SDT’nin Çözüm ve Kabiliyetlerini Anlatan, MSI Dergisi IDEF Özel Sayısı’nda Yayınlanan Tanıtıcı Makale – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

SDT’nin Çözüm ve Kabiliyetlerini Anlatan, MSI Dergisi IDEF Özel Sayısı’nda Yayınlanan Tanıtıcı Makale

26 Temmuz 2017

MSI Dergisi’nin IDEF Özel Sayısı’nda, SDT’nin çözüm ve kabiliyetlerini anlatan bir tanıtıcı makale yayımlandı. Tanıtıcı makalenin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

2017/07/196_207_144-idef2017-SDT-tr.pdf

 

SDT, Keşif ve Gözetleme İhtiyaçlarını SAR Teknolojileri ile Karşılıyor

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) sistemleri, keşif ve gözetleme amacıyla insanlı ve insansız hava araçlarında ve uydu platformlarında gittikçe artan bir yaygınlıkla kullanılan gelişmiş radar sistemleridir. SAR sistemlerinin sahip olduğu üstünlükler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda operasyon,
 • Yüksek çözünürlüklü (cm mertebesinde) görüntü,
 • Uzun menzillerden (>100 km), çözünürlük etkilenmeden görüntüleme,
 • Hassas konumlandırma ve
 • Değişiklik tespiti (Kompleks/Genlik: CCD/ACD).

SDT SARPER Stripmap Görüntüsü

SAR sistemleri ile elde edilen görüntü, askeri istihbarat amaçlı kullanımın yanında, afet risklerinin izlenmesi, afet sonrası hasar tespiti, gemi trafiğinin izlenmesi, harita ve kadastro, kaçak yapılaşmanın tespiti, tarım alanlarının izlenmesi ve benzeri pek çok sivil uygulama alanında da kullanılabilmektedir.

SDT SAR ve Görüntü İstihbaratı Yetenekleri

SDT, özgün olarak geliştirdiği SAR Sinyal İşleme Algoritması ve Gerçek Zamanlı Yazılım ve bunların tamamlayıcısı olan SAR Görüntü İstihbaratı Uygulamaları ile bu kritik alanda, ülkemizin ihtiyaçlarını milli imkânlarla karşılamaktadır. Bu doğrultuda, ASELSAN ile birlikte geliştirilmiş olan SARPER sensörü, ANKA insansız hava aracı (İHA)’na entegre edilmiş ve uçuşlu kabul testleri, Ekim 2016’da başarı ile tamamlanmıştır. SDT, ANKA için, Özgün SAR Sensörü Geliştirme ve HASAT projeleri çerçevesinde, SAR teknolojileri alanında kazandığı bilgi ve birikimini, yeni SAR sensörlerine de rahatlıkla uygulayabilecek durumdadır.

SDT’nin, İHA, çeşitli uçak ile uydu platformları için sahip olduğu SAR ve Görüntü İstihbaratı yetenekleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Uçtan uca SAR Sistem Çözümleri
 • Algoritma ve Gerçek-zamanlı Yazılım Geliştirme (Stripmap, Spotlight ve ISAR)
 • SAR Görüntü Kıymetlendirme Uygulamaları
  • Platform üstünde veya Yer İstasyonunda
  • Kıymetlendirme ve İstihbarat
   • Otomatik Hedef Tespiti
   • Değişiklik Tespiti (CCD/ACD)
   • Analiz
  • STANAG-7023 uyumlu SAR/ISAR Görüntüleme
  • DEM Üretimi (Geliştirme Aşamasında)
  • Debrifing
 • Görev Raporlama
 • Arşiv, Katalog ve Dağıtım
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Gerçek-zamanlı Ham ve İşlenmiş SAR Verisi Kaydı

Uçuşlu testlerden elde edilen Spotlight ve ISAR görüntü örnekleri Şekil 1’de; Uydu SAR görüntüsü üzerinden gemi tespiti örneği ise Şekil 2’de gösterilmektedir.

Yeni Projeler: Göktürk-3 Uydu SAR ve SAR Podu

SDT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılayacak ilk milli SAR uydu programımız GÖKTÜRK-3 ve keşif uçaklarında kullanılacak SAR podu kapsamında; SAR Sinyal İşleme, Görüntüleme ve Görüntü İstihbaratı konularıyla ilgilenmektedir. SAR podundan daha fazla fayda elde edilebilmesini sağlamak üzere, Otomatik Hedef Tespiti, Değişiklik Tespiti ve diğer SAR görüntü analiz ve kıymetlendirme konularında geliştirme çalışmaları planlanmış durumdadır.

 

 

SDT’nin Görüntü İşleme Kabiliyetleri

SDT bünyesinde bulunan Görüntü İşleme ve Veri Mühendisliği Ürün Geliştirme Müdürlüğü ekibinin yurt içi ve yurt dışındaki müşterileri için geliştirdiği ürün yelpazesine, her geçen gün yeni ürünler eklenmektedir. Özellikle farklı sensörlerden gelen görüntülerin iyileştirilmesi, otomatik hedef tespiti ve tanıma, bölütleme, değişiklik tespiti ve çoklu veri füzyonu alanlarında ekibin geliştirdiği özgün algoritmalar ve bunların sunulduğu ulusal ve uluslararası yayınlar, dikkate değerdir.

Uydu SAR Görüntüleri ile Hedef Tespiti, Teşhisi ve Tanımlaması

SDT görüntü işleme ekibinin yakın zamanda geliştirmeyi tamamladığı bir diğer ürün, uydu SAR görüntülerini işleyerek NATO STANAG’ları ile tanımlanmış, askeri ve sivil hedeflerin otomatik tanınmasına ilişkin yazılımdır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın bir Ar-Ge projesi ile başlangıcı yapılan geliştirme faaliyetlerinin, ilerideki farklı ihtiyaçları karşılayacak eklentiler (paralel işleme gibi) ile olgunlaştırılması sağlanmıştır. Özellikle milli uydu projelerimiz için gerekli altyapının kapsamı düşünüldüğünde ve elde edilen görüntülerin hacmi dikkate alındığında, otomatik işleme ve hedef tespit ve tanıma gibi işlevlerin, zaman ve görev kritik olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle GÖKTÜRK-3 uydusundan elde edilen görüntülerin, hedef bulma ve tanımaya yönelik olarak işlenmesinde, bu yazılımın etkin olacağı öngörülmektedir.

QGIS Platformuna SAR algoritmaları için geliştirilen eklentiler

Gürültü Temizleme: SAR görüntüleri, yüksek oranda benek (speckle) gürültü içermektedir. SAR görüntülerinde bulunan benek gürültü ise çizgi-kenar bulma, bölütleme, değişiklik tespiti ve özellikle de otomatik hedef tanıma yöntemlerinin başarımının ciddi oranlarda düşmesine sebep olmaktadır. Benek gürültü ayrıca, noktasal ve insan yapımı hedeflerin tespiti sırasında da gözetilmesi gereken bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Benek gürültü filtreleme yöntemlerinin asıl amacı, görüntüdeki bilgi içeriğini zedelemeden, benek gürültünün düşürülmesidir. İdeal benek gürültü filtreleme yöntemi, benek gürültüyü yumuşatmalı (smooth), yani azaltmalı; kenarları ve bölgeler arasındaki sınırların keskinliğini korumalı ve nokta hedefler ve doğrusal nitelikler gibi küçük ama fark edilebilir ayrımları muhafaza etmelidir. Proje kapsamında, SAR görüntülerinde, tüm bu sorunların üstesinden gelen, homojen alanları son derece iyi yumuşatan, noktasal ve insan yapımı hedefleri koruyan ve görüntüdeki kenarları koruyan uyarlamalı bir yöntem geliştirilmiştir.

Otomatik Hedef Tespiti: HASAT SAR görüntü işleme algoritmalarından otomatik olarak gerçekleştirilen en temel 30 adet hedef tespiti algoritması kullanıcıya sunulmaktadır.

Değişiklik Tespiti: Değişiklik tespiti, uzaktan algılama verilerinin otomatik analizi alanında yapılan uygulamaların en önemlilerinden biridir. Bu işlemin amacı, insan yapımı ve doğal değişikliklerin tamamını tespit ederken önemsiz değişiklik olarak adlandırılan ve fiziksel değişiklikten kaynaklanmayan diğer tüm değişiklikleri ihmal etmektir. Önemli değişikliklere örnek olarak yer değiştiren araçlar, bitki örtüsü değişiklileri ve bina veya yapı değişiklikleri verilebilir. Önemsiz değişiklikler ise almaç gürültüsü, benek gürültüsü, radar ya da güneş aydınlanma farkları ve çekim geometrisinden kaynaklanan farklar olarak sayılabilir. Arka plan gürültüsü göz önünde bulundurulduğunda, değişiklik tespitinin başarılı olması, yanlış alarm oranın düşük tutulmasına bağlıdır.

Doğrusal Unsur: SAR görüntülerinde doğrusal unsurların tespiti, birçok otomatik hedef tanıma işlemi açısından oldukça önemlidir. SAR görüntülerinde, doğrusal unsurları oluşturan parlak pikseller, genelde benek gürültü tarafından bozulmaya uğraşmıştır ve bunların parlaklık değerleri düşürülmüştür. Bu da benek gürültü etkisinde kalan parlak noktaların kullanılarak doğrusal unsurların tespitini zorlaştırmaktadır. HASAT projesi kapsamında geliştirilen algoritmada, kullanıcı etkileşimi ile birlikte, parlak pikseller yardımıyla SAR görüntüsü üzerinde bulunan doğrusal unsurların tespiti sağlanmıştır.

Etkileşimli Yol Ağı Tespiti: Otomatik hedef kategorisinde bulunan yol ağı algoritmasından farklı olarak, kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan başlayarak bir yol parçası bulunmasıdır. Bu istekle amaçlanan, otomatik yol ağı algoritması ile bulunamayan yol ağı parçalarının tamamlanmasıdır.

İnsan Yapımı Hedef Tespiti: SAR görüntülerinde, otomatik hedef tespiti, genellikle kendisini takip eden otomatik hedef teşhisi yöntemlerinin ilk aşaması olduğu için çok önemlidir. SAR görüntüleri, insan yapımı nesnelerin tespiti açısından, oldukça önemli özellikler barındırmaktadırlar. Örneğin, bina gibi nesneler, etraflarına göre daha yüksek parlaklık değerine sahiplerken, karayolu gibi bazı nesneler ise etraflarına göre daha az parlaklık seviyesine sahiptirler. Fakat SAR görüntüleri, benek gürültü tarafından bozulmaya uğramaktadırlar ve görüntüdeki benek gürültü de yapay olarak zemin üzerinden parlak piksellerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu bozulma, görüntüler üzerinden çalışan hedef algoritmalarının hız ve kesinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır. SDT tarafından geliştirilen yöntem ile birlikte, oldukça hızlı bir insan yapımı hedef tespiti algoritması gerçekleştirilmiştir.

SAR algoritmalarının bir kısmı, radar eklentisi olarak Erdas Imagine yazılımına entegre edilmiştir. Bu kapsamda gürültü temizleme, otomatik hedef tespiti, değişiklik analizi ve kullanıcı etkileşimli gemi bölütlemesi algoritmaları, Imagine ile gerçekleştirilebilir hâle gelmiştir.

Hiperspektral veri analizi: Yine SSM’nin, 2012 yılında başlattığı ön çalışmalar ile hızlanan hiperspektral veri analizi çalışmaları, SDT’nin de ilgisini çeken konulardan olmuştur. Bu kapsamda, SDT tarafından açık kaynaklı veriler ile spektral analizler yapılmış ve ilgili konferanslarda makaleler sunulmuştur. Sonrasında SDT, bir SSM Ar-Ge projesi olarak kurgulanan TUYGUN projesinde belirli hedeflere yönelik algoritma geliştirici rolüyle yer almıştır. SDT’nin katkısı, hava platformlarından alınmış hiperspektral verilerin analizi ve tanımlı hedeflerin tespiti şeklinde özetlenebilir. İlk aşaması 2016 yılı içinde tamamlanan projenin, ikinci aşaması planlanmaktadır.

Hiperspektral gaz saptama

Lidar veri analizi: SDT’nin son dönemde çalışma alanına eklediği konulardan biri de Lidar sensöründen gelen verilerin işlenmesidir. Lidar sensörü, sağladığı 3 boyutlu veri ile diğer sensörlerden alınan görüntüleri tamamlayan niteliğe sahiptir. SDT, özellikle çoklu sensor veri füzyonu alanında edindiği tecrübelerini, Lidar sensörünü de dahil ettiği bir veri seti üzerinde geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir.

Bu çalışmalar arasında, arazinin yüzey modelini çıkartılması, ormanlık alanlardaki ağaçların, göllerin ve yolların tespiti ve değişiklik tespiti yer almaktadır.

Görüntü işleme alanındaki uygulamalarını, teknoloji tabanını ve ürün yelpazesini her geçen gün daha da ileriye taşıyan SDT, söz konusu ürün ve yeteneklerinin, hem askeri hem de sivil uygulama alanlarındaki kullanımına yönelik arayışlarını ve bu alandaki uluslararası pazardan iş payı alma çabalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

 

 

SDT’nin Uydu Yer İstasyonu Çözümleri ve Yetenekleri

Uzay ve hava platformlarından yapılan keşif ve gözetleme, operasyonel başarı için kritik öneme sahiptir. Bu yetenek; bölgesel farkındalık, görev ve harekât planlama ve hedef, tehdit ve hasar tespiti gibi süreçlerde kritik kazanımlar sağlamaktadır.

Uydu platformundan yapılan keşif ve gözetleme; bölge sınırlaması olmaksızın, dünyanın her yerinden, geniş alanları belirli aralıklarla takip etme ve ilgi alanlarından farklı nitelikte bilgi toplama imkânı tanımaktadır.

SDT, yer gözlem uydu yer istasyonları konusundaki çalışmalarına, GÖKTÜRK-1 askeri gözetleme uydu projesi ile birlikte başlamıştır. 2010 yılında, ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak başladığı GÖKTÜRK-1 projesinde SDT, Kullanıcı Servisi Alt Sistemi bünyesinde; sistem mühendisliği, donanım ve yazılım entegrasyonu ve kullanıcı servisi yazılımlarını tasarlama ve geliştirme sorumluluklarını üstlendi. SDT tarafından milli olarak geliştirilen yazılımlar, 5 Aralık 2016 tarihinde uzaya fırlatılan Göktürk-1 uydusunun gerçek faaliyetlerinde, kendilerine atanan işleri başarıyla icra etmekte ve kullanıcıların takdirini toplamaya devam etmektedir.

2013 yılı sonunda başlayan GÖKTÜRK-3 projesinde de ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak aynı birimlerin geliştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan SDT; GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-3 uydularının yönetileceği Hava Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığının kullanıcı servisi birimlerini geliştirmiş olacaktır.

SDT, GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında edindiği tecrübe ve yetenekleri, çoklu-görev yer istasyonuna yönelik ürün geliştirme hedefi ile sadece yer gözlem uyduları değil, hava platformlarına (İnsansız Hava Aracı-İHA, İnsanlı Hava Keşif Platformu-İHKP, vb.) yönelik olarak da hizmet verecek olan Çoklu-Görev (Multi Mission) Yer İstasyonu çözümü geliştirmektedir.

İstihbarat amaçlı keşif ve gözetleme ihtiyaçlarına yönelik veri toplamadan, mekânsal istihbarat üretimi ve dağıtımına kadar olan süreçte; modüler, sonuca yönelik, komple çözüm sunma amacıyla yeteneklerimizi geliştirme ve ürünleştirme hedefimiz mevcuttur. Bu kapsamda, SDT Entegre Servis İşletimi (SDT Enterprise Sevice Infrastructure-SenseI) çekirdek altyapı geliştirme ürünü tasarlanmış ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Keşif Gözetleme kaynaklarından (Uydu/İHA/İHKP) alınan verilerin görüntüye çevrilmesi OGC ve INSPIRE metadata standartlarında; görüntü işleme adaptörlerinin yönetimi ise ESA Generic IPF arayüz standartlarında olacaktır. SenseI; yatay ve dikey ölçeklenebilen, arşivlemeyi “Open Archival Information System (OAIS)” uyumlu gerçekleştiren, servis, veri ve iş akışı işletimini dinamik şekilde yapan orta katman çözümüdür. SenseI; kullanıcı arayüzü, katalog, arşivleme ve dağıtım sistemi ile görüntü kıymetlendirme sistemleri ile single sign on, yetkilendirme ve güvenlik kuralları temelinde iletişim kurabilen bir yapıdır.

İHA’lar, her bir görevinde yüksek miktarda video verisi sağlamakla birlikte, bu verilerin değerlendirilip kıymetlendirilmesi, operatörler için saatler süren ve deneyim gerektiren, zorlu bir süreçtir. İHA’lardan toplanan veriler, sahadaki gerçek-zamanlı operasyonel destek için hızlı değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra görev planlama ve istihbarat desteği için, daha derin ve detaylı değerlendirme ihtiyacı mevcuttur.

SDT; ilişkili bir alt disiplin olarak, farklı projelerde kazandığı görüntü oluşturma ve işleme yeteneklerini de bu kapsamda değerlendirmektedir. Uzay, hava ve yer platformlarında konumlandırılmış, Elektro-Optik (E/O), Kızıl-Ötesi (IR) ve Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) algılayıcılarından sağlanan görüntü ve videoların gerçek-zamanlı ve/veya çevrimdışı kıymetlendirilmesi ile mekânsal istihbarat üretmeye yönelik, ihtiyaca ve platforma göre uyarlanabilir bir çözüm geliştirmektedir.

Bu kapsamda sunulan çözüme ait yetenekler:

 • Talep ve görev yönetimi,
 • Görüntü ve video indirme, sunma,
 • Verilerinin arşiv ve yönetimi,
 • Gerçek-zamanlı ve/veya çevrimdışı görüntü analiz ve işleme (Çevrimdışı görüntü kıymetlendirme ile ortaya çıkabilecek sonuçlar, gerçek zamanlı olanlara göre daha karmaşık ve kapsamlı hedeflerin bulunmasını sağlayacaktır),
 • Video üzerine işaretleme yeteneği ve
 • Görüntü, video ve diğer istihbarat verilerinin birlikte gösterimi ve füzyonu

şeklinde özetlenebilir.

 

 

SDT Elektronik Harp Ürünleri ve Projeleri

Elektronik Harp (EH), günümüz dünyasında, orduların ve güvenlik birimlerinin en önem verdiği konuların başında gelmektedir. Kendi çözümlerini üretebilen ve milli sistemlere sahip olabilen ülkeler, istihbarat ve güç savaşlarında öne geçmektedirler. Bu gerçekten yola çıkarak, SDT, kuruluşundan itibaren, EH alanında çözümler üretmektedir. SDT, çalışmaları kapsamında; hem RF hem de kızılötesi (KÖ) bantlarda projeler yürütmekte ve ürünler ortaya koymaktadır. EH görev sistemlerinin geliştirilmesi yanında mevcut EH sistemlerinin test, ölçme ve değerlendirmelerine yönelik ürünler de geliştirmektedir.

RF EH Sistemleri

SDT tarafından, farklı görev ihtiyaçları için farklı RF bantlarını kapsayan entegre Elektronik Harp Sistemleri geliştirilmektedir. Mobil veya sabit olarak geliştirilen bu sistemler vasıtası ile radar ve karıştırıcı platformlarından yayılan sinyallerin algılanması, kaydedilmesi, yayın parametrelerinin belirlenmesi ve EH etkinlik ölçümlerinin yapılması mümkün olmaktadır.

Radar ve Haberleşme Simülatörü

Radar ve Haberleşme Simülatörü, radar sinyallerini ve haberleşme sinyallerini, kullanıcı tarafından tanımlanan parametreler doğrultusunda ürettikten sonra, istenen merkez frekanslarında güçlendirerek, dış ortamda yayın yapan bir simülatör sistemidir. Sistem, Radar Sinyal Simülatörü (RSS) ve Haberleşme Sinyal Simülatörü (HSS) olmak üzere iki alt sistemden oluşmaktadır. Sistem antenleriyle birlikte 4×4 pick-up tipi arazi aracı üzerinde konumlandırılmaktadır.

KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü

Sistem vasıtası ile gemilere yönelik güdümlü mermilere karşı savunma teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi, denenmesi ve iyileştirilmesi ve ilgili birimlerin EH eğitimlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Sistem, bunun yanında platformların KÖ izlerinin ve Radar Kesit Alanı (RKA)’nın azaltılmasına yönelik çalışmalarda da kullanılabilmektedir.

Güdümlü mermi benzetimleri, KÖ algılayıcıların özel lens ve filtrelerle ve geliştirilmiş olan özel görev yazılımlarının parametrik olarak tanımlanması vasıtası ile yapılmaktadır. Ayrıca analiz yazılımı vasıtasıyla da savunma teknik ve taktiklerinin etkinliğinin artırılması sağlanmaktadır. Komple bir sistem çözümü olarak geliştirilen KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü, bir şelter ortamına entegre edilerek kullanılmaktadır.

SDT EH ürün ailesi genişliyor

Gerçekleştirilen projeler kapsamında, benzer sistem ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için gerekli yapı taşları olan SDT EH ürünleri ortaya çıkmıştır:

 • EH Kayıt Cihazı, farklı arayüzlerden gelen görev verilerinin, çevrimiçi ve kayıpsız olarak kaydedilmesini sağlar. Seri FPDP, Ethernet gibi farklı formatlardaki sayısal verilerin veya IF verilerinin sayısallaştırılması sonrasında, RAID yapısındaki Solid State Disklere 3 GByte/s ve üzeri hızlarla kaydını gerçekleştirir. MIL-STD-461, MIL-STD-810 standartları ile uyumlu olabilmektedir.
 • Geniş Bant Analog Almaç, Antenlerden gelen RF sinyali IF bandına indirmek maksatlı kullanılmaktır. Superhet yapısındaki almaç, aynı anda 1 GHz seviyelerinde geniş bant IF, 40 MHz/20 MHz/10 MHz seviyelerinde dar bant IF ve video detektör sinyal çıkışlarını sağlar. Ethernet arayüzü üzerinden kontrol edilir.
 • Sayısal Almaç (Darbe Analizörü), IF bandına indirilen sinyallerin sayısallaştırılması ve sinyallere ait Darbe Tanımlayıcı Kelimelerin (DTK) oluşturulmasını sağlar. Aynı anda bir geniş bant IF sinyal ile birden fazla dar bant IF sinyal sayısallaştırma ve Darbe Tanımlama Kelimesi (DTK) üretme yeteneğine sahiptir. Analog Almaç ile senkronize çalışır.
 • Yayın Kaynağı Tespit Yazılımı, ortamda bulunan yayınların ve bu yayınlara ait parametrelerin belirleyerek yayın listesini oluşturur. Yayın listesi, yayınlara ait frekans, frekans tipi, darbe tekrarlama aralığı, darbe tekrarlama tipi, sinyal genliği, darbe genişliği, yayın ilk/son görülme zamanları, darbe içi modülasyon bilgilerini içerir. Oldukça yoğun darbe/sinyal ortamında darbe işleyebilir.
 • Sinyal Analiz Yazılımı, Sinyal Analiz Yazılımı (SAY) görev icrası sırasında kaydedilmiş radar verilerinin çevrimdışı analiz edilmesini sağlayan yazılımdır. SAY vasıtası ile IF veri ve Darbe Tanımlama Kelimesi (DTK) analizi yapılabilmektedir. Bu kapsamda farklı gösterimler (Tabular, Spektrum, Histogram, Genlik/Faz/Frekans-Zaman Grafikleri), sıralama ve filtreleme işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • Ortam Simülatörü, her türlü EH sisteminin geliştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ortam verilerinin simüle olarak üretilmesini sağlar. Farklı tip ve özelliklerdeki radar sinyallerinin tanımlanması ve ilgili DTK’larınn üretilmesi sağlanır. Atmosferik ortam, çevresel yansıma ve çok yolluluk etkileri modellenebilmektedir.

 

 

SDT’nin Aviyonik ve Görev Sistemleri

SDT’nin, sektöre ürün sağlayan bir savunma teknolojisi şirketi olarak, aviyonik platformlara entegre ettiği ilk özgün tasarımı, Veri Kayıt Sistemi (VKS) ürün ailesidir. Hem donanım hem de yazılım tasarımı özgün bir biçimde SDT mühendisleri tarafından yapılmış olan VKS’ler, yine SDT bünyesinde yer almakta olan Üretim, Test ve Entegrasyon Bölümü çatısı altında üretilerek yerli ve yabancı havacılık programlarına rafta hazır ürünler olarak sağlanmaktadır.

VKS’ler, temel olarak platformda oluşan sayısal kontrol verilerini ve video ve ses sinyallerini kaydetmeyi amaçlar. Sayısal kontrol veri tiplerine; MIL-STD-1553B, ARINC429, CAN ve Ethernet veri yolları üzerinden alınan bilgiler örnek gösterilebilir. Video arayüzleri ise PAL, NTSC, RS170, RS343, DVI, SDI ya da DisplayPort olabilmektedir. Sayısal kontrol verilerinin kaydı, haberleşme hatlarının doğrudan dinlenmesiyle olabildiği gibi, merkezi kontrol birimlerinin kayıt sistemine doğrudan veri yollaması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. VKS’ler tarafından alınan video ve ses verileri, yüksek verimliliğe sahip algoritmalarla sıkıştırılarak kaydedilmektedir. Kayıt için kullanılan taşınabilir bellek modülleri, uçuş sonrasında, yer destek bilgisayarlarına standart endüstriyel arayüzler üzerinden (USB, Ethernet, SATA vb.) bağlanarak verilere erişim imkânı tanımaktadır.

Geçmişte yurt dışı kaynaklardan temin edilen ürünlerin şu an tamamen yerli bir kaynaktan temin ediliyor olması, ana programlardaki yerli katkı payının yükselmesine katkı sağlamıştır. Bugün, hava platformlarında gündeme gelen her türlü görev veri kayıt sistemi ihtiyacı, tamamıyla özgün tasarım olan SDT ürünleriyle sağlanmaktadır. T-38 Eğitim Uçağı, ASELPOD, HÜRKUŞ, ANKA ve ATAK, VKS ürün ailesinin hâlihazırda yer aldığı programlardan bazılarıdır. Günümüzde, 200’den fazla platformda görev yapan SDT VKS’lerine her geçen gün yenileri eklenmekte; eklenen her yeni ürünle de SDT VKS’lerin başarısı perçinlenmektedir.

VKS ürün ailesi ile elde edilen ticari başarı, teknolojik birikim ve sektörel saygınlık, bu mimarinin türevleri ile pek çok farklı aviyonik elektronik sistem geliştirilmesinin önünü açmıştır.

Jandarma BLACK HAWK Helikopteri Modernizasyonu kapsamında; askeri koşullara dayanıklı, yüksek performanslı, düşük güç tüketimine sahip, MIL-STD-1553 ve ARINC 429 aviyonik veri yolları üzerinden platform ile haberleşebilen Hava Birimi Bilgisayarı (HBB) Görev Bilgisayarı geliştirilmiştir. SDT HBB Görev Bilgisayarı, kayan harita yazılımları gibi, 3 boyutlu görsel uygulamaları çalıştırma kabiliyetinin yanında veri, video ve ses kaydı yapabilme özelliklerine de sahiptir. HBB Görev Bilgisayarı; hava, deniz ve kara platformlarında birçok değişik uygulamada ana oyuncu olarak kullanılmaktadır.

HBB ile birlikte, FNSS için geliştirilen Video Anahtarlama Ünitesi; ASELSAN için geliştirilen Uzak Komuta Birimi ve Uzak Komuta Gönderme Alma Ünitesi; TUSAŞ için tasarlanıp üretilen Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı, özkaynak Ar-Ge projeleri olan Hassas Konum Belirleme Cihazı ve Semboloji Üreteç Bilgisayarı, SDT’nin Platform Yönetim Sistemleri ürün ailesini oluşturmaktadır.

Buna ilaveten ROKETSAN ile yakın iş birliği ve çözüm ortaklığının sonucu olarak oluşan Lançer Elektronik Sistemleri, SDT Aviyonik Sistemler ürün grubunun bir diğer ürün ailesidir. 2009 yılında, ATAK helikopter programında yer almak üzere UMTAS Lançer Elektronik Birimi geliştirme kontratıyla başlayan iş birliği, sonrasında gelen kara uygulamalarına yönelik OMTAS Atış Kontrol Ünitesi Kontrol elektroniği ve yazılımı, Füze Üstü Veri Toplama Kayıt Sistemi, güdümsüz roket sistemlerine yönelik Lançer Yönetim Bilgisayarı, Platform Simülatörü, Füze Atış Sistemi, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde kullanılan Füze Arayüz Birimi ve Görüntü Çözümleme/Kodlama Ünitesi sözleşmeleriyle pekişmiştir.

Bunların yanı sıra birtakım kara ve deniz platformları elektronik görev ekipmanları ihtiyaçlarına yönelik olarak (uydu haberleşme cihazları ya da silah platformlarında kullanılan servo sürücüleri gibi) maliyet etkin sistem çözümleri oluşturmak maksadıyla, endüstriyel elektronik ürünler (endüstriyel servo sürücüsü, endüstriyle uydu modem, multiplexer, downconverter vb.) amaca yönelik yeniden tasarlanıp askeri çevre koşulları ve elektro manyetik uyumluluk standartlarına uygun biçimde yeni bir ürün hâline getirilip askeri platformlar için kalifiye edilerek kullanıma sunulmaktadır.

Son dönemlerde SDT, askeri standartlara uygun olarak geliştirdiği platform elektroniği ürünlerinin yanı sıra hem askeri hem sivil kullanım alanlarına sahip olabilecek sivil havacılık standartlarına (DO-178 ve DO-254) uygun platform elektroniği ürünleri de geliştirmeye başlamış ve bu alanda ürün yelpazesini oluşturmak için çalışmalarını derinleştirmektedir. Bu alandaki ilk örnek, hâlihazırda 50’den fazla teslimat gerçekleştirilmiş ve taktik sahada kullanımına başlanmış olan, insansız hava araçlarına yönelik uçuş kontrol bilgisayarıdır.

Bununla birlikte SDT; sahip olduğu sensor sinyal işleme ve yukarıda açıklanan elektronik ürünler altyapısı ve yetenekleri ile görüntü işleme ve gömülü simülasyon uygulamalarında da bugüne kadar çeşitli ürünler ortaya koyup projeler tamamlamıştır ve bu alanlarda takip eden projeler ile türev ürünler geliştirmektedir. İç pazarda kendi kaynakları ve SSM/TÜBİTAK destekleri ile geliştirdiği özgün ürünlerle ülke savunma sektörü yurt dışı bağımlılığının azalmasına büyük katkı sağlayan SDT, yurt dışında piyasaya çıkabilecek olgunlukta, sahada denenmiş ürünleri olan bir teknoloji firması hâline gelmiştir.

 

 

SDT Simülasyon ve Eğitim Sistemleri, Muharebe Eğitimleri için Hazır

SDT, kurulduğu 2005 yılından beri, on yılı aşkın bir süredir, silahlı kuvvetlere, muharebe eğitim çözümleri sağlıyor. Bunlar arasında; hava muharebe eğitimi ve piyade muharebe eğitimine yönelik çözümler yer alıyor. Hava muharebe eğitimi için gömülü ve canlı eğitim ürünleri, başarıyla kullanıma alınmış durumda. SDT, şimdi de amfibi deniz piyade gibi muharebe personelinin etkin eğitimi için kabiliyetlerini sergiliyor.

 Gömülü Simülasyon Sistemi

Gömülü Simülasyon Sistemi (ESS), SDT’nin, 2007 yılında, hava muharebe eğitim sistemi geliştirme konusundaki ilk projesidir. Proje başarıyla tamamlanmış ve Türk Hava Kuvvetlerinin bir avcı uçağına entegre edilmiştir. SDT, ESS için, Bilgisayar Tarafından Yaratılan Kuvvetlerin (CGF) simülasyonu ve radar, RWR, CM/ECM ve füze gibi yüksek sadakat seviyeli uçak sistemi modelleri geliştirmiştir. Sistem, uçak görev yazılımına (OFP) tam olarak entegre edilmiş ve kullanıma alınmasından önce, pek çok yer ve uçuş testine tabi tutulmuştur. ESS, hava muharebe eğitim kabiliyetini arttırmak için “canlı” ortama “yapısal” unsurları dâhil etmektedir. ESS, şu anda, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerinin kullanımı için ihraç edilmektedir.

ACMI Sistemi

SDT, ACMI sisteminin geliştirme fazını başarıyla tamamlamıştır. Sistemin işlevsel uçuş testleri, TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte F-16 uçakları üzerinde icra edilmektedir. Uçuş güvenliği ve uçuşa elverişliliği içeren ilk uçuş kampanyası, Mart ayı içerisinde tamamlanmıştır. SDT ACMI sistemi, uluslararası pazar için hazırdır.

 • Temel Özellikler
  • Farklı uçaklarda kullanılabilme
  • Yüksek sayıda katılımcı desteği
  • Kriptolu iletişim ve kayıt
  • Yüksek sadakat seviyeli mühimmat ve karşı tedbir simülasyonları
  • Uzun haberleşme menzili ve röleleme
  • Yüksek kapasiteli veri bağı (data link)
  • Çoklu-frekans bandı desteği
  • Otonom kullanım özeliği (TSPI)
  • Aviyonik veri yolu entegrasyonu
  • Bildirim ve emniyet ikazları
  • Ad-hoc TDMA ağı
  • Canlı-Sanal-Yapısal (LVC) desteği
 • Yer İstasyonu Özellikleri
  • Tatbikat Planlama, Canlı İzleme ve Debirifing
  • İhtimalat analizleri
  • Performans değerlendirme ve raporlama
  • Veri yükleme ve indirme
  • Yerde kayıt
  • Çoklu GIS veri desteği ve 2B Taktik Harita
  • Çeşitli 3 boyutlu kamera görüntüleme modları
  • Harici sistemler ile entegrasyon
  • Diğer ACMI sistemleriyle birlikte çalışabilirlik

Piyade Muharebe Eğitim Simülatörü

SDT, atış alanlarında ve sanal muharebe ortamlarında, sabit ve hareketli hedeflere karşı piyade silahları kullanarak yapılan harekâtta, askeri personelin eğitimi için bütüncül çözümler de sağlıyor. Bu çözümler; lazerli eğitim, sanal gerçeklik (VR), hareket takibi, geri tepme simülasyonu ve oyun motoru teknolojilerini içeriyor. Bu bağlamda, amfibi deniz piyade eğitim merkezi gibi, gelecekteki eğitim merkezlerini oluşturmak için uyumlandırılacak ve entegre edilecek önemli bileşenlerin hazır olduğu değerlendiriliyor.

1,343 toplam görüntüleme, 3 bugünkü görüntüleme