ASELSAN, İkincil Halka Arz Çalışmalarına Yönelik Açıklama Yaptı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

ASELSAN, İkincil Halka Arz Çalışmalarına Yönelik Açıklama Yaptı

21 Mayıs 2018

ASELSAN’ın İnternet sitesinden 18 Mayıs’ta yapılan duyuruda, Sermaye Artırımı Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklandı.

Aynı tarihte yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar şunlar:

“1. Şirketimiz’in 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararı ile 2.000.000.000 (iki milyar) lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) lira mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 TL (iki yüz on milyon) lira artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar iki yüz on milyon) liraya çıkarılması hakkında karar alındığı ve bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği,

  1. Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, 2 Nisan tarihli Genel Kurul kararının 16’ncı maddesinin 3Üncü paragrafı çerçevesinde, halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının 140.000.000 (yüz kırk milyon) lira artırılarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000 liraya artırılmasına; ve
  2. Alınan bu karar kapsamında, İzahname dahil diğer halka arz belgelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş dahil ilgili kurumlara gerekli bilgilendirme ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.”

458 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme