Milli Savunma Üniversitesi, Akademik Yapılanmasını Tamamlıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Milli Savunma Üniversitesi, Akademik Yapılanmasını Tamamlıyor

25 Kasım 2016

Betül SÖNMEZER / savunmahaber.com

Milli Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulmasını konu alan 2016/9522 sayılı karar, 25 Kasım tarihinde, Resmi Gazete’nin 29898’inci sayısında yayımlandı.

Kararda, Milli Savunma Üniversitesinin akademik birimleri, akademik yönetim organları, danışma birimleri, idari yönetim birimleri, alt birimler ve diğer hususlar ile ilgili maddeler yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 25 Temmuz tarihinde, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Milli Savunma Üniversitesinin bünyesinde:

•          Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olmak üzere 3 harp okulu,

•          Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu,

•          Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hazerfan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü olmak üzere toplam 10 enstitü bulunacak.

Üniversitenin akademik yönetim organları Rektör, Yönetim Kurulu, Senato ve Yüksek Danışma Kurulundan oluşacak. Üniversitenin danışma birimi ise Rektörlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği olacak.

Milli Savunma Üniversitesinin idari yönetim teşkilatı başında Rektöre bağlı bir Genel Sekreter bulunacak. İdari yönetim birimleri ise; Destek Hizmetleri, Personel, Öğrenci İşleri, Kütüphane ve Dokümantasyon, Sağlık, Kültür ve Spor, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve Teknik, Strateji Geliştirme, Uluslararası Eğitim İlişkileri, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden oluşacak.

Bu kararla oluşturulan birimlerin görev dağılımı ile bunların altında yer alacak alt birimler, Rektör’ün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile düzenlenebilecek.

 

1,360 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme