İstanbul Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık Sektörünü Konuştu – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

İstanbul Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık Sektörünü Konuştu

1 Haziran 2017

Alper ÇALIK / savunmahaber.com

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 31 Mayıs’ta yayınladığı basın bülteni ile İSO Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda, savunma ve havacılık sanayisine yönelik konuların konuşulduğunu duyurdu.

“Savunma Sanayimizde Yeni Vizyon Arayışları, Sektördeki Son Gelişmeler ile Yeni İş Birliği İmkanlarının Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de konuk olarak katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda ortaya koyduğu yüksek performanslı gelişmeyi takdire şayan olarak niteledi. Bahçıvan, “Savunma ve havacılık sektörü ciromuzun 5 milyar dolara, ihracatımızın son beş yılda ikiye katlanarak 1,7 milyar dolara, sektördeki AR-GE harcamalarımızın da 900 milyon dolara yükseldiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bu başarı hikayesinde en önemli nokta, savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 60’ları bulmuş olmasıdır.” dedi ve şunları ekledi: “Ateş çemberini andıran bir coğrafyanın ortasında bulunan Türkiye’nin güvenliği her şeyden önce geliyor. Bağımsız bir milli savunma konsepti için, bu savunmanın arka planında yer alan sanayi ve teknoloji altyapısının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması, hayati bir koşul.”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 2017-2021 Stratejik Planı’na göre savunma ve havacılık sanayisinin yerli ve kaliteli ürüne ihtiyaç duyduğuna, sanayicilerin de bu alandaki fırsat ve imkanlardan istifade etmek istediğine dikkat çeken Bahçıvan, “Üretken ve sonuç odaklı bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması noktasında, ara yüz niteliği taşıyan kurumlar da önemli rol oynayacak. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi odası olan İSO, savunma sanayisi alanında iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında bu ara yüz işlevini görebilecek en yetkin kurumlardan biri. [İSO,] 18.000’i aşkın üyesiyle sonuç odaklı iş birlikleri geliştirme noktasında doğru bir adrestir.” ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sanayisini yalnızca silah, mühimmat ve askeri araç üretimi olarak değil; savunma ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için yürütülen ticari faaliyetler, Ar-Ge, bina inşaatı, gıda, giyim, sağlık, lojistik gibi çok daha geniş alanları kapsayan bir organizma olarak düşünmek gerektiğini de ifade eden Bahçıvan, “Savunma sektöründe ithalata olan bağımlılık azaldıkça cari açığın da azaldığını görüyoruz. Dahası, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli savunma sanayisi ürünlerinin ihracatındaki artış, nitelikli ihracat yapısına doğru atılmış büyük bir adım. Savunma sanayisi, diğer sektörler üzerinde bir çarpan etkisine sahip. Sektörün hem yarattığı üretim talebi hem de teknolojik geri beslemeler yoluyla makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim teknolojileri, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olmaktadır” şeklinde konuştu.

706 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme