Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in IDEF 2017 Mesajı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in IDEF 2017 Mesajı

30 Mayıs 2017

IDEF 2017, Sektöre Yeni Ufuklar Açacak

Hedefleri bölgesel bir çerçevede sınırlı kalmayan Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe, dünyanın yükselen ülkelerinden biri haline geldi. Savunma ve havacılık sektörü olarak, istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Yazılımdan donanıma, kara, deniz ve hava platformlarından lojistik hizmetlere, farklı alanlarda dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek konuma geldik. Bu durum, artan ihracat rakamlarımızdan da rahatlıkla anlaşılabiliyor. İhracatımız, geçen yıl 1,7 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonu için hedefimiz ise 2 milyar dolar.

İki binli yılların başında, Türkiye’nin, savunma ihtiyaçlarını yurt içinden karşılama oranı, yüzde 20-25’lerdeyken bugün bu oran, yüzde 50’leri aştı. KOBİ’lere, savunma ve havacılık projelerinde daha çok yer verilmesi, offset anlaşmaları ve Türk firmalarının gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile daha çok kabiliyete sahip olunması, yerli tedarik oranını daha da arttırıyor ve arttırmaya devam edecek.

Sektörümüzün bu başarısında, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve projelerimiz kadar, tanıtım faaliyetlerimizin de katkısı büyük. Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansını arttırmak ve Türkiye’yi önemli küresel tedarikçilerden biri yapmak amacıyla kurduğumuz ve sektörün ihracatçı firmalarını tek çatı altında toplayan Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak, yeni pazarlara ulaşmak için, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.

Sert rekabet ortamı içerisinde, dünyanın radarında olmak, tedarik listesinde yer almak hiç de kolay değil. Bunun için üretmek kadar, uluslararası ilişkiler ve tanıtım da önemli. SSI olarak, sektörün tanıtımı konusunda etkili çalışmalar yürütüyoruz; yürütmeye de devam edeceğiz. Sektörün güçlenerek varlığını sürdürmesinin, ihracat yoluyla olacağının bilincinde olarak, mümkün olan her mecrada, her ortamda, daha fazla tanınırlık ve bilinirlik için çalışıyoruz.

Devletin yerli savunma sanayisinden alımlarının arttırılması ile şirketlerimizin geliştirdiği ürünler daha fazla envantere girmeye ve kullanılmaya başlandı. Bu da dış pazarlarda, Türk firmalarının elini ciddi şekilde güçlendiriyor. Bu nedenle özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri tarafından yerli ürünlerin tercih edilmesi, hem ihtiyaçların yurt içinden karşılanması hem de referans anlamında büyük önem arz ediyor.

Böyle bir alanda marka olmanın, dünya ticaretinde daha fazla pay almanın önemli adımlarını hep birlikte atıyoruz. Şüphesiz ki bu yalnızca sektör olarak bizim değil; Milli Savunma Bakanlığının, Ekonomi Bakanlığının, Savunma Sanayii Müsteşarlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin senkronize bir şekilde, etkin çalışmasıyla gerçekleşiyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisini, dünyanın önde gelen tedarikçilerden biri yapma hedefimize ulaşmak, bizim için çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm kurumlarımızın birlikteliği, bize, kısa zamanda zorlu hedeflerimize erişme konusunda, en büyük güvenceyi sağlıyor.

Bu yılı, geçtiğimiz yıldan ayıran en önemli etkinlik, hiç şüphesiz ki IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı.

Bu yıl, 13’üncü kez düzenlenecek olan bu etkinlikle birlikte, yaklaşık 110 ülkeden; katılımcı, ziyaretçi ve heyet ağırlayacağız. Bölgesi açısından en önemli etkinlikler arasında yer alan bu fuara ve dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisine gösterilen bu ilgi, hızından bir şey kaybetmeden, her fuarda daha da artıyor. Kara, deniz, havacılık ve uzay, ulaşım ve lojistik destek faaliyetleri, levazım malzeme araç ve gereç olmak üzere, 5 ana başlıkta toplanan ürün ve hizmetler, fuar kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak.

Bu fuarın önemli bir başka yönü ise heyetler arası yapılacak olan çeşitli toplantı ve görüşmeler olacak. Savunma sanayisinin zorluklarından biri de sektörün ticaret modelinin, çoğunlukla G2G diye adlandırılan Goverment to Goverment yani Devletten Devlete Doğrudan Yapılan Alışveriş modelinde olması. Bu yüzden, heyetler arası gerçekleştirilecek bu görüşmeler, ileride yapılacak ortak yatırım ve projelerin oluşturulmasındaki ilk ve belki de en önemli adım olmaktadır.

Türkiye, 2023 yılında, yılda 500 milyar dolar ihracatı hedefliyor. Bunun için, hem nicelik hem de nitelik olarak ihracatımızı arttırmak zorundayız. Türkiye’nin ihraç ürünlerinin kg başına ortalama fiyatı 1,34 dolar iken savunma ve havacılık sanayisi ihracatında bu rakam, ortalama 27,7 dolardır. Hem genel ihracatımız hem de savunma ve havacılık sanayimiz için katma değeri yüksek ürünlere, yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretime yönelme zorunluluğumuz açıktır.

Bunun için, öncelikle sadece büyük şehirlerde değil, diğer illerimizde de üniversitelerimizin KOBİ’lerimizle birlikte çalışmasını ve yeni ürünler geliştirilerek ihracatçılar kervanına katılmalarını destekliyoruz.

Kurulduğunda 60 olan savunma sanayi ihracatçısı üye firma sayısının 500’ye ulaşması, bu bağlamda önemlidir.

Sonuç olarak, dünyanın en önemli tedarikçilerini, bölgemizdeki ve dünyadaki önemli müşteriler ile bir araya getiren IDEF 2017 fuarının sektörümüze yeni ufuklar ve pazarlar açmasını diliyor, MSI Dergisi okuyucularını saygı ile selamlıyorum.

 

Latif Aral ALİŞ

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mesajın, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/05/22_23_144-idef2017-SSI-mesaj-tr.pdf

1,098 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme