SAHA İstanbul’dan, Geleceğin Malzemeleri ile İlgili Öneriler – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

SAHA İstanbul’dan, Geleceğin Malzemeleri ile İlgili Öneriler

26 Mart 2018

SAHA İstanbul’un teknik alt komiteleri, Türkiye’nin sanayi altyapısının gelişimine katkı sağlamak için, ilgili oldukları sektörlerin yaşadığı sorunlarla ilgili görüş ve öneriler üretiyor. Kompozit, Teknik Tekstil ve Kimya Teknik Alt Komitesi tarafından tespit edilen konular ve her konuda yapılabileceklere dair öneriler, SAHA İstanbul’un kuruluşunun 3’üncü yıldönümü nedeniyle 17 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte yayınlanan raporda yer aldı:

  1. Makine ve Ekipmanlar Yan Sanayii: Kompozit ve teknik tekstil sektörünün ihtiyacı olan makine ve ekipmanlar konusunda yan sanayinin ve özellikle komponent üretim yeteneğinin geliştirilmesi.
  2. Kalkınma Bakanlığının Başlattığı Karbon Elyaf Çalışması: Kalkınma Bakanlığının başlattığı karbon elyaf çalışmasına, savunma, havacılık ve uzay sektörleri özelinde destek sağlanması.
  3. Kimya Sektörünün Geliştirilerek Savunma Sanayii İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hale Gelmesi: Kimya sektörü firmalarının, belirlenecek özel alanlarda yetkinlik kazandırılarak savunma sanayinde ve havacılıkta yüksek teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi ve bu alanlarda dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması.
  4. Nano Teknoloji, Teknik Tekstil ve Giyilebilir Teknolojilerin Geliştirilerek Savunma Sanayii İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hale Gelmesi: Üniversitelerimizin de desteğiyle nano teknolojinin geliştirilmesi, askeri maksatlarla kullanılabilir hale gelmesi, havacılık ve uzay teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu teknik tekstilin geliştirilmesi ve giyilebilir teknolojilerle askeri yeteneklerimizin arttırılması için bu alanda yapılan çalışmaların desteklenmesi, geleceğin teknolojilerine yatırım yapılması ve mühendislik yeteneği yüksek firmaların sayısının arttırılması.
  5. Kompozit Zırh Teknolojilerinin Geliştirilmesi: Gerek askerlerin korunması, gerekse silah, araç ve gereçlerin üretiminde kullanılan çelik zırhların yerine daha hafif, ucuz ve üstün zırh yeteneklerine sahip kompozitlerin geliştirilmesinin desteklenmesi, bu alanda üniversite, sanayii işbirliği ile projeler geliştirilmesi.
  6. Platform Üretimlerinde Kompozit Malzemelere Daha Fazla Yer Verilmesi: Milli sanayimizin Avrupa’ya göre göreceli olarak iyi durumda olduğu kompozit malzemelerin platform üretiminde daha fazla değerlendirilmesi, özellikle geleceğin hava araçlarının vazgeçilmezi olacak kompozit teknolojisine şimdiden ağırlık verilmesi.
  7. Kimya Sektöründe Kullanılan Hammaddelerin Yerli Üretiminin Yapılması: Kimyasal hammadde üretimi yapacak tesislerin kurulması ve Ar-Ge yeteneğinin ve üniversite-sanayii iş birliğinin geliştirilmesinin devlet tarafından desteklenmesi, kimya sektörü belli bir düzeye erişinceye kadar yerli ürün kabul oranının aşağı çekilmesi.

852 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme