ASELSAN Raylı Ulaşım Sektörü Temsilcilerini Bir Araya Getirdi – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

ASELSAN Raylı Ulaşım Sektörü Temsilcilerini Bir Araya Getirdi

24 Nisan 2015

ASELSAN 22 Nisan’da İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, ASELSAN UGES Sektör Başkanlığı Teknoloji Çalıştaylarının ikincisinin, 20 Nisan’da  “Raylı Ulaşım Sistem Teknolojileri”  konu başlığı ile ASELSAN Akyurt Tesislerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çalıştaya:

– Kamu Kuruluşlarından ve İştiraklerinden; TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Cer Dairesi Başkanlığı, TCDD Tesisler Dairesi Başkanlığı, TCDD DATEM İşletmesi Müdürlüğü, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM, EGO Genel Müdürlüğü, İstanbul Ulaşım A.Ş., İzmir Metro A.Ş.,

– Sivil Toplum Kuruluşlarından; ARUS, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi RAYDER, Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği RSK, Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi ve

– Raylı Ulaşım Sistemi üreticilerinden; BOZANKAYA, DURMAZLAR, EUROTEM SAVRONİK firmaları katıldı.

Çalıştayda; TCDD ve bağlı ortakları tarafından Türkiye’de işletmede olan mevcut raylı sistem çözümleri hakkında bilgi verildi. Bugüne kadar yapılan yerlileştirme çalışmalarında gelinen nokta, karşılaşılan sorunlar ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında değerlendirme yapıldı ve yerlileştirmenin önemi vurgulandı.

Katılımcı Büyükşehir Belediyeleri de; şehirlerimizde raylı sistemler ile yolcu taşıma işletmeciliği yapmakta olan kuruluşlar tarafından, mevcut durumda sahip olunan raylı sistemlerin, muhtelif üreticilerden sağlanmış olmasının getirdiği karışıklık, idame güçlüğü ve kapasite genişletme ihtiyacı karşısında aynı üreticilere bağımlı kalınmasından dolayı ortaya çıkan zorlukları paylaştı.

Çalıştaya katılan sivil toplum kuruluşları ile raylı ulaşım araç ve ekipman üreticileri,  imkân ve kabiliyetlerini anlatarak, sektördeki yerlileştirme faaliyetlerine bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapabilecekleri katkıları ifade ettiler.

ASELSAN; savunma sanayinde edindiği 40 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi, raylı ulaşım sistemlerinin katma değeri yüksek kritik teknolojilerine aktarmakta olduğunu belirtti ve tamamen özgün olarak geliştirdiği ürün ve sistemler hakkında bilgi verdi. Savunma sanayisinde olduğu gibi, raylı ulaşım sektöründe de KOBİ, üniversite ve kamu kuruluşlarının yer aldığı bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler anlatıldı.

Çalıştay sonunda; büyümekte olan raylı ulaşım ihtiyaçları (yolcu ve yük taşımacılığı) doğrultusunda araçların ve sistemlerin millileştirilmesinin ve ihracattaki raylı ulaşım sektör payının arttırılmasının önemi vurgulandı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için mevcut tecrübelerden en iyi şekilde yararlanıp; ortak akıl ile bir model oluşturulması konusunda tüm sektör temsilcileri hemfikir oldu.

1,460 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme