FİGES MARINE: Denizcilikte İleri Mühendislik ve İleri Teknoloji – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

FİGES MARINE: Denizcilikte İleri Mühendislik ve İleri Teknoloji

23 Kasım 2017

MSI Dergisi’nin, medya sponsorluğunu üstlendiği 8’inci Deniz Sistemleri Semineri için hazırlamış olduğu, içerisinde haber, analiz, makale ve söyleşilerin yer aldığı 151’inci özel sayısında yayımlanan, “FİGES MARINE: Denizcilikte İleri Mühendislik ve İleri teknoloji” başlıklı tanıtıcı makale, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

Çeyrek asrı aşkın süredir Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine, bilgisayar destekli mühendislik alanında proje hizmeti ve yazılım desteği veren FİGES, son yıllardaki ileri teknoloji ürün geliştirme ve ticarileştirme atılımlarını, denizcilik sektörüne yönelik; alt sistem tasarımı, fiziksel ve matematiksel modelleme hizmetlerini verecek yeni bir bölümü; FİGES MARINE’yi kurarak devam ettiriyor.

Patlama ve dayanım simülasyonları (Mine blast and durability simulations)

 

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin denizcilik alanındaki güçlü geçmişi, günümüzde başarılı ticari ve askeri gemi inşaatı projeleriyle devam etmektedir. Bir tasarım ve inşaat projesi olan MİLGEM, savunma ve denizcilik sektörünün ortak zirvesi olmuştur. Hem askeri hem de ticari alanda her geçen gün artan performans ve güvenlik gereksinimleri ve zorlu deniz şartları, ileri mühendislik yöntemlerinin, prestijli MİLGEM projesinde olduğu gibi, yüksek teknoloji deniz araç ve platformlarında yoğun bir şekilde kullanılmasını zaruri hâle getirmiştir.

FİGES, denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yapısal mekanik ve tasarım alanlarındaki derin tecrübesiyle kuruluşundan bu yana, sayısız ticari ve askeri denizcilik projesinin farklı fazlarında, mühendislik ve mekanik tasarım desteği vermiştir. Sadece denizcilik değil tüm sektörlere örnek gösterilebilecek MİLGEM projesinin de kusursuz olmasında, gerçekleştirdiği global ve lokal mukavemet, şok ve titreşim, vibroakustik, su altı patlama ve hava emiş sistemi analizleri ve optimizasyon çalışmalarıyla büyük pay sahibi olmuştur. FİGES, MİLGEM dışında; Yeni Tip Karakol Botu (YTKB), MOSHİP, KURYED, SAR Botları, DEMMOG (Denizaltı Manevra Modeli Geliştirme) projesi, Sismik Gemi, DİMDEG (Denizde İkmal Muharebe ve Destek Gemisi), LST, Yeni Tip Denizaltı, Pilot Bot ve MİLGEM-G projeleri de dâhil olmak üzere, son 10 yılda tamamladığı çok sayıda denizcilik projesinde, önemli bilgi ve tecrübe edinmiştir.

Hidrodinamik kuvvet hesapları (Hydrodynamic force calculations)

 

Edindiği bu bilgi ve tecrübeyi, Türkiye’nin kalkınmasında daha etkin bir şekilde kullanmak için FİGES, gerek ürün ve alt sistem geliştirme gerekse mühendislik hizmeti çalışmalarına, FİGES MARINE çatısı altında, derinleşerek devam edecektir.

Mukavemet hesapları (Strength and durability calculations)

 

Deplasman, kayıcı, yarı kayıcı ve özel tip deniz araçları ile denizaltı ve amfibik özelliğe sahip kara araçlarının hidrodinamik karakterizasyonu, form tasarım ve optimizasyonu, gövde takıntılarının hidrodinamik performansa etkileri ve optimizasyonu, araç dinamik pozisyonun hesaplanması, farklı deniz şartlarında denizcilik ve manevra kabiliyetinin incelenmesi ile hareket ve ivmelenme hesaplarının yanı sıra pervane ve su jetli sevk sistemlerinin tasarımları, kendinden itme analizleri, kavitasyon ve pervane gürültüsü hesapları, su üstünde gerçekleşen serpinti, baca gazı yayılımı, mahal havalandırma hesapları, hava emiş ve egzoz sitemi tasarımı, yapısal açıdan global ve lokal mukavemet, titreşim analizleri, sualtı patlama analizleri, akustik ve vibroakustik analiz ve hesaplamalar, gemi hava izi hesaplamaları, susturucu tasarımları ve deniz platformlarına ait alt sistem tasarımları, FİGES MARINE’nin sunduğu hizmetler arasındadır.

Sevk sistemi tasarımı (Propulsion system design)

 

Kuru ve ıslak tip egzoz sistemi tasarımı (Dry and wet type exhaust system design)

 

Hesaplamalı bilimler alanında, özellikle sonlu elemanlar modeli hazırlama sürecindeki tecrübelerini doğrudan gemi alanına odaklayan FİGES MARINE, model hazırlama için harcanan süreleri kısaltmak ve hataları asgariye indirmek amacı ile gemi sonlu elemanlar modeli hazırlanmasında, süreç iyileştirme amaçlı kodlama çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

Hidrodinamik karakterizasyon ve form optimizasyonu (Hydrodynamic characterization and form optimization)

 

FİGES MARINE, ayrıca akustik hesaplamalarını ve tasarımını gerçekleştirdiği ıslak ve kuru susturucu sistemlerinin ve akustik kabinlerin üretimini de sağlayarak, anahtar teslim projeler tamamlamıştır. Akustik ve titreşim konularında sahip olduğu ölçüm kabiliyetleri ile kurulumu gerçekleştirilen sistemlerin performans doğrulamalarını gerçekleştirmekte, buna ek olarak akustik ve titreşim ölçüm hizmetleri de vermektedir.

FİGES MARINE, ileri mühendislik alanında edindiği kazanımları, denizcilik sektörüne odaklayarak tasarım sürecinin sağlam destekçisi olmaya hazırdır. Alt sistem bazında, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda yürütmekte olduğu çalışmalarına hızla devam eden FİGES, deniz platformlarının yerlilik oranının arttırılmasında da etkin rol alacaktır. Bu kapsamda, yakın zamanda başladığı, amfibik özelliğe sahip kara araçları için konvansiyonel ve su jetli sevk sistemleri tasarımında büyük yol kat etmiş; bu alanda kendi tasarım altyapısını oluşturmuştur.

Derin ve detaylı bilimsel yaklaşımını, endüstrinin beklediği hız ve pratiklikte gerçekleştiren FİGES MARINE, sunduğu bu hizmetle ülkemize deniz sistemleri teknolojisi alanında katkıda bulunmaya devam edecektir.

2,171 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme