MSB, Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinde Değişikliğe Gitti – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

MSB, Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinde Değişikliğe Gitti

23 Aralık 2016

Betül SÖNMEZER / savunmahaber.com

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına, Bakanlar Kurulu’nca 12 Aralık tarihinde karar verildi.

Resmi Gazete’nin 23 Aralık tarihli 29927’nci sayısıyla yayımlanan, 12 Aralık tarihli ve 2016/9602 sayılı kararnamenin ekinde şu bilgiler yer alıyor:

  • “Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarik ve yapım işleriyle görevli birimlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlık adına diğer idarelerce gerçekleştirilecek” ibaresi eklendi.
  • Aynı esasların 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına; “Pazarlık usulü, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. İdare ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapabilir. Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.” bendi eklendi.
  • Aynı esasların 13’üncü maddesine “Yapım işleri ve yapımla ilgili danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde geçici ve kesin teminat ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kanununun 35’inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.” fıkrası eklendi.

Sayıştayın da görüşü alınan bu esaslar, yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Bu esasları Bakanlar Kurulu yürütecek.

1,314 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme