Söyleşi: ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan DEDE – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan DEDE

5 Nisan 2018

“Uluslararası arenadaki rakiplerimizle onlardan daha yeni teknolojileri içeren özgün ürünler geliştirerek rekabet ediyoruz.”

 

ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan Dede ile yapılan ve MSI Dergisi’nin 155’inci sayısında yayımlanan “Uluslararası arenadaki rakiplerimizle onlardan daha yeni teknolojileri içeren özgün ürünler geliştirerek rekabet ediyoruz.” başlıklı söyleşi, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

IP tabanlı ses iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, meteorolojik sistemler ve aviyonik sistemler konularına odaklanan ONUR A.Ş., üstlendiği projeler ve geliştirdiği özgün çözümlerle büyümesini sürdürüyor. ONUR A.Ş.’nin bugününü ve geleceğini, görevini, Kasım ayında, şirketin Kurucu Genel Müdürü Cengiz Dede’den devralan ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan Dede ile konuştuk.

 

MSI Dergisi: Noyan Bey, ONUR A.Ş. Genel Müdürlük görevini, Kasım ayında, babanız Cengiz Dede’den devraldınız. ONUR A.Ş., babanızın yönetiminde, kendi özgün ürünlerini geliştiren bir sektör oyuncusu hâline geldi. Siz, bayrağı nereye taşımayı hedefliyorsunuz? ONUR A.Ş.’nin, sizin yönetiminizde geleceği nokta ile ilgili vizyonunuzu anlatır mısınız?

Noyan DEDE: ONUR A.Ş. olarak vizyonumuz, müşterilerimizin elinde mevcut olan ses ve veri haberleşme sistemlerine, ağ destekli yetenek kazandırarak ülke kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken de güncel standartları yakından takip ediyoruz; yer yer ilgili sivil ve askeri çalışma gruplarına katılım sağlayarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bağlamda, derinlemesine uzmanlık sahibi olarak odaklı kalmak, en temel stratejilerimizden biri. Stratejimiz uyarınca, ürün portföyümüzü, mevcut yetkinlik alanlarında alt ürünler geliştirerek genişletme yolunda ilerliyoruz. Ürünlerimizi, gelişen teknolojiye cevap verecek şekilde, yeni yazılım veya donanım bileşenleri ile sürekli güncelleştiriyoruz. Uluslararası arenadaki rakiplerimizle onlardan daha yeni teknolojileri içeren özgün ürünler geliştirerek rekabet ediyoruz. Deniz, hava ve kara uygulamalarının farklılıklarının yanında askeri-sivil standart farklılıklarını da takip ediyoruz ve ürünlerimizi, bu isterlere uygun olarak uyarlıyor ve gerekiyorsa sertifikalandırıyoruz.

Hâlihazırda yürütmekte olduğumuz projeler dâhilinde, başta SSM olmak üzere, hem Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Sahip olduğumuz bu olumlu iletişim tarzını, tüm kuvvet ve komutanlıklara yaygınlaştırarak üretmekte olduğumuz milli ürün ve sistemlerin, TSK’nın diğer unsurlarında da kullanılmasını sağlamak, temel hedeflerimizden biri. Bu çalışmalara ilaveten, geliştirdiğimiz ve geleceğin teknolojilerini içeren ürünlerimizi, yurt dışına ihraç edebilmek için de yoğun görüşme ve istişareler gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki; yakın ve orta vadede, gerçekleştireceğimiz ihracat başarıları ile bu vizyonumuz doğrultusunda da olumlu gelişmeler yaşayacağız.

DETTA projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ağ destekli yetenek kazanımı için kritik altyapıyı sağlayacak.

Kurumsallaşma konusunda da bizi üst seviyeye çıkartacak önemli atılımlar içerisindeyiz. “İş Süreç Yönetimi” (BPM) yaklaşımı ile süreçlerimizi otomasyona tabi tutarak personel üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi; böylece, iş ortamını daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı ve kurumsal hafızamızın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sürecin ilk ayağı olan, “Belge Yönetimi Modülü”ne, Kasım ayı itibarıyla geçiş yaptık. Bu modülü, Personel Yönetimi, Satın Alma / Depo Yönetimi ve Proje Yönetimi modülleri takip edecek. Böylelikle çalışmalarımızı, daha profesyonel bir yapıda ve süreklilik sağlar bir biçimde yürütmemizi sağlayacak bir kurguya geçiş yapacağız.

 

MSI Dergisi: Görev değişimi aile içerisinde gerçekleşse de ONUR A.Ş. kuşkusuz kurumsal bir şirket. Aile ve kurumsallık kavramlarını, ONUR A.Ş. bünyesinde nasıl harmanlıyorsunuz; bu konuda neler söylemek istersiniz?

Noyan DEDE: Kuruluş yıllarımızdan bu yana, babam Cengiz Dede’nin önderliğinde faaliyetlerimizi yürüttük; ancak her ne kadar aile şirketi olarak yapılanmış olsak da uzmanlık gerektiren alanlarda, alanının en iyisi personel ile çalışmayı her zaman ilke edindik. Onları da ailemizin içerisine katarak karar süreçlerinde aktif olarak rol verdik. Tecrübeli ve nitelikli personelin deneyimlerini önemseyerek, karar alma süreçlerinde, onların tecrübelerinden faydalandık. Dolayısı ile onların kurumsal firmalardan aldıkları görgü, bilgi birikimi ve uygulama vizyonlarını, şirketimize kolaylıkla adapte edebildik. Hâlen kurumsallaşma yolunda, önümüzde önemli adımlar olduğuna inansam da var olan nitelikli personelimiz sayesinde, firmamızı, kurumsal olgunluk seviyesi yeterli bir boyuta kısa vadede taşıyacağımıza inanıyorum.

 

2017 Yoğun Geçti

MSI Dergisi: Sizden, ONUR A.Ş.nin mevcut durumu ve 2017 faaliyetleriniz ile ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Noyan DEDE: ONUR A.Ş. olarak, 2017 yılını, yoğun bir iş programı ve gündemle geçirdik. Özetlemek gerekirse birinci fazını, 2017 yılının ilk yarısında tamamlamış olduğumuz Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) Projesi’nin ikinci fazına, Temmuz ayı başı itibarıyla başladık. Bu faz ile HSTA Projesi’nin ilk fazında geliştirilen milli ürün ve yetkinliklerin, Hv.K.K.lığının ilgili tüm birimlerine yaygınlaştırılması için, tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Sözleşmesini geçtiğimiz yıl imzaladığımız, Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) Projesi kapsamında da hem Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) hem de Dz.K.K.lığı ile yoğun bir iletişim ve istişare içerisindeyiz. Oluşturduğumuz bu olumlu atmosfer içerisinde, hem SSM hem de Dz.K.K.lığı personeli ile yakın temasta kalarak çalışıyor ve projenin en yeni teknoloji ve gelişmiş sistemleri içerecek şekilde, zamanında ve eksiksiz teslim edilebilmesi için, azami gayret gösteriyoruz.

Yine 2017 yılı içerisinde, TUSAŞ tarafından üretilmekte olan insansız hava aracı platformlarında, daha esnek telsiz kullanımına olanak sağlayan ve aviyonik standartlara göre akredite edilen, “Telsiz Anahtarlama” ürünümüzün teslimatlarını başarıyla tamamladık. Söz konusu teslimat ile yer kontrol birimlerinden gelecek komutlar ile hava aracı üzerindeki VHF/UHF Telsiz Sistemi’nin, gerçek zamanlı yönetimi gerçekleştirilebilecek.

Projeler tarafındaki bu gelişmelerin yanında 2017 yılını, kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atarak geçirdiğimizi de ifade etmek isterim. “İş Süreç Yönetimi” yaklaşımına geçerek tüm süreç ve işlemlerimizi, otonom bir sistem üzerinden yürütmek amacıyla şirket içerisinde bir proje başlattık. Her bir adımı, yavaş yavaş süreçlerimize adapte ediyoruz.

Yine 2017 yılında, yurt içi ve yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerine önem verdik. Bir takım etkinliklerde sponsorluklar üstlendik ve sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldık. Üniversiteler ile yoğun dirsek temasları içerisinde olarak ortak projeler geliştirmeye ve gençlerimize yol göstermeye çabaladık.

Hâlihazırda yürütmekte olduğumuz tüm bu sosyal faaliyetler, 2018 yılında da artarak devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Mobil Hava Trafik Kontrol Kuleleri, ONUR A.Ş. tarafından tasarlandı ve üretildi.

 

MSI Dergisi: Geçtiğimiz aylarda, yeni tesislerinizdeki Ar-Ge binanızın açılışını gerçekleştirdiniz. Bu yeni çalışma ortamı, ONUR A.Ş.’nin rekabetçiliğini nasıl destekleyecek?

Noyan DEDE: Geçmiş dönemlerde, tüm Ar-Ge faaliyetlerimizi, Hacettepe Teknokent bünyesinde açmış olduğumuz ofisimizde yürütüyorduk. Ancak iki yapılı oluşum, hem idari hem de teknik açıdan yönetimi zor bir hâl almıştı. Bunun üzerine, merkez binamızın hemen yan tarafına, yeni bir bina inşa ederek Ar-Ge ofisimizi hizmete aldık. Hâlihazırda, hem idari hem de teknik tüm faaliyetlerimizi, Ümitköy’de yer alan yerleşkelerimizde icra ediyoruz.

Ar-Ge ofisinin faaliyete geçmesi ile hem akademi hem de sanayi ile daha yakın ilişkiler içerisine girdik. SSM’nin destekleri ile SAYP (Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme) protokolleri içerisinde yer aldık ve bu vesileyle üniversiteler ile ortak projeler geliştirmek için adımlar attık.

Çalışanlarımızın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekleyerek nitelikli işgücümüzü daha da ileri boyuta taşımaya odaklandık. Patent çalışmaları için ilk adımlarımızı da attık.

Yürütmekte olduğumuz tüm bu çaba ve çalışmalar, rekabetçilik anlamında öne geçmemizi sağlayacak ve ekosistemimizi genişletip geliştirerek ürün ve çalışmalarımıza artı değer katacak.

 

MSI Dergisi: TUSAŞ’a, 2017 yılı Temmuz ayında teslim ettiğiniz Telsiz Anahtarlama ürününüz için; ONUR A.Ş., IP tabanlı ses iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri ve meteorolojik sistemlerinin yanında, yeni bir faaliyet alanının kapısını aralıyor değerlendirmesi yapabilir miyiz?

Noyan DEDE: Sizlerin de bildiği üzere, ONUR A.Ş. olarak, bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemler, yer sistemleri üzerindeydi. İnsansız hava araçları için üretimini tamamladığımız Telsiz Anahtarlama ürünümüz ile aviyonik dünyasına ve platformlara giriş yapmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere, aviyonik sistemlerin koşulları ve standartları ile üretilen sistemlere uygulanan testler, farklılık gösteriyor. Tüm bu gereksinimleri karşılayan bir çözümü, ürün ailemize katmış olmak, bizlere, aviyonik dünyasında yeni çözüm alternatifleri üretilmesi konusunda yeni kapılar açacaktır diye değerlendiriyorum.

 

MSI Dergisi: Son dönemde, ONUR A.Ş.nin en çok öne çıkan projesi, DETTA oldu. Bu projede geldiğiniz nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?

Noyan DEDE: DETTA Projesi, hem SSM hem de Dz.K.K.lığı ile kurmuş olduğumuz, verimli ve yapıcı iş ilişkileri sonucu, başarılı bir şekilde devam ediyor. Sisteme ilişkin ilk prototip çalışmalarını, sizlerin de bildiği üzere, 8’inci Deniz Sistemleri Semineri’nde sergiledik. Burada, hem kullanıcı tarafından hem de yabancı askeri ataşelerden çok olumlu geri bildirimler aldık. Ürünün, nihai aşamada eksiksiz olabilmesi açısından, var gücümüzle çalışıyor; tüm faz ve süreçlerde, SSM ve Dz.K.K.lığı ile konuları istişare ederek ilerliyoruz.

Projenin sonunda, Dz.K.K.lığı, “Ağ Destekli Yetenek” kabiliyeti konusunda, birçok ulusun imrenerek bakacağı, teknolojinin geldiği son noktaya; hatta ötesine ulaşmış olacak. Bu önemli kabiliyet, ONUR A.Ş. tarafından, yerli ve milli çözüm olarak sunulacak.

Kuvvet’in ihtiyaçlarını karşılayan, ihraç edilebilir ve dünya ligindeki aktörlerin ürünlerinin ötesinde teknolojiler içeren bir ürünü ortaya çıkaracağımıza, ben yürekten inanıyorum.

 

MSI Dergisi: Diğer projelerinizin son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Noyan DEDE: SSM ile yürütmekte olduğumuz bir diğer projemiz olan Mobil/Sabit TACAN Sistemi Tedariki Projesi kapsamında da ciddi bir yol kat ettik ve şu anda projenin önemli safhalarından birisindeyiz.

2016 yılında, İngiltere’de tamamlanan, Sabit TACAN Sistemleri Fabrika Kabul Testleri ve Eğitici Eğitimlerinden sonra, 2017 yılı yaz döneminde de ABD’de, Mobil TACAN Sistemleri’nin fabrika kabul testlerini, SSM ve Hv.K.K.lığı personelinin katılımları ile gerçekleştirdik. Sabit ve Mobil TACAN sistemlerine ait; O, I ve D Level eğitimleri de başarı ile tamamladık.

Bugünlerde, SSM ile koordineli bir şekilde, Saha Kabul Testlerine başlayabilmek için, sistem teslimatlarını planlıyoruz. 2018 yılının ilk ayları, yoğunlukla saha kabul faaliyetleri ile geçecek diye planlıyoruz. Hedefimiz, 2019 yılı içerisinde, tüm kabulleri tamamlayarak sistemleri Hv.K.K.lığı hizmetine sunmak ve garanti sürecine başlamak.

ONUR A.Ş., aviyonik standartlara göre doğrulaması gerçekleştirilmiş telsiz anahtarlama ürününü, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere, Temmuz ayında TUSAŞ’a teslim etti.

 

 Sıra İhracatta

MSI Dergisi: İhracat cephesinde hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Noyan DEDE: Hâlihazırda, TSK envanterine girmiş olan ürünlerimizi ihraç edebilmek adına, yoğun bir biçimde iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu bağlamda, birbirinden çok farklı coğrafyalarda, farklı projeler için, paralel süreçleri aynı anda götürüyor; birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile oluşturduğumuz sinerjiyi, yakın vadede iş sonuçlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Katar’dan Etiyopya’ya, Malezya’dan Hindistan’a kadar farklı coğrafyalarda, sivil ve askeri projelere yönelik haberleşme çözümlerimizi; tanıtmaya, aktarmaya ve iş ortakları ile ihalelere girerek sonuçlar yakalamaya çabalıyoruz. Yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında Mart ayında Dünya Sivil Havacılık Fuarı (World ATM Congress)’na katılım sağlayacağız.

 

MSI Dergisi: 2018 yılı gündeminizde neler olacak?

Noyan DEDE: 2018’e, yoğun ve güçlü gündem maddeleri ile giriyoruz. Nihai aşamaya gelmek üzere olan birkaç projemizin sözleşme imza duyurularını, 2018 yılının ilk yarısında, sizler ile paylaşacağız. 2018 yılında, ihracata yönelik olarak da somut adımlar atılacağına inanıyor ve bu anlamda ekibime güveniyorum.

Alanımız ile ilgili her konuda, talepkâr olmaya devam edecek ve bu anlamda tüm fırsatları yakından takip edeceğiz. Hem ana yüklenicilik hem de alt yüklenicilik için karşımıza çıkacak tüm alanlar için motiveyiz.

ONUR A.Ş.de, firmanın çeşitli ürün ve çözümlerinin ziyaretçilere gösterildiği özel bir tanıtım alanı da var.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Noyan DEDE: Gelişim ve değişim, sonu olmayan ve süreklilik arz eden bir döngü. Değişime ayak uydurabilen kurum ve kişiler başarılı olurken, geride kalanlar ise maalesef bu dinamizmi yaşayamayıp süreklilik gösteremiyorlar. Yaklaşık 40 yıllık kurumsal geçmişimizde, biz hep kişilere yatırım yaptık; firmamıza giren personeli ailemizden görerek tüm samimiyetimizle her türlü karar verme sürecinin içerisine dâhil ettik, benimsedik, benimsettik. Önümüzdeki dönemde de geliştireceğimiz katılımcı kültür, kurumsal yapı ve insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile sektörde çalışılmak için tercih edilen kurum imajımızı geliştireceğimize inanıyor ve bu aşamada bizleri bu noktaya getiren tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

 

ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan Dede’ye, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

1,204 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme