Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge Reform Paketi’nde Neler Olduğunu Açıkladı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge Reform Paketi’nde Neler Olduğunu Açıkladı

15 Ocak 2016

TÜBİTAK, 14 Ocak’ta İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Programı’nın TÜBİTAK merkez binasında gerçekleştirildiğini duyurdu.
Programa, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, üniversite rektörleri ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.
Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge Reform Paketi tanıtımı programında yaptığı konuşmada, “Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiriyoruz. Ar-Ge ve yenilik desteklerinin koordinasyonunu daha etkin bir hale getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok sayıda eylemi belirlemiş bulunuyoruz. Bugün devrim mahiyetinde attığımız bu adımların, Türkiye’nin bir taraftan güvenlik gibi sorunlarla, terörle mücadele ederken, aynı zamanda büyük atılımların da öncüsü olacak bir perspektife sahip olduğunu görmenizi de rica ediyoruz” dedi. Yapacakları daha çok işlerinin olduğunu belirterek, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmaları gerektiğini, bunun 2023 hedefleri arasında yer aldığını söyledi.
Sistemde aksayan yönleri sürekli iyileştirmeye, daha iyi bir sistem kurmaya önem verdiklerini anlatan Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketini böyle bir anlayışla hazırladıklarına dikkati çekerek, bu paketin temel hedeflerini şöyle açıkladı:
• Tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı destek ve muafiyetlerden de yararlanmasını sağlanacak. Buna göre, tasarım merkezlerindeki tasarım harcamalarının tamamı vergi indirimine tabi olacak.
• Sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 2023 yılına kadar devlet tarafından karşılanacak. Tasarım merkezlerine gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi istisnası da sağlanacak. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerinden gerçekleştirilecek bütün tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınacak. Teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilecek bütün tasarım faaliyetleri bu bölgelerde Ar-Ge faaliyetine sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlanacak.
• Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla yapan firmaların da vergi indiriminden faydalanması sağlanacak. Sipariş yoluyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve tasarım harcama tutarının yüzde 50’si sipariş veren ve diğer yüzde 50’si de sipariş alan firmalarda Ar-Ge indirimine tabi tutulacak. Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde yüze kadar çıkarmaya da yetkili kılınacak. Bu adım özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmaya gücü yetmeyen KOBİ’ler için büyük bir imkân, büyük bir yenilik olacak.
• Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısı daha önce 50’den 30’a indirildiği açıklanmıştı. Şimdi, özellikle ileri teknoloji gerektiren yazılım, ilaç, bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji gibi sektörlerde bu rakam 15’e düşürülecek.
• Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmını 2 yıl süreyle devlet karşılayacak.
• Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik amacıyla, rekabet öncesi işbirliği projelerine destek sağlanacak. Bu firmalara hem gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası, vergi ve sigorta indirimi gibi vergisel destekler sağlanacak hem de diğer desteklerle önleri açılacak.
• Ayrıca Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak makine, teçhizat, fizibilite ve danışmanlık giderleri için yüzde 50’ye kadar hibe destekleri verilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurt dışından temin edilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getirilecek. Yurt dışından Ar-Ge için getirilmesi zorunlu ürünlerde Mavi Hat Uygulamasına geçerek bu ürünlerin beklemeden gümrükten geçişini sağlanacak. Böylece hem Ar-Ge proje süreçlerini kısaltılacak hem de maliyetleri minimuma indirilecek
• Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirdikleri süreleri de muafiyet kapsamına alınacak. Buralarda çalışan bir personelin dışarıda bir saha araştırması yapması veya uluslararası bir konferansa katılması gerekiyorsa, artık bu sürelerin tamamı bu kapsama alınacak. Yüksek lisans için 1,5, doktora için ise 2 yıllık süre muafiyet kapsamına alınacak.
• Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan veya tekno gelişim desteğiyle kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara vergi indirimi kolaylığı getirilecek. Mevcut durumda, girişim sermayesi fonları herhangi bir firmaya yatırım yaptığında bazı vergi avantajlarından faydalanıyor. Şimdi ise bu yatırımların bir fon aracılığıyla olmaksızın doğrudan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan veya tekno-girişim desteğiyle kurulan firmalara yönelmesi durumunda çok daha yüksek oranlı vergi indirimlerinden faydalanmalarının önü açılacak.
• Tekno-girişim sermayesi desteğinin şartları iyileştirilecek. Buna göre 100 bin lira olan destek limiti, projenin niteliğine göre 500 bin liraya kadar çıkarılacak ve gerekirse daha da arttırmanın önü açılacak. Ayrıca bu desteğe mezuniyetten sonraki 5 yıl içinde başvurma şartını da 10 yıla çıkarılacak.
• Bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve kaliteli yazım geliştirmeleri için standart belirleme ve yetkilendirme sistemi getirilecek, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetlerden elde ettiği gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmasına son verilecek. Ayrıca üniversitenin bu gelirle ilgili döner sermaye kesintisi en fazla yüzde 15 olacak şekilde sınırlandırılacak. Eskiden öğretim üyesi bu gelirin yaklaşık yüzde 54’ünü kazanırken artık yüzde 85’ini kazanabilecek ve üstelik gelir vergisi kesintisi de yapılmayacak.
Başbakan Davutoğlu, çok önemli gördükleri Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi’nde yer alan kanuni düzenlemeleri de en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacaklarını da belirtti.

1,126 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme