ASELSAN, 42’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Hazırlanıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

ASELSAN, 42’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Hazırlanıyor

17 Şubat 2017

ASELSAN’ın İnternet sitesinden, 16 Şubat’ta yapılan açıklamada, 2016 faaliyet dönemi ile ilgili 42’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 15 Mart Çarşamba günü, saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

ASELSAN’ın Akyurt tesislerinde yapılacak toplantının gündemi şöyle:

1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) 2016 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.

4) 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı

ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

6) 2016 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve

görev sürelerinin tespiti.

8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim

şirketinin onaylanması.

10) 2016 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında ASELSANNET Elektronik ve

Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile yapılan işlemlerin şartlarına ve

piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.

12) 2017 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

13) 2017 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet

edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

15) Dilek ve temenniler.

 

Bilgi için: http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/Documents/SON-GENEL-KURUL-DOKUMANLARI/ASELSAN_2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf

 

1,569 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme