ROKETSAN’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs’ta Yapılacak – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

ROKETSAN’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs’ta Yapılacak

3 Mayıs 2018

ROKETSAN’ın, 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Mayıs Pazartesi günü firmanın Ankara Lalahan’daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle toplanacağı bildirildi:

 

1) Açılış, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve toplantı başkanlığı’nın oluşturulması.

2) 2017 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi raporunun okunması.

4) 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5) Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8) Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9) Yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması.

10) Şirket esas sözleşmesinin 6’ncı maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülerek karara bağlanması.

11) 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

12) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

13) Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395/1 ve 396/1 Maddeleri kapsamında izin verilmesi.

14) Dilek ve temenniler.

1,482 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme