Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucunda Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylar – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı
Giriş Sınavı Sonucunda Yerleşmeye
Hak Kazanan Adaylar

9 Nisan 2014

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sözlü Giriş Sınav Sonucu

(12 Şubat 2014)

Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadro unvanı için; öğrenim bölümleri ve bu öğrenim bölümlerine ayrılan kontenjanlara yerleştirme yapmak üzere 10-11 -12 Şubat 2014 tarihlerinde Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılan Sözlü Giriş Sınavında başarılı bulunup yerleştirilmeye hak kazanan adaylar bu duyuruya EK-1 listede belirtilmiştir.

“Asil” olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar;

Atanmalarına esas olmak üzere, aşağıda yer alan belgeleri en geç 24 Şubat 2014 günü mesai saati bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’na elden teslim etmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER: 1. Adli sicil kaydı, 2. Son 6 ay içinde çektirilmiş 4×6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf 3. Sağlık açısından; zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri ile seyahat etmeye engel bir durumunun bulunmadığı beyanı (EK-2/A), 4. Askerlik ilişiği bulunmadığı beyanı (Sadece erkek adaylar) (EK-2/B) 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur olarak çalışanlara ait dilekçe (EK-2/C) 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında 8 nüsha olarak doldurulup, her bir forma fotoğraf (son 6 ay içinde çektirilmiş 4×6 ebadında vesikalık) yapıştırılarak ilgili bölüm imzalanmış olarak, (EK-2/Ç)
İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 0 (312) 411 90 61 veya 0 (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.

1,043 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme