Söyleşi: OSSA, Sektörün Gelişimine Katkısını Sürdürüyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: OSSA, Sektörün Gelişimine Katkısını Sürdürüyor

1 Haziran 2017

Türk savunma ve havacılık sektörünün vazgeçilmez bir parçası hâline gelen OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), üyelerinin faaliyetleri ile bu konumunu güçlendiriyor. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ ile sektöre bakışlarını ve OSSA’nın faaliyetlerini konuştuk.

 

MSI Dergisi: OSTİM ve OSSA’nın Türk savunma ve havacılık sanayisine katkıları ile ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Orhan AYDIN: Sanayileşmeyi stratejik bir kavram olarak görüyoruz. Savunma sanayisinde, merhum Turgut Özal döneminde konulan bir strateji vardı ve bugün başarıyla uygulanıyor. Sektör, birçok ürünü, kendi imkânlarıyla, mühendisleriyle tasarlayıp, üretip Türkiye’nin gücüne güç katıyor.

Türkiye, sanayisini yerlileştirmeye devam ettikçe, gelişmiş ülkeler, “Serbest piyasa ekonomisi var, bu kuralı koyamazsınız; Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları var, böyle yapamazsınız.” gibi dayatmalarda bulunuyorlar. Oysa kendileri gelişirken bu kurallara uymadılar. Merdivenle üste çıktılar; merdiveni üst kata alıp bize ne yapmamız gerektiğini tarif ediyorlar. Onların tarifleriyle biz sanayileşme sürecimizi tamamlayıp, kişi başına gelirde, 10 bin dolardan 25 bin dolara hiçbir zaman ulaşamayız. Onların malını satın aldıkça, standartlarını kabul ettikçe, biz onlardan 10 adım geriden gitmeyi kabullenmişiz demektir.

Bir ülkeyi güçlü yapan, üretim gücüdür. Başkalarının tasarladığını üretmek güç kazandırmaz. Bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmek gerekir. Yabancıların ürettiği ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Yerli üretimin önünü açmalıyız; birbirimize yardımcı olarak kendi imkânlarımızla üretmeliyiz.

Üretimin nitelikli hâle gelmesi ve markalar çıkartmak için, gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız. Kendi üreticimizin önü açılmalı, onlara Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde sabır gösterilmeli ve destek sağlanmalı; uluslararası pazarlarda rekabet gücü geliştirilmelidir.

Bilindiği gibi, savunma ve havacılık sektörlerinde, yüksek hassasiyette üretim ve mühendislik ile birlikte, en son teknolojiyi de kullanmak zorundayız. Bu nedenle sektöre çalışan firmalarımız da hâliyle son teknoloji cihaz ve ekipmanının yanında, çalıştırdıkları mühendis sayısı bakımından da lider konumda bulunuyor. Ülke olarak yaptığımız Ar-Ge harcamaları, zaten yeterli değil; ancak Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), özellikle bu sektörlerde, Ar-Ge için firmalarımızı destekliyor. Bizler de bu hassasiyeti paylaşıyor ve firmalarımızı, Ar-Ge yapmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz.

OSTİM bünyesinde kurulan kümelenmelerden biri de bu sektördeki KOBİ’lerin bir araya geldiği bir oluşum: OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi yani OSSA. OSSA’nın misyonu; savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak, vizyonu ise; Küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hâle getirmek.

OSSA; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin, bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde kuruldu.

Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Birliği (EACP) üyesi olan ve Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve tüm Avrupa’da geçerliliği bulunan Bronze Label Kalite Etiketi Ödülü’ne sahip olan OSSA, üyelerini, yurt dışında da en iyi şekilde temsil ediyor.

Ayrıca 2 yılda bir düzenlediği ve bölge ülkelerinin en etkili ikili iş platformu olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) ile üyelerini, profesyonel bir koordinasyonla uluslararası tedarikçi ve üreticiler ile bir araya getiriyor. İş odaklı, aynı zamanda gelecek iş birlikleri için fırsatlar sunan bir organizasyona imza atıyor.

OSSA; Ekonomi Bakanlığı, SSM, SSI, OSTİM, Ankara Sanayi Odası, SASAD, KOSGEB, Metutech ve TTGV gibi destekleyici kuruluşlar ile iş birliği yaparak her geçen gün daha da güçleniyor. Gerçekleştirdiği tanıtım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ana sanayi ile görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılım ve kamu kurumları ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde; yerlileştirmeye yönelik çalışmaları desteklemek ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmak adına, var gücü ile çalışıyor.

Ahmet Mithat ERTUĞ: TSK’nın ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı, 2003’te %25 düzeyindeyken, 2010’da %52’ye, geçen yıl da %60’lara yükseldi. İç pazara yönelik satışlarla son yıllarda ciddi büyüme kaydeden savunma ve havacılık sanayisi, yeni dönemde, hedefine yurt dışı pazarları aldı. Savunma ve havacılık sanayisinde yerli katkı payını arttırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen projeler, sanayimize ve ilgili tüm sektörlerimize de büyük fırsatlar sunuyor. Yerlileştirme sonrası atılması gereken en önemli adım, bu ürünlerin ihracat oranlarını arttırmak. Sektör, 2016 yılında 1 milyar 673 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun büyük kısmı yapılan offset anlaşmaları karşılığında gerçekleşen ihracat iken, diğeri kalemler ise savunma ve havacılık sanayisi sistemlerine dayalı ihracattır.

OSSA olarak, firmaların savunma ve havacılıkta gelişmelerini sağlamak ve yerli üretime katkı sağlayarak uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmak amacı ile öncelikle firmaların ihtiyaç analizini yapıyoruz. Firma bazında, temel eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirliyoruz.

Ayrıca firmaların rekabet güçlerinin arttırılması ve dış ticaret konularında eksikliklerinin tamamlanması amacı ile belirlenen konularda firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz; firmaların eksiklerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan, firmalarımızın dış pazarları tanıması ve buralar da iş yapabilmesi için, dış ticaret eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Belgelendirme, kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi konularda verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle uluslararası pazarlarda daha kaliteli ve güvenilir ürünlerin yer almasını sağlamayı hedefliyoruz.

Savunma ve sivil havacılık sektörlerinde uluslararası pazarlarda öne çıkan, sektörün liderliğini yapan fuarları ve yapılması gereken ikili iş görüşmeleri belirliyoruz. Firmaların bu etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Dış satış ve pazarlamanın en önemli araçlarından biri olan fuarlar ve ikili iş görüşmeler, firmalar için önemli ihracat adımlarından biri. Daha önce yapmış olduğumuz URGE projelerinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar, OSSA’yı yurt dışı pazarlarda bir marka hâline getirdi. Yeni yapılacak projeler ile OSSA ve üye firmaları daha da güçlenecek ve ihracat oranları artacak.

 

MSI Dergisi: OSSA firmalarının teknolojik seviyesinin gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerden de bahsederek cevap verir misiniz?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Savunma sanayisinde; yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanılması, ileri teknolojili yeni yatırımların yönlendirilip teşvik edilmesi, yabancı teknoloji ile iş birliği ve sermaye katkısını sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, dolayısıyla gerekli her türlü silah, araç ve gerecin olabildiği ölçüde Türkiye’de üretiminin sağlanması gerekiyor. Savunma sanayisi faaliyetlerine yerli sanayinin katılımı çerçevesinde, KOBİ’lerin teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. KOBİ’lerin yaratıcı, esnek ve dinamik yapısı sektörü güçlendirecek, yerlileştirme hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacak ve nihayetinde sektörde verimliliği arttıracaktır. KOBİ’ler, güçlü ve rekabet edebilir hâle geldiğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alt sistem, teknoloji ve bileşen alanlarındaki ithalat rakamları da azalış gösterecek. Bu durumun gerçekleşmesi, ancak KOBİ’lerin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile olacak. Sadece iç piyasaya yönelik imalat yapmak, KOBİ’lerin rekabetçiliğini arttırmaz; ancak ve ancak ihracat ile rekabet düzeyleri artar. Firmalar kendilerini yurt dışı pazarlara hazırlarken eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden de faydalanacak ve daha güçlü KOBİ’ler ortaya çıkacak.

Üye firmalarımızdan birkaçının, son yıllarda elde ettiği büyük başarılardan bazıları arasında:

  • ESEN Sistem Entegrasyon tarafından üretilen, orta büyüklükteki bir şehri 7/24 havadan tarayarak tüm araç ve insan hareketliliğini izleyebilen ve Türkiye’de ilk kez üretilen Geniş Alan Görüntüleme Sistemi,
  • Bünyesindeki işleme hassasiyeti yüksek CNC tezgâhları ile hassas parça üretiminde CERN’e tedarikçi olmayı başaran Dora Makina,
  • ELSİS Elektronik Sistemler tarafından yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen askeri batarya ve güç kaynakları,
  • Hızal Elektroerozyon tarafından üretilen Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN,
  • CNC Teknik’in ürettiği gece görüş özelliği bulunan köşe silahı (corner shot) gösterilebilir.

Ayrıca OSSA üyesi firmaların hemen hepsi, Türkiye’nin önde gelen havacılık ve savunma sanayisi ana yüklenici firmalarına alt tedarikçi olarak yerli ve milli üretimin artmasında önemli bir yere sahiptirler.

 

OSSA Üyelerinin İhracatı Arttı

MSI Dergisi: OSSA’nın, üyesi firmalara başlıca katkılarını özetler misiniz?

Ahmet Mithat ERTUĞ: OSSA olarak biz, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin iş gücünü arttırmak, ihracat yapabilir ve pazarda rekabet edebilir hâle getirmek için çalışan bir ekibiz. Faaliyetlerimizi şöyle sıralayabiliriz: tanıtım faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri, ana yüklenici firmalarla görüşmeler, organizasyonlara katılım ve kamu kurumları ile ilişkiler.

Yurt içi ve yurt dışı katıldığımız tüm fuarlarda, üye firmalarımızın tanıtımlarını yapıyor, katılımcılara firmalarımızın kabiliyetlerini ve potansiyellerini anlatıyoruz. OSSA Küme Yönetim Sistemi aracılığıyla, İnternet ortamında firmalarımız ile anında haberleşebiliyor, fırsatlardan ve ihtiyaçlardan kendilerini anında haberdar edebiliyoruz. Ayrıca Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) eğitimi sayesinde, firmalarımızın İnternet ortamında bulunabilirliğini kolaylaştırıyor ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) eğitimleri sayesinde, firmalarımızın malzeme, makina ve iş gücünü daha verimli kullanabilmesini sağlıyoruz. Ülkemizin önde gelen savunma ve havacılık ana sanayi firmalarının, KOBİ’lerimize teknik eğitimler vermelerine destek oluyoruz. Ek olarak, firmalarımıza, sertifikasyon anlamında danışmanlıklar ayarlıyor ve kolaylıklar sağlıyoruz. OSSA olarak, son yıllarda birçok firmamızın, AS 9100 sertifikası almasına ön ayak olduk. Ayrıca firmalarımızı ziyarete giderek durumları hakkında bilgiler alıyor; görüş ve önerilerini dinleyerek isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

 

MSI Dergisi: OSSA üyesi firma sayısı kaç oldu? Bu firmalarda kaç kişi çalışıyor?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Şu an OSSA bünyesinde, 179 üye firma bulunuyor. Üye firmalarda; 1.643 beyaz yaka, 1.887 mavi yaka ve 4.270 teknik personel olmak üzere, toplam 7.800 çalışan bulunuyor.

 

OSSA üyesi firmaların çalışan dağılımı

 

Son 5 yılda OSSA, 72 yeni firmayı bünyesine katarak üye sayısını, %67 artışla 179’a yükseltti.

 

MSI Dergisi: Bu firmaların kaçı ihracat yapabiliyor? OSSA üyesi firmaların, 2016 yılı içerisindeki toplam ciro ve ihracat rakamları ne oldu?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Üye firmalarımızdan 48’i, çeşitli ülkelere doğrudan ihracat yaparken, birçok firmamız da dolaylı ihracat yapıyor. Küme yetkililerimize verilen bilgiler ışığında, üye firmalarımızın 2016 yılı cirosu, 700 milyon lira civarında; ihracat rakamı ise 140 milyon lira civarındadır.

 

MSI Dergisi: Hava, kara ve deniz alt sektörlerine göre bir değerlendirme yaptığımızda, OSSA üyesi firmaların en çok iş aldığı yerli ana yükleniciler hangileri? En çok hangi sektörlere çözüm üretiyor OSSA?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Üye firmalarımız, şu anda, çoğunlukla ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN ve FNSS’den iş alıyorlar. Ayrıca BMC ve Otokar’dan iş alan firmalarımız da bulunuyor. OSSA üyesi firmalar, ana yüklenicilere, çoğunlukla; zırhlı araçlar, silah ve mühimmat sektörleri özelinde talaşlı imalat, kompozit malzemeler, kablaj, yüzey geliştirme ve yazılım alanlarında hizmet veriyorlar.

 

MSI Dergisi: Boeing ve Airbus gibi firmalara ihracat yapan OSSA üyesi firmalar hangileri?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Aral Havacılık, Coşkunöz Havacılık, Elsis Elektronik Sistemler, EMGE , Epsilon Kompozit, Gür Metal,  Küçükpazarlı Havacılık, MFK Makine, MEGE Teknik, Mikron Makina, Mikron Mühendislik, Uygur Savunma, YEPSAN Savunma ve Havacılık gibi üye firmalarımız, dolaylı yoldan Boeing ve Airbus’a ihracat yapıyorlar. Bunun dışında Thales ve Zodiac gibi firmalara, Amerikan Silahlı Kuvvetlerine, NATO’ya ve CERN’e doğrudan ihracat yapan firmalarımız da bulunuyor.

 

MSI Dergisi: OSSA, URGE projeleri alanındaki örnek faaliyetleri ile de adını sıklıkla duyuran bir küme. OSSA’nın gerçekleştirdiği URGE projeleri konusunda neler söylemek istersiniz?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Gerçekleştirmiş olduğumuz URGE projeleri sonucunda:

  • Üye firmaların istihdam ve kalite sistemlerinde artış olması sağlandı; AS 9100 sertifikası alan ve ERP sistemi kuran firma sayısı arttı.
  • Üye firmalarca, 72 ülkede, 92 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.
  • OSSA, profesyoneller için, tek bağlantı noktası hâline geldi.

 

MSI Dergisi: OSSA’nın, Ar-Ge’ye yaklaşımı ve üyelerinin Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Savunma sanayisinde, yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanılması, ileri teknolojili yeni yatırımların yönlendirilip teşvik edilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, gerekiyor.

Üye firmalarımızda çalışan Ar-Ge personeli sayısı, toplam 415’dir. KOBİ’ler, Ar-Ge faaliyetlerini, genellikle öz sermayeleri ile karşılıyorlar. Yurt içinde TÜBİTAK destekleri ve yurt dışında Avrupa Birliği projeleri içinde yer alıyorlar. Bu konuda, OSSA olarak; üye firmalarımızı, TÜBİTAK ve Ekonomi Bakanlığı desteklerinden faydalanmaları için teşvik ediyor; uzmanları ağırlayıp, firmalara eğitimler sunuyoruz.

 

MSI Dergisi: Uluslararası fuar katılımlarında da OSSA’nın fark yarattığını görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ahmet Mithat ERTUĞ: OSSA olarak, sektörün önde gelen tüm fuarlarına katılım sağlamaya çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda gerçekleştirdiğimiz iş görüşmelerinde, OSSA üyesi firmalarımızla ilgili bilgilerin yer aldığı, Türkçe ve İngilizce Küme Matrislerimizi, görüştüğümüz firma yetkilileri ile paylaşıyor; stantlarımızda, onlara üyelerimizin kabiliyetleri ile ilgili bilgiler veriyoruz. Ayrıca katıldığımız yurt dışı toplantılarda yaptığımız sunumlarda, firmalarımızın kapasiteleri, potansiyelleri ve ürünlerini anlatıyoruz. OSSA, 2 yılda bir düzenlediği ICDDA etkinliği ile yurt dışı ana sanayi firmalarını KOBİ’ler ile bir araya getirerek, KOBİ’lerin isimlerini yurt dışı pazarlarda duyurabilmelerini ve rekabet edebilir hâle gelebilmelerini sağlamaya çalışıyor. ICDDA, Türkiye’deki şirketlerin yanı sıra yurt dışından; Boeing, Airbus, Sikorsky, Thales, Rolls-Royce, Lockheed Martin, BAE Systems, MBDA, Leonardo Helicopters başta olmak üzere, dünyanın savunma ve havacılık devlerini KOBİ’ler ile bir araya getiriyor. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz ICDDA etkinliğinin 3’üncüsünün başarısı sebebi ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından “2017 yılı Savunma Sanayi Tanıtım Özel Ödülü”nü almış olmanın ve Türk savunma ve havacılık sanayisine katkı vermenin gururunu yaşıyoruz.

 

MSI Dergisi: OSSA’nın gelecek hedefleri neler?

Ahmet Mithat ERTUĞ: KOBİ’lerimizi güçlendirmek ve rekabet güçlerini geliştirmek için çizdiğimiz stratejide, faaliyetlerimizi arttıracağız. Özellikle alt sistemlerin yerlileştirilmesi konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız.

 

MSI Dergisi: Bu hedefi de dikkate alacak olursanız; OSSA’nın IDEF’ten beklentileri neler?

Ahmet Mithat ERTUĞ: KOBİ’lerimizin potansiyellerini ve becerilerini anlatarak sektörel iş bağlantılarını geliştirmek, marka değerimizin artmasına yönelik girişimlerde bulunmak ve özellikle yabancı firmaların, Türkiye’de iş yapmak adına olan çekincelerini gidermek adına, detaylı bilgilendirmeler yapmak ve bu çalışmaların sonucunda, KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlarda da rekabet edebilir hâle gelmesine katkıda bulunmaktır.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu ya da konular var mı?

Ahmet Mithat ERTUĞ: Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, bir an önce aktif hâle getirilebilir ise bu bölgede, TUSAŞ garantörlüğünde çalışan alt yükleniciler, Airbus ve Boeing’e, buradan doğrudan iş yapabilecek. Airbus ve Boeing, yaklaşık 10 yıllık kapasitelerini siparişlerle doldurdular. Üretim alanının Kuzey Afrika’ya kaymasını önlemek ve stratejik fırsatları kaçırmamak için; Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de arsa maliyetleri düşürülebilir ve KOBİ’ler toprak yerine malzemeye yatırım yapar ise hem katma değerli ürünler artacak hem de hedeflenen ihracat değerlerine ulaşabileceğiz.

 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdıkları ve verdikleri bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 

Söyleşinin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/06/28_33_144-idef2017-OSSA-tr.pdf

1,137 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme