ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Projeleri – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Projeleri

28 Nisan 2017

ASELSAN’ın kara ve silah sistemleri ile ilgili yürüttüğü projelerin analiz edildiği ve MSI Dergisi’nin 137’inci sayısında yayımlanan makalenin tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Hava ve deniz savunma teknolojilerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hava ve deniz muharebe unsurlarının gelişen teknoloji ile beraber ulaştığı yüksek imha yeteneğine rağmen kara kuvvetleri, muharebe sahasında nihai sonuç almak için vazgeçilmez bir unsur olarak önemini korumaktadır.

 

Bir ordu içinde taarruz ve savunmanın ana unsuru, her zaman kara gücü olmuştur. Ülke sınırlarını tavizsiz şekilde korumak ve doğabilecek tehditleri ortadan kaldırmak için kullanılan ana unsur, kara kuvvetleridir. Hava ve deniz gücüyle düzenli bir askeri güç önemli oranda etkisiz hâle getirilebilirken, bu aynı zamanda, karşıdaki düzenli gücü, dağınık ve düzensiz savaş taktikleri kullanarak mücadele eden bir güç hâline dönüştürmektedir. Dağınık ve gayri nizami savaş taktikleriyle savaşan bu güç ile mücadele, büyük ölçüde kara birlikleri ile mümkün olabilmektedir. Tehditlerin çeşitlendiği ve değiştiği önümüzdeki dönemde, söz konusu tehditlerin yok edilmesinde, kara kuvvetlerinin rolü önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak karşılaşılan tehditlere istinaden, kara sistemlerindeki ihtiyaç ve özelliklerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

ASELSAN, kara unsurlarının gücü için bir çarpan etkisi yapacak elektronik ürün ve sistemler üzerinde, kuruluş yıllardan itibaren çalışmaktadır. Harekât ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda, 21’inci yüzyılın muharebe sahası yeniden yapılanırken ASELSAN, kara sistemlerinde ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge faaliyetlerine hız verip, maliyet etkin ve hızlı ürün geliştirme çabalarını ivmelendirerek sürdürmektedir.

ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Grubu; top, havan ve roket atış kontrol sistemleri, namlulu silah sistemleri, tank atış kontrol sistemleri, ateş idare sistemleri, C4ISR (komuta-kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, keşif ve gözetleme), uzaktan komutalı silah sistemleri ve muharebe araçları ile destek sitemleri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tank Projeleri

Ana Muharebe Tankları için Performans ve Ömür Arttırımı

ASELSAN; Leopard 2, M60 ve T-serisi ana muharebe tanklarının modernizasyonuna yönelik, var olan tüm ihtiyaçları karşılayan ve tankların performansını mevcut tüm tankların performansından daha üst bir seviyeye getiren, özgün bir modernizasyon çözümü sunuyor.

Kara sistemlerinde uzman olan ASELSAN’ın tank modernizasyon çözümlerinin temelleri, 1990’lı yılların ortasında başlayan ve başarı ile gerçekleştirilen Leopard 1 Projesi kapsamında özgün olarak geliştirilen, tank atış kontrol sistemine dayanıyor. Bununla birlikte, firmanın güncel çözümü, Leopard 2 modernizasyonu ve ALTAY tankı için geliştirilen modern sistemlerden oluşan geniş bir ürün gamı ve yıllar içinde pekişen tank entegrasyon tecrübesi ile daha da ileriye taşınmış durumda. Bu kapsamda, tanklara kazandırılan kabiliyetler ve ilgili alt sistemler, farklı gruplarda, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Üstün Atış Yeteneği
 • Gelecek Nesil Tank Atış Kontrol Sistemleri
 • Elektrikli Top ve Kule Takat Birimleri
 • Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri
 • Üstün Koruma Seviyesi
 • Kule/Gövde İlave Balistik Koruma Modülleri
 • İlave Mayın Koruma Modülleri
 • Tank Aktif Koruma Sistemi
 • Arttırılmış Beka Kabiliyeti
 • Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi
 • Tank Lazer Uyarı Sistemi
 • Tank Sürücü Görüş Sistemi
 • Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
 • Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

ASELSAN, sunmuş olduğu modernizasyon çözümü ile mevcut tanklar üzerinde yer alan, tüm elektronik, elektro-optik, elektro-mekanik ve elektro-hidrolik sistemleri, yeni geliştirilmiş son teknoloji ürünü sistemlerle değiştirirken, tanklara, dünya üzerinde bulunan diğer ana muharebe tanklarına göre, performans ve ömür devri maliyeti konularında kıyaslanamaz bir üstünlük kazandırıyor.

 

Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistemleri

ASELSAN, Hafif / Orta Sınıf Ana Muharebe Tankları Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi ile dünyadaki yeni eğilime cevap vermektedir.

Yüksek ateş gücüne, operasyonel etkinliğe ve arttırılmış durumsal farkındalığa, olabilecek en küçük hacim içinde ihtiyaç duyulan hafif / orta sınıf ana muharebe tanklarında, ASELSAN tarafından, Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi sunulmaktadır.

Çözüm önerilerinde; VOLKAN Atış Kontrol Sistemi, Leopard 2 ve ALTAY Projesi’nde, ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerden elde edilen bilgi birikiminden büyük ölçüde faydalanılmaktadır. ASELSAN tarafından önerilen çözüm paketi, yenilikçi sistem mimarisi ile birlikte, dünya üzerindeki birçok modern tankın sahip olmadığı düzeyde teknolojik üstünlüğe sahip bir çözüm olup modern hafif / orta sınıf tankların içerdiği elektronik sistemler ile kıyaslanamayacak kadar gelişmiş özelliklere sahiptir.

Ömür döngüsü maliyetlerinin azaltılarak operasyonel etkinliğin arttırılması hedefi ile oluşturulan ve hafif / orta sınıf tankların savaş gücünü üst seviyelere taşıyan Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi, rakiplerine, taktiksel ve stratejik anlamda büyük üstünlük sağlamaktadır. Çözüm paketinin kompakt ve hafif yapısı, hafif / orta sınıf tankların muharebe koşullarındaki hareket kabiliyetini koruyarak performansını en üst düzeye çıkarmaktadır. Gelecek Nesil Sayısal Kule Elektronik Sistem Çözüm Paketi, azami performansı sağlamak için, tümleşik olarak çalışmak üzere tasarlanmış sistemleri içermektedir.

 

ALTAY Projesi

M60 ve Leopard 1 modernizasyon programlarında başarıyla görev alan ASELSAN, tank konusunda kazandığı bu tecrübe ile ALTAY tankının tüm ana elektronik, elektro-optik ve elektro-mekanik alt sistemlerini geliştirmiş ve ALTAY tankı prototipleri üzerinde, bu sistemlerin entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu alt sistemlerin geliştirilmesinde, ana tasarım kriteri olarak; azami performansın yanı sıra asgari lojistik maliyetleri ve azami görevde kalma süresi alınmıştır.

Proje kapsamında, tank prototiplerine, aşağıda belirtilen alt sistemlerin teslimatları ve entegrasyonu gerçekleştirilmiştir:

 • Tank Atış Kontrol Sistemi (TAKS)
 • Elektrikli Top Kule Takat Sistemi (ETKTB)
 • Tank Komuta Kontrol ve Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS)
 • Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)
 • Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS)
 • Tank Sürücü Görüş Sistemi (TSGS)
 • Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi (MSTTS)

 

Kara Sistemleri

Ateş Desteğinin Geleceğe Açılan Yolu: ADOP-2000

Harekât ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda, 21’inci yüzyılın muharebe sahası, yeniden yapılandırılmaktadır. Esnek planlama, hızlı ve doğru karar verme ve etkinlik, muharebe sahasının vazgeçilemez unsurları hâline gelmiştir. Bu, muharebe sahasında yer alan silah sistemlerinin ve hedef tespit ve istihbarat sistemlerinin, komuta kontrol sistemleri ile birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon ihtiyacını da en üst seviyeye getirmiştir.

Komuta kontrol sistemleri, insansız hava araçları, sensör ağları, obüsler, havanlar, roket ve füze sistemleri, taktik sahadaki veri iletişim ihtiyacını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Muharebe sahasının önemli unsurlarından olan ateş destek sistemleri, geleceğin muharebesinde anahtar rolü oynamaktadır. Sadece kara sistemleri ile değil; hava ve deniz sistemleri ile koordinasyon içinde çalışması beklenen ateş destek sistemleri, bu ihtiyaçlar doğrultusunda, kaçınılmaz bir gelişme sürecine girmiş; taktik ve teknik ateş idaresinin otomasyonunu sağlayan sistemlerin kullanılması zorunlu hâle gelmiştir.

ASELSAN, 1980’li yıllarda başlattığı, Batarya Ateş İdare Kompüter Sistemi (BAİKS) projesi ile önce teknik ateş idaresine yönelik çözümler üretmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın, ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde başlattığı Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP-2000) Master Plan ve Mimari Tasarımı Çalışması’nın tamamlanması ile ateş destek sistemlerinin yol haritası çizilmiş ve bu planda temel gereksinimleri tanımlanan sistemler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

 

ADOP-2000

ADOP-2000 sisteminin amacı; komutanın, uygun hedefi uygun zamanda uygun silah sistemi ve uygun mühimmat ile ateş altına almak için gerekli planları yapmasını, uygulamasını ve muharebe sahasındaki ateş destek unsurlarının azami etkinlikle kullanılmasını sağlamaktır.

ADOP-2000 kapsamında, ileri gözetleyici ve silah seviyesinden kolordu seviyesine kadar; hedef tespit, analiz, planlama, icra ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren, ateş destek unsurları ile diğer muharebe sahası fonksiyonel sistemleri (manevra, hava savunma, istihbarat ve elektronik harp ve muharebe hizmet desteği gibi) arasında sayısal iletişim sağlayan sistemler, taktik sahada birlikte entegre çalışmak üzere tesis edilmektedir.

ADOP-2000 kapsamında ateş desteğine ait unsurlar, fonksiyonlarını sayısal olarak ve entegre şekilde yerine getirebilmek için, muhabere şartlarına uygun gerekli donanım, bilgisayar, yazılım ve haberleşme sistemleri ile donatılmaktadır.

ADOP-2000 sistemi, ateş destek unsurlarının entegre olarak fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan birçok alt sistemden oluşan bir sistemler sistemidir. Taktik Ateş İdare Komuta Kontrol Sistemi (TAİKS), Batarya Ateş İdare Sistemi (BAİKS-2000), Havan Ateş İdare Sistemi (HAİKS), Ateş Destek Timi Karargâhı Sistemi (ADESTİM) ve Yer Ölçme Sistemi, bu sistemlerden bazılarıdır.

ADOP-2000 sistemi ile birlikte, K.K.K.lığı envanterinde yer alan 155 mm kundağı motorlu FIRTINA obüsü, çekili ve kundağı motorlu obüsler, havanlar, topçu meteoroloji sistemi, çok namlulu roketatarlar, hedef tespit radarları vb. birçok sistem, ateş desteğine sayısal olarak entegre olmakta ve fonksiyonlarını, ateş desteğinin bütünlüğü içinde yerine getirebilmektedir.

ADOP-2000 ateş destek unsurlarının sayısal entegrasyonu, taktik telsiz veya sahra kablosu üzerinden, muhabere sahası ihtiyaçlarına uygun haberleşme protokolleri ile gerçekleştirmektedir.

ADOP-2000 ateş destek unsurlarının muharebe sahasında ihtiyaç duyduğu KBRN koruması, askeri standartlara uygun KBRN sistemleri ile sağlamaktadır.

ADOP-2000 ateş destek unsurlarının görevlerinin icrası sırasında ihtiyaç duyduğu güç ihtiyacı, özgün tasarımlara sahip güç sistemleri ile sağlanmaktadır.

ASELSAN, ADOP-2000 kapsamında yer alan sistemlerine, K.K.K.lığının harekat ve manevra sahasının yönetimi, lojistik ve personel yönetim sistemleri, envantere yeni girecek hedef tespit sistemleri ve müttefik ülkelerin ateş destek sistemleriyle entegrasyon yeteneklerinin kazandırılması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

 

ASELSAN Topçu Atış Kontrol Sistemleri

ASELSAN Topçu Atış Kontrol Sistemleri, kundağı motorlu ve çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların; intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan silah yönetim sistemleridir.

Sistemler, ateş emrinin veya isteğinin, ses veya veri haberleşmesi yoluyla silah üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren, yüksek teknoloji ürünü birimlerden oluşmaktadır.

Sayısal ortamda ateş planlamasının yapılabildiği sistemler, silahlara hızlı intikal ve mevzilenme kabiliyeti sağlamaktadır. Doğru ve hızlı balistik hesaplama ile silahın gerçekleştirmesi gereken tüm görev çeşitleri icra edilebilmektedir. Entegre ataletsel konumlandırma sistemleri ile namlu otomatik ve hassas olarak yönlendirilebilmekte, silahın hassas konum tespiti gerçekleştirilebilmektedir. Sayısal haritalarla muharebe sahasında durumsal farkındalık sağlanırken, görev odaklı grafiksel arayüzlere sahip ekranları ile atış kontrol sistemleri kullanıcıya en uygun arayüzleri sunmaktadır.

 

BATUR Muharebe Yönetim Sistemi

Harekât alanına, karşı kuvvetlere ve gelişmekte olan olaylara yönelik bilgilerin doğru bir şekilde toplanması, güvenli bir şekilde paylaşımı ve bu bilgiye en çabuk ve kolay şekilde erişimin sağlanması; savunma teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan orduların başlıca hedefleri arasında yer almakta ve ağ merkezli harp konseptinin temelini oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda geliştirilmekte ve kullanılmakta olan komuta kontrol bilgi sistemleri (KKBS’ler), modern zırhlı araçların, başlıca elektronik sistemleri arasında yer almaktadır. Düşman ile yakın temas hâlinde ve hareketli olarak görev yapacak olan zırhlı araçlar üzerinde yer alan ve bu araçların üst kademeler ile bilgi alışverişini sağlayan KKBS’ler, kullanım amaçları ve sağladıkları fonksiyonlar göz önünde bulundurularak muharebe yönetim sistemleri olarak adlandırılmaktadır.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilmiş olan BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, yer aldığı zırhlı araçlar üzerindeki diğer elektronik sistemlerle entegre olarak çalışarak elde ettiği bilgileri araç içerisindeki kullanıcılarına ve ağ yapısının kullanılması yolu ile ilgili diğer unsurlara çabuk ve doğru bir şekilde sunabilen bir komuta kontrol bilgi sistemidir.

ALTAY projesi kapsamında ASELSAN tarafından üstlenilen Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, BATUR Muharebe Yönetim Sistemi’nin, tank birlikleri ve modern tanklar için çözüm ayağını oluşturmaktadır. Tank birlikleri ile birlikte görev kuvveti içerisindeki diğer zırhlı araçlarda da kullanılabilecek olan BATUR, görev kuvveti unsurlarına, ortak durum farkındalığı ve sayısal bilgi paylaşım yeteneği kazandırmakta ve karar destek mekanizmaları ile harekâtın planlama ve icrasını desteklemektedir. Komuta yerinden başlayarak, tek araç seviyesine kadar tüm unsurlar için komuta kontrol ve bilgi paylaşımı yetenekleri sunarak manevra unsurlarının etkinliğini arttıracak olan BATUR, zırhlı araç kullanıcılarına muharebe alanında, sayısal ortamda komuta kontrol kabiliyeti sağlamaktadır.

BATUR sisteminin, zırhlı araç personeline ve komuta unsurlarına sunduğu başlıca fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

 • Taktik Durum Farkındalığı
 • Harekât Planlaması, Emir ve Tatbik Krokilerinin Hazırlanması
 • Askeri Rapor ve Mesajlar
 • İntikal Planlaması ve Takibi
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

Sabit karargâh ve komuta yerleri, konuşlandırılabilir komuta yerleri veya sabit araçlar içerisinde kullanılacak KKBS’lerin sağladıkları özelliklere ilaveten BATUR sistemi, üzerinde koştuğu zırhlı aracın düşmanla yakın temas hâlinde olduğu durumlarda ve hareket hâlindeyken de kullanıcısına yeteneklerini azami ölçüde sunabilmektedir. BATUR’un tekerlekli ve zırhlı araç platformlarında kullanım durumları gözetilerek sağlanan fonksiyonlarına örnekler aşağıda listelenmiştir:

 • Veri Haberleşmesinin Yönetimi
 • Araç Üstü Sistem ve Sensörlerle Entegrasyon
 • Zırhlı Araç Platformlarına Uygun Kullanıcı Arayüzleri
 • Diğer Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile Entegrasyon

 

Askeri Haberleşme ve Komuta Kontrol Donanımları

Zırhlı araçlar üzerinde yer alacak tüm elektronik donanımların, araçların maruz kalacağı muharebe ortamlarında, herhangi bir fonksiyon kaybına uğramaksızın çalışmayı sürdürebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Çalışma ve depolama sırasında karşılaşılabilecek; toz, nem, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık gibi çevre koşulları ile aracın seyir ve atış sırasında maruz kalacağı titreşim ve şok değerleri göz önünde bulundurularak uygun donanımlar kullanılmış olmalıdır. ASELSAN tarafından gerçekleştirilen sistem çözümlerinde kullanılmakta olan haberleşme, bilgisayar ve çevre donanımları, tüm bu askeri çevre koşulları göz önünden bulundurularak geliştirilmiştir. Milli olarak geliştirilen bu donanımların askeri standartlara uygunlukları, gerek laboratuvar ortamında özel olarak oluşturulan zorlayıcı koşullar altında gerekse uzun yıllardır kullanımda oldukları askeri araç ve silah platformlarında denenmiş durumdadır.

Zırhlı araçlara yönelik muharebe yönetim sistemi uygulamalarında, araç içerisindeki iç mekân genişliklerine ve ihtiyaçlara bağlı olarak, farklı ebatlarda kullanıcı ekranlarına ve farklı yetenek ve çoklu arayüzlere sahip bilgisayarlara ihtiyaç duyulabilmektedir. ASELSAN Askeri Görev Bilgisayarları (Görevsayar®) Ürün Ailesi’nin, belirtilen askeri çevre koşullarına göre test edilmiş ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek geniş bir yelpazesi bulunmakta olup, BATUR sistemi, zırhlı araçlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı özellikleri karşılayabilen ASELSAN askeri bilgisayar ürün ailesine mensup ürünler ile birlikte kullanılabilmektedir.

ALTAY projesi kapsamında, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi ile ana muharebe tanklarına yönelik uygulaması gerçekleştirilmekte olan BATUR Muharebe Yönetim Sistemi, sağlamakta olduğu geniş kapsamlı fonksiyonlar, zırhlı araçlara yönelik özel çözümleri, taktik haberleşme imkânları, askeri bilgisayar donanımları ve entegrasyon yetenekleri ile zırhlı araç platformlarında kullanıma yönelik milli olarak geliştirilmiş kapsamlı bir komuta kontrol bilgi sistemi çözümü sunmaktadır.

 

POYRAZ Mühimmat Aracı için Mühimmat Transfer Sistemi

Günümüz muharebe koşullarında, ateş gücünün kesintisiz devam etmesi esastır. Muharebe sahasında topçu, ateş desteğinin en önemli unsurudur. Topçu ateşinin kesintisiz sürdürülebilmesinin koşullarından biri de mühimmat takviyesinin; istenilen yer, zaman, miktarda ve nitelikte olmasıdır. Bu nedenle muharebe sahasında topların görev yaptığı şartlara uygun hareket ve beka kabiliyetlerine sahip, ikmal noktasında hızla mühimmat yüklemesi yapabilecek ve gereken mühimmatı hızla toplara aktarabilecek mühimmat araçlarına ihtiyaç vardır. POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı, K.K.K.lığına bağlı topçu birliklerinin, bu ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir.

POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı’nda, mühimmatın transferinin toplara yapılabilmesini sağlayan Mühimmat Transfer Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Mühimmat Transfer Sistemi, askeri koşullarda kullanılabilen çok gelişmiş bilgisayar, elektronik, mekanik, haberleşme ve robotik parçalardan oluşmaktadır. Sistemde, mühimmatın toplara aktarılmasını sağlayan 2 adet robot sistem bulunmaktadır.

Mühimmat Transfer Sistemi’nin K.K.K.lığının Komuta Kontrol Sistemi olan ADOP-2000 sistemine dijital veri bağlantısı bulmaktadır. Bu sayede, mühimmat ihtiyacı olan topların konumu ve ihtiyaç duyduğu mühimmat bilgisi, komuta merkezinden veri olarak alınmakta; sistemde bulunan küresel konumlama sistemi (KKS), bilgisayar ve dijital haritalar vasıtası ile mühimmat ihtiyacı olan topa arazide ulaşılabilmektedir. Topun komuta merkezine ilettiği ve ihtiyaç duyduğu mühimmatlar, Mühimmat Transfer Sistemi sayesinde; insan eli değmeden, hızlı, hatasız ve güvenli olarak topa yüklenmektedir. Mühimmat transferinin hızla tamamlanması ile top ve mühimmat aracı, uzun süre aynı yerde kalmadan ve düşman karşı ateşinin hedefi olmadan yer değiştirebilmektedir. Mühimmat Transfer Sistemi’ndeki gelişmiş cihazlar sayesinde, gece ve kötü hava şartlarında da toplara mühimmat yüklenebilmektedir.

 

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri

Uzaktan komutalı silah sistemleri, deniz ve kara platformlarında, asimetrik tehditlere karşı yakın savunma amacıyla, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirilmiştir. Sistemler; zırh korumalı, güvenli bir alandan veya silah platformuna uzak mesafeden kullanım imkânı sunması sebebiyle sahada kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır. Zırhlı araçlardan kritik tesislerdeki sabit platformlara, ana muharebe tankından karakol botlarına, çıkarma gemilerinden ani müdahale botlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri, entegre termal, gündüz görüş kameraları, lazer mesafe bulucu ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde, gece ve gündüz koşullarında; otomatik hedef tespit ve hedef takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı sağlamaktadır. Hareketli platformlarda, hassas stabilizasyon özelliği sayesinde, yüksek performansla hedef tespit, takip ve atış yapılabilmektedir.

Operatör konsolu vasıtasıyla uzaktan kumanda edilme veya komuta kontrol merkezi, radar, harici elektro-optik sistemler tarafından bildirilen hedefe otomatik olarak yönlenme ve takip etme özelliklerine sahiptir.

Sistemlerin kullanıcı ekranında, nişangâh, taret yan ve yükseliş ekseni açı bilgileri, kameraların görüş açıları, kalan mermi sayısı, sistemin çalışma modu bilgileri, arıza uyarı sembolleri gibi, kullanıcının sistemi kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bütün bilgiler görüntülenmektedir.

Entegre edilen silah tipine göre; STAMP, SARP, SARP-L, STOP ve MUHAFIZ olarak adlandırılan sistemlere, 5,56 mm ile 30 mm arasındaki kalibrede makinalı tüfekler ve otomatik toplar ile bombaatar takılabilmektedir.

 

ASELSAN Hava ve Füze Savunma Sistemleri

KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Top Sistemi

KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Takımı, 3 Silah Sistemi Aracı ve 1 Komuta Kontrol aracından oluşmaktadır. KORKUT Sistemi; gelişmiş silah, sensör, komuta ve atış kontrol alt sistemleri ile hedefin tespit, teşhis, takip ve imhasını başarıyla gerçekleştirmektedir. Amfibik özelliğe sahip ve tam otonom olarak çalışabilen KORKUT Hava Savunma Takımı, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmat kullanımı ile havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi gelişmiş tehditlere karşı mekanize birlik ve sabit tesislerin alçak irtifa hava savunmasını etkin ve güvenilir şekilde sağlamaktadır.

 

35 mm Çekili Hava Savunma Top Sistemi

35 mm Çekili Hava Savunma Takımı; 3 adet 35 mm Modernize Çekili Top (MÇT), 1 adet Ateş İdare Cihazı (AİC) ve 1 adet HİSAR Alçak İrtifa Füze Fırlatma Sistemi (FFS)’nden oluşmaktadır. AİC sistemi, hedefin tespit, teşhis ve takibini, sahip olduğu gelişmiş sensör ve komuta kontrol alt sistemleri ile yerine getirmekte ve kendisine bağlı MÇT ve FFS silah sistemlerinin atış kontrolünü üstlenerek hedefin başarıyla imhasını sağlamaktadır. TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Topları, ASELSAN tarafından modernize edilerek son teknoloji ürünü bir silah sistemine dönüştürülmekte ve bunlara, ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmat kullanma yeteneği kazandırılmaktadır. Parçacıklı mühimmat kullanımı ile 35 mm Çekili Hava Savunma Takımı, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi gelişmiş tehditlere karşı, sabit tesislerin alçak irtifa hava savunmasını etkin ve güvenilir şekilde sağlamaktadır.

 

Kaideye Monteli Atıcı Sistemler

Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemlerinin ATILGAN ve ZIPKIN olmak üzere iki ayrı konfigürasyonu bulunmaktadır. ZIPKIN KMS sistemi, Land Rover taktik tekerlekli araç platformu üzerinde temel silah olarak 4 adet atışa hazır STINGER füzesi ve öz koruma amaçlı 12,7 mm makinalı tüfek ile donatılmış; tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir çok alçak irtifa hava savunma füze sistemidir. ATILGAN Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemi ise M113 zırhlı paletli araç platformu üzerinde, temel silah olarak 8 adet atışa hazır STINGER füzesi ve öz koruma amaçlı 12,7 mm makinalı tüfek ile donatılmış tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir çok alçak irtifa hava savunma füze sistemidir. Atış fonksiyonları, atış kontrol bilgisayarı ile pasif hedef arama Termal ve TV kamera ile otomatik hedef takibi Video Hedef İzleyici Birimi ile ve hedefin mesafesinin tespiti ise Lazer Mesafe Bulucu ile gerçekleştirilmektedir. Operatör hatalarını en aza indirgeme, otonom ya da koordineli kullanım, yüksek ateş gücü, kısa reaksiyon süresi ve her türlü hava koşulunda çalışabilme, KMS sistemlerinin temel avantajlarıdır.

Farklı ülkelerin ihtiyacına yönelik, olarak değişik platformlar üzerinde, farklı füzeleri ateşleme yeteneğine sahip sistem geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

Tanksavar Atıcı Sistemi

ASELSAN Tanksavar Füze Sistemi, kullanıcı etkileşimini en aza indirecek şekilde tasarlanmış, bilgisayar kontrollü atış kontrol kabiliyetleri sayesinde, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda, kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayacak bir silah sistemidir. Sistem, 4 adet tanksavar füzesi (HELLFIRE, JAVELIN, KORNET-E, OMTAS vb.) taşıyabilen, uzaktan kumandalı ve stabilize bir silah platformudur. Sistem, müşterinin ihtiyacı olan füze miktarını taşıyabilecek şekilde uyarlanabilmektedir. Füzelerin yanı sıra sisteme yakın koruma maksatlı 7,62 mm, 12,7 mm veya 25 mm makineli tüfek entegre edilebilmektedir. Sistem; hafif, küçük hacimli ve hem yeni üretilen hem de envanterde yer alan yüksek hareket kabiliyetine sahip araçlara entegre edilmeye uygun olup ilgili araçların imha kabiliyetini dikkate değer oranda arttırmaktadır.

 

HİSAR-A

Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi:

Kundağı Motorlu Otonom HİSAR Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS), zırhlı ve paletli taşıyıcı platform üzerinde şekillendirilmiştir. Tam otonom olarak, 3’lü takımlar hâlinde veya HERİKKS koordinasyonunda çalışma, hedef tespiti, hedef teşhisi, izleme, füze fırlatma, çoklu angajman, ardışık ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü ve gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme yeteneklerine sahiptir. Sistem üzerinde bulunan 4 adet atışa hazır, çift darbeli, dikey fırlatılan ve kızılötesi görüntüleme (IIR) kabiliyetine sahip arayıcı başlık taşıyan karadan havaya HİSAR-A füzesiyle hava savunma görevini icra etmektedir. Bu görevi icra ederken üzerinde yer alan 3 boyutlu mobil arama radarı (MAR), IFF, termal ve gündüz kameralar, lazer mesafe ölçer ve veri bağını kullanmaktadır. KMOİAHSFS, zırhlı birliklere denk hareket kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra mürettebatının balistik korumasını da sağlamaktadır.

 

Füze Fırlatma Sistemi:

FFS, 6×6 taktik tekerlekli araç üzerinde şekillendirilmiştir. Hem HİSAR-A alçak irtifa hem de HİSAR‑O orta irtifa hava savunma füzelerini fırlatabilen, çok amaçlı bir füze fırlatma sistemdir. FFS, alçak irtifa hava savunma füze fırlatma sistemi olarak konfigüre edildiğinde, aynı anda 35 mm çekili topları ve FFS’yi koordine eden, KORKUT Ateş İdare Cihazı (AİC)’na bağlı olarak çalışmaktadır. Benzer şekilde, orta irtifa hava savunma füze fırlatma sistemi olarak konfigüre edildiğinde ise 3 adet FFS’nin atış kontrol faaliyetleri, HİSAR-O Atış Kontrol Merkezi (AKM) tarafından yürütülmektedir. FFS üzerinde 6 adet atışa hazır, çift darbeli, dikey fırlatılan HİSAR-A veya HİSAR-O füzesi bulundurmakta olup, kablolu ve kablosuz haberleşme kanalları aracılığıyla uzaktan komuta edilmektedir. FFS, kısa kurulum süresi sayesinde, taktik sahada mobilite imkânı sağlamaktadır. FFS, çoklu angajman, ardışık ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü ile gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme yeteneklerine sahiptir.

 

HİSAR-O

HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının (havada asılı kalanlar dâhil), seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin, 25 km menzilde etkisiz hâle getirilmesi görevini yerine getirecektir. HİSAR-O; hedef tespiti, hedef teşhisi, izleme, füze fırlatma, çoklu angajman, ardışık ateşleme, veri bağı ile ara seyir safha güdümü ile gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme yeteneklerine sahip sistemlerden oluşmaktadır. Sistem, işlevlerini, tabur ve batarya seviyesinde kendi imkânları ile gerçekleştirebileceği gibi Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) koordinasyonunda da görevini icra edebilecektir.

HİSAR-O, dağıtık mimarisi sayesinde, esnek konuşlanma avantajına sahip olup AKM, FFS, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-optik Sistem (EOS), Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi (ERİMAY-L16) ve Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS)’nden oluşmaktadır.
Makalenin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/04/64-73-msi-137-kss2016.pdf

7,833 toplam görüntüleme, 4 bugünkü görüntüleme