cihazların daha çabuk arıza yaptığına hepimiz tanık oluyoruz. Ama bu, arızaya ya da kesintiye tahammül edilemeyen sistemlerde ya da uygulamalarda, çok daha yaşamsal öneme sahip bir konu.

Sorunuza gelirsem; elektrik gücü kalitesi ya da kısaca güç kalitesi; gerilim, frekans ve dalga şekli ile ilgilidir. Güç kalitesinin iyi olması demek; öngörülen aralıkta sabit gerilime, nominal değere yakın sabit AC frekansına ve sinüs eğrisine benzer düzgün bir gerilim dalga biçimine sahip besleme gücünün sağlanması anlamına gelir. Genel olarak güç kalitesi, bir elektrik prizinden çıkan elektrikle beslenen “yük” olarak tabir edilen cihaz tarafından belirlenir. Daha geniş anlamda “güç kalitesi” terimi, “yük” olarak adlandırdığımız bir cihazı besleyen elektrik enerjisi ve “yük”ün tam beklendiği şekilde çalışması kavramını anlatmak için kullanılır. Uygun özellikte güç ile beslenmemesi durumunda cihaz, belli bir zaman sonra beklenen işlevi görmeyebilir, beklenmedik bir şekilde arızaya girebilir ya da hiç çalışmayabilir. Bu husus, özellikle savunma sistemleri ya da kritik endüstriyel sistemler açısından oldukça önemli. Elektrik enerjisinin sorunlu ve düşük kaliteli olmasının pek çok nedeni olabilir; dolayısıyla da pek çok durumda ve uygulamada, bu sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

 

Sizin de belirttiğiniz gibi, temiz ve güvenilir güç, yalnızca savunma için değil, diğer bazı sektör ve uygulamalar için de oldukça önemli. Sistemleri, cihazları ve uygulamaları, her zaman iyi ve çalışır durumda tutmak, bazen hayati öneme sahip olabiliyor. Özellikle kritik süreçler içeren hassas sistem ve uygulamalar söz konusu olduğunda, iş sürekliliğinin sağlanması için, tutarlı ve güvenilir güç sağlanması konusu, hayati bir önem kazanıyor. Tüm bunlar, NOVA Power Solutions tarafından sunulan çözümlerin önemini ve kritikliğini arttırıyor mu?

Süleyman BAYRAMOĞLU: Kesinlikle öyle. Endüstride ve işletmelerde, kritik süreçlerin yönetimini sağlayan hassas endüstriyel sistem, sensör ve uygulamaların, tutarlı ve güvenilir bir güç ile beslenmesi konusu, işin sürekliliğini sağlama ve beklenmeyen kesintilerin önlenmesi açısından, yaşamsal bir öneme sahip. Benzer şekilde, endüstriyel elektronik ekipmanın temiz bir enerji ile beslenmesi, iş sürekliliği kadar, ekipmanın verimi ve kullanım ömrü açısından da kritik önemde. Bu kavram, dayanıklı tüketim mallarından kritik altyapı sistemlerine ve özellikle de endüstriyel süreç kontrol sistemlerine ve uygulamalarına uzanan, çok geniş bir yelpazedeki teçhizat için geçerli. Özet olarak, bu tür endüstriyel sistem ve uygulamalarda, aynı zamanda maddi bir kayba da yol açacağından, güç kalitesinden kaynaklanan kesintiye tahammül edilemez.

Diğer yandan, günümüzün elektrik şebeke altyapısında, yüksek kalitede güç sağlamak, geçmişte olduğundan daha da zor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, dağıtık sistemlerdeki elektriksel “anomali” veya gürültü kaynaklarının, gittikçe artan bir hızda çoğalması. Burada, elektronik sistemlerin, kalitesiz ya da temiz olmayan bir güçle beslenmesine neden olan, iki temel etmenden söz edebiliriz:

  • Bir şebekedeki elektronik güç kaynaklarının sayısı ve
  • Şebekenin büyüklüğü.

Küçük şebekeler, elektriksel anomali ve gürültü oluşumuna daha yatkındır. Ancak,  büyük şebekelerde bile lokal düzeyde elektriksel bozulmalar söz konusu olabilir.

Şebeke boyutu, güç kalitesinde görülen bozulmanın başlıca ve en kritik sebebidir. En çok da nispeten küçük elektrik altyapılarına sahip gemilerde bunu görüyoruz. Bu anlamda, gemi elektrik altyapıları, en kritik elektrik şebekeleri olarak kabul edilir. Çünkü bu kadar küçük bir şebekede, çok sayıda elektronik sistem ve birbirini etkileyen veya gürültüye neden olan çok sayıda anahtarlamalı güç kaynağı bulunur. Bu sebeple, güvenilirlik ve performans sorunlarına neden olan düşük elektrik kalitesi konusu, gemilerde daha sıklıkla gündeme gelir ve kritik önemde değerlendirilir.

NOVA Power Solutions, IDEF 2017’de, ABD Büyükelçisi John Bass’ı da standında ağırladı.

 

NOVA Power Solutions Türkiye Ofisi’nin açıldığı 2015 yılında, hedeflerinizi aşağıdaki gibi sıralamıştınız:

  • Türk savunma sektörünün bölgedeki rolünü ve teknolojik gelişmeler açısından geldiği noktayı göz önünde bulundurarak, Türk savunma şirketleri ile yapacağımızı çözüm ortaklıkları yoluyla uzman olduğumuz güç kalitesi alanında sinerji yaratmak;
  • Savunma sektöründeki sistem entegratörleri ve üreticilerinin yanı sıra endüstriyel sektördeki üreticilerle de güç birliği oluşturmak ve iş birliği yapmak;
  • Türk savunma sanayisinin, sağlam yapılı ve güvenilirliği yüksek özgün savunma sistemleri geliştirme ve sadece Türkiye değil dünya savunma pazarında da yer alma hedeflerine uzmanlık alanımızla katkı sağlamak.

Bu doğrultuda, son 2 yılda, Türkiye’deki faaliyetlerinizde ne gibi ilerlemeler olduğunu özetleyebilir misiniz?

Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikle savunma sektörü için, 2 yılın çok kısa bir zaman olduğunu vurgulamak isterim. Savunma programlarının, genellikle uzun planlama ve yürütme döngüleri bulunuyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu kadar kısa bir zamanda, Türk savunma sanayisi firmaları ile iş birliği ve çözüm ortaklığı konusunda, çok iyi bir konuma geldiğimizi düşünüyorum.

Bu güne kadar pek çok büyük savunma firmasına, özellikle gemi ağırlıklı programlar olmak üzere, çeşitli sistemlerin tasarımı aşamasından itibaren destek olduk. Bu firmalarla, güç kalitesiyle ilgili performans sorunlarını çözme ve yüksek kalitede güç dağıtımını sağlayacak sistemlerin tasarlanması konularında, çok başarılı iş birliklerimiz var. Türkiye’de tasarlanan sistemlerin yüksek güvenilirliğe ve performansa sahip olabilmesinin temelinde de bu konular var ve bu konudaki katkılarımızdan ve sonuçlarından çok mutlu olduğumuzu da eklemek istiyorum.

 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki hangi projelerde yer almak istiyorsunuz?

Süleyman BAYRAMOĞLU: Öncelikli olarak güç kalitesi ve önemi konusundaki farkındalığı arttırmak ve savunma ve diğer görev kritik sistemlerin tasarımında, yüksek kaliteli güç besleme ve dağıtımı sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesinde, Türkiye’deki savunma sistem geliştiricilerine katkı sağlamayı sürdürmek istiyoruz.

Ardından ise aynı birikimi, kritik altyapı güvenlik sistemlerine ve diğer endüstriyel sektörlere de yansıtmak istiyoruz. Bu çerçevede, özellikle de Türkiye’nin son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydetmeye başladığı; ulaşım teknolojileri sektörüne yönelik çalışmalarımız var. Pazarın büyüme durumuna bağlı olarak, tasarım ve üretim faaliyetlerimizin bir bölümünü, Türkiye’de gerçekleştirme konusu da gündemimizde bulunuyor.

 

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Süleyman BAYRAMOĞLU: Bu yıl, IDEF’e üçüncü kez; ulaşım teknolojileri konusunda dünyanın en önemli fuarı olan InterTraffic İstanbul’a ise ikinci kez katıldık. Bu fuarlarda, geliştirdikleri sistemlerin elektrik anomalilerine karşı korunması ve performanslarının yükseltilmesi konusuna ilgi duyan, hem yerli hem de yabancı, çok sayıda savunma firması ve endüstriyel firma ile bilgi paylaşımı olanağımız oldu. Güç kalitesinin önemi konusundaki farkındalığın, biraz daha arttığını gözlemleme şansımız da oldu.

Savunma ve ulaşım teknolojileri sektöründen birçok önemli firma, delegasyon ve ziyaretçi ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Yeni ortaya çıkan iş ilişkileri ve oluşan yoğun etkileşim, firmamızın, Türkiye ile bölge savunma pazarındaki varlığı ve yükselen başarısını da bir anlamda somutlaştırmış oldu.

Hem IDEF hem de InterTraffic İstanbul sırasında ortaya çıkan yeni fırsatlardan ve kurduğumuz bağlantılardan duyduğumuz memnuniyeti ve bizim için önemini ifade etmeliyim.

“Türkiye’nin özgün ve yüksek teknoloji savunma sistemi geliştirme ve ihraç etme” hedefine, kaliteli güç besleme çözümlerimizle katkıda bulunma ve önde gelen firmalarla iş birliği yapma konusunda kendimizi konumlandırmakla ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk.

Bundan sonra da daha geniş bir yelpazede, savunma sektöründeki sistem entegratörleri ve sistem geliştiricilerinin yanı sıra endüstriyel sistem entegratörleri ve üreticileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Deniz Sistemleri Semineri’ne sponsor olarak katılıyoruz. Bu seminer sırasında, sistem entegratörlerinin yanı sıra harekâta hazır olma düzeyini yükseltecek güvenilir ve yüksek performanslı uygulamalar geliştirmede, güç kalitesinin önemini açıklamak üzere; Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, yönetici ve uzman personeli ile de görüş alış verişi yapmaktan memnuniyet duyacağız.

InterTraffic İstanbul’da, NOVA Power Solutions standı.

Yeni İş Birliklerine Hazırız

NOVA Power Solutions, gerek savunma alanında gerekse savunma dışı alanlardaki kritik uygulama ve sistemlerde kullanılan, çeşitli ürün ve çözümler sunuyor. Pazarın bu iki segmenti arasında ne gibi benzerlikler var?

Steve ZIFF: Her iki pazar için de geçerli olan ortak nokta, güvenilir elektrik besleme gücüne olan kritik bağımlılık. Bir gemideki ya da en basitinden bir trafik kavşağındaki cihazlara güvenilir besleme sağlanmazsa bu sistemler, beklenen işlevsellikte ve tam kapasitede çalışamayacaktır.

Besleme gücündeki sorunlar, çoğu zaman, sistemlerde beklenmeyen yıpranmalara neden olur ve bu da bu sistemlerin, kullanım süresini azaltır. Bazı durumlarda, sistemlerin arızalanmasına ya da hiç çalışmamasına neden olur. Ki, bu da hem pahalı hem de çok tehlikeli olabilecek sonuçlara yol açabilen bir durumdur.

 

NOVA Power Solutions çözümlerinde, rakiplerinizde olmayan ne gibi özellikler var?

Steve ZIFF: Öncelikle ve en önemlisi, biz sadece üretici değiliz; bir çözüm firmasıyız ve müşterilerimize, iş birliği yaptığımız firmalara özel çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, çözüm ve ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, sektörde eşsiz. Sadece rakiplerin ürünlerini almaya karar vermiş; ama bu ürünlerin performansının yeterli olmadığını fark etmiş müşterilerle de karşılaşıyoruz. Sahadaki ürünlerimizi yakından takip ediyoruz ve şunu söyleyebilirim ki; arıza oranları, sektör ortalamasının oldukça altında. Ürünlerimiz, genellikle 10 yıldan fazla süreyle hiç arıza ile karşılaşmadan kullanılıyor ki, bu da pazarda çok nadir rastlanan bir durum.

İkinci olarak, belli bir ürün gamı ile ortaya çıkarak, müşterilerin, kendi gereksinimlerine en yakın ürünü seçmesi şeklinde bir modelimiz yok. Az önce de belirttiğim gibi, biz müşteri gereksinimleri doğrultusunda, gerektiğinde proje ekibi ile birlikte çalışarak, en uygun çözümü oluşturup ürün geliştiriyoruz. Tabii ki ürün geliştirmeye, her seferinde en baştan başlamıyoruz. Öyle yapsaydık maliyetler çok daha yüksek; geliştirme ve üretim sürelerimiz, müşterilerimizin kabul edemeyeceği kadar uzun olurdu.

Çözümlerimiz ve ürünlerimiz, arıza ve kesintiye tahammül edilmeyen kritik elektronik altyapı ve sistemlerin korunmasında, özellikle tercih edilen ürünler olarak, dünyanın birçok bölgesinde farklı uygulama alanlarında kullanılıyor.

Yıllar içinde, çok çeşitli ürün aileleri geliştirdik. Müşterilerimize özel ürünler geliştirirken, bu ürünlerin ana bileşenlerini, başlangıç noktası kabul ediyoruz. Bu nedenle olabildiğince var olan tasarımlarımızdan yola çıkarak, tasarım değişikliği ya da özelleştirmelerle müşteri proje gereksinimlerini karşılamayı tercih ediyoruz. Böylelikle çözümlerimiz, hem proje gereksinimlerini tam olarak karşılıyor hem de ürünlerimizi makul bir sürede ve rekabetçi bir fiyatla teslim edilebiliyoruz.

 

NOVA Power Solutions’un, önümüzdeki dönemde tanıtmayı düşündüğü yenilikçi teknolojiler, çözümler ya da ürünler var mı? Okuyucularımızla bu konuda neler paylaşabilirsiniz?

Steve ZIFF: Bir geliştirici firma olarak, çözüm ve ürünlerimizde, her zaman yenilik yapmanın yollarını arıyoruz. Her yıl, mevcut ürünlerimiz ve yeni çözümlerle ilgili olarak hem bütünüyle kendi “iç” hedeflerimizi hem de müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda şekillenen “müşteri kaynaklı” hedeflerimizi belirliyoruz. İç hedeflerimiz; cihaz bileşenlerinin etkinliklerinin arttırılması, kullanılan elemanların boyutlarının küçültülmesi ve ağırlıklarını azaltılması gibi, daha esnek bir mimariye sahip olmak yönünde, mevcut tasarımlarla ilgili iyileştirmeleri içeriyor. “Müşteri kaynaklı” hedeflerimiz ise savunma teknolojileri ve sistemleri alanında ortaya çıkan yeni paradigmalar ve DC güç şartlandırıcı UPS’ler, DC güç dağıtım birimleri gibi, yeni ortaya çıkan olası müşteri gereksinimlerini karşılamanın yollarını aramaya yönelik hedefler oluyor.

Günümüzde, üretilen toplam elektrik enerjisinin %30’u, güç elektroniği teknolojilerini, üretim ile nihai kullanım aşaması arasında bir yerde kullanıyor. 2030 yılına kadar da tüm elektrik gücünün %80’inin, güç elektroniği aracılığıyla dağıtılması bekleniyor. Gücün nasıl kullanıldığı ile ilgili bu temel değişim, güç kalitesinin anlaşılmasını ve yüksek kaliteyi sürdürmeye yönelik yöntemlerin uygulanmasını gerektiriyor.

 

Şirketinizin Türkiye’ye yaklaşımı konusunda neler söylemek istersiniz?

Steve ZIFF: Türkiye’deki geleceğimiz konusunda, son derece iyimseriz. 4 yıl önce Türkiye pazarına yatırım yapmaya karar verdiğimizde, bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunun farkındaydık. NOVA Power’ın Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarını da ABD dışındaki tek ofisimiz olan, Türkiye’deki ofisimizden takip etmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Türkiye’de birtakım değişiklikler ve belirsizlikler söz konusu olsa da Türk savunma sanayisine güveniyor; yaptığımız yatırımın kendini geri ödediğini görüyor ve hatta buradaki yatırımımızı, gelecek yıllarda daha da arttırmayı planlıyoruz.

Türk savunma pazarında başarı elde ettik ve hedeflerimiz arasında, pazardaki varlığımızı büyütmenin yanı sıra ulaşım teknolojileri gibi başka sektörlere de ağırlık vermek bulunuyor. Geleceğe yönelik yatırımlarımız, bu iki hedef etrafında şekilleniyor.

 

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Steve ZIFF: Bu yıl, IDEF’e, üst üste üçüncü kez katılmış olduk. 4 günlük fuar, bizim için oldukça yoğun geçti. Türkiye, Avrupa ve Asya’dan pek çok heyeti ve ziyaretçiyi ağırladık. Sonuçlardan son derece memnunuz ve bizim açımızdan, bundan daha tatmin edici olamazdı.

Kilit öneme sahip çok sayıda etkili heyetle ve katılımcı ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Fuar boyunca, diğer firma, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz etkileşim ve kurduğumuz bağlantılar, Türkiye ve bölgedeki savunma pazarındaki varlığımızı ve artan başarımızı pekiştirdi. Bu anlamda IDEF, bizim için çok önemli ve yerinde bir savunma etkinliği.

Türkiye’deki firmalarla iş birliğini arttırmanın yeni yollarını bulma ve üretim modelimize, yerel boyut katma çabalarımız kesintisiz olarak sürüyor. Bu konuda, çok yakında, aralarında, bir Türk firmasının, güç sistemleri konusunda ABD pazarına girmesini sağlayacak iş birliğinin de yer aldığı, güzel haberler vermeyi umuyoruz.

Sonuncusu ve en önemlisi, MSI Dergisi’ne teşekkür etmek istiyoruz. Türk savunma pazarına girdiğimizden beri bize verdiğiniz destek için size müteşekkiriz.

1,100 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme