Ar-Ge Proje Yöneticiliği ve Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği Sertifika Programının Detayları Belli Oldu – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Ar-Ge Proje Yöneticiliği ve Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği Sertifika Programının Detayları Belli Oldu

17 Ağustos 2017

Etkin Proje ve Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi’nin sektör ortakları ile birlikte geliştirdiği Sertifika Programı, 15 Eylül’de başlıyor.

Türkiye’de ilk defa hayata geçen sertifika programı ile Ar-Ge projelerinin daha etkin, verimli ve sonuç odaklı yönetilebilmesi sağlanacak. Bu programı başarı ile bitiren adaylar, Özyeğin Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından onaylı “Ar-Ge Proje Yöneticisi ve Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği” sertifikasına sahip olacak.

Sertifika programının akışı şu şekilde:

AR-GE TEMEL KAVRAMLARI – 15 Eylül 09.00-16.30

Doç. Dr. Mehmet Göktürk – Gebze Teknik Üniversitesi

 • Bilimsel Ve Teknolojik Gelişim ve Basamakları
 • Bilimsel Metodoloji, Analiz, Hipotez, Deneysel Çalışma
 • Ar-Ge tanımı ve temel bileşenleri
 • Oslo Kılavuzu ve Frascati Kılavuzları ışığında Ar-Ge çalışmaları
 • Kurumların yaşam döngüsünde Ar-Ge’nin yeri
 • Ar-Ge çalışmalarında yer alan paydaşlar ve Ar-Ge Ekosistemi
 • Akademik iş birlikleri, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının kuruma katkısı

AR-GE ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İNSAN YÖNETİMİ ve YÖNETSEL YETKİNLİKLER – 16 Eylül 09.00-16.30

Mehpare Şayan Kileci – International Service Group (ISG)

 • Kişisel gelişim yetkinlikleri
 • Yönetsel yetkinlikler
 • Kurumlarda organizasyonel yapılar
 • İşe alım ve çalışan bağlılığı
 • Performans yönetimi, yedekleme ve kariyer planlama

AR-GE PROJE FİNANSMANI EĞİTİMİ – 22 Eylül 09.00-16.30

Dr. Sevgi Akgün – Etkin Proje Danışmanlık

 • Ulusal Destekler (Başvuru ve izleme süreçleri)
 • TÜBİTAK_TEYDEB Destekleri
 • Ar-Ge Merkezi ve Teknopark
 • Teknoyatırım
 • En uygun finansman desteğinin belirlenmesi
 • TÜBİTAK TEYDEB Başvuru ve İzleme süreçleri
 • Mali Raporlama
 • Uluslararası Destekler
 • Başvuru Süreci ve dokümantasyonu (Horizon 2020, Eureka, Eurostars)
 • Proje onayı ve finansmanı

AR-GE PROJE FİNANSMANI – ÖNERİ VE RAPOR DEĞERLENDİRME – 23 Eylül 09.00-16.30

Doç. Dr. Erhun Kundakçıoğlu – Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • ARGE aktiviteleri, ön çalışma, proje öneri ve finansman zamanlaması
 • Öneri yazımı, dili, kalitesi ve içeriği
 • State-of- the-art ve bilimsel katkı
 • Yaygın etki ve önemi
 • Bilimsel çıktılar ve iyi örnekler

AR-GE PROJELERİ İÇİN FİNANSAL ANALİZ VE PROJE YÖNETİMİ – 29-30 Eylül 09.00-16.30

Yrd. Doç. Dr. Erinç Albey – Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Enis Kayış – Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • Temel finansal analiz kavramları (discounting, compound interest calculations, time value of money, effects of inflation, financial analysis under uncertainty and risk)
 • Ekonomik değerlendirme metotları (present worth analysis, annual worth analysis)
 • Temel Finansal ölçütler (IRR, ROI, payback period) ve hesaplamaları
 • Finansal analiz ve hesaplamaların Microsoft Excel ortamında, finansal formüllerle pratiği
 • Ar-ge projeleri için çizelgeleme ve proje süresi ile ilgili kestirimler yapma, proje süresi en iyileme (Excel Çözücüsü kullanarak)
 • Monte Carlo benzetim tekniği ile vaka analizleri
 • Arge projeleri özelinde belirsizlik altında karar analizi yöntemleri (karar ağaçları, duyarlılık analizi, risk modelleri)

AR-GE SÜRECİNDE İNOVASYON TEMELLİ FİKİR OLUŞTURMA – 6-7 Ekim 09.00-16.30

 • Doç. Dr. Steven Seggie- Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi
 • Fikirleri nerede bulabiliriz? İç Kaynaklar/Dış Kaynaklar
 • Inovatif bir fikir nedir, hayata geçirilebilecek bir inovasyon fikri olduğu nasıl değerlendirilir?
 • Prototiplerin oluşturulması ve değerlendirilmesi

AR-GE ile İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ve FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI – 13 Ekim 09.00-16.30

Yrd. Doç. Dr. Sami Kocabıyık – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • Ar-Ge ile İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Fikri Mülkiyette Temel İlkeler
 • Hak Sahipliği ve Buna İlişkin Sorunlar
 • Fikri Mülkiyetten Kaynaklanan Haklar
 • Fikri Mülkiyetin Hukuki Korunma Yolları
 • Fikri Mülkiyet Korunmasında TTK Haksız Rekabet Hükümlerinin Önemi
 • Patent Kavramı, Tescil Süreci ve Patent Hakkının Korunması
 • Faydalı Model Kavramı, Tescil Süreci ve Faydalı Model Hakkının Korunması
 • Tasarım Kavramı, Tescil Süreci ve Tasarım Hakkının Korunması
 • Bilgisayar Yazılımlarından Kaynaklanan Hakların Korunması
 • Fikri Ürünlerde Markanın Önemi ve Tescil Süreci

AR-GE MERKEZLERİ İÇİN FİNANSMAN ALABİLECEK PROJE PLANLAMASI ATÖLYE ÇALIŞMASI – 14 Ekim 09.00-16.30

Kemal Sidar- Etkin Proje Danışmanlık Yönetici Ortak

 • Proje fikrinin oluşturulması
 • Zaman planlaması
 • Bütçe planlaması
 • Kaynak planlaması
 • Teknik dokümantasyon
 • Finansal analiz
 • Proje sunumu ve projelerin önceliklendirilmesi

Yer: Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsü

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi için: sea.ozyegin.edu.tr  – Tel: 0216 564 90 00 – E-Mail: surekliegitim@ozyegin.edu.tr

Aynı firmadan 2 ve üzeri katılımcıya %15 indirim avantajı sağlanacak.

1,473 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme