Söyleşi: OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın

27 Nisan 2017

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın, MSI Dergisi’nin 135’inci sayısında yayımlanan söyleşisinin tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

“ICDDA, Türkiye’de yapılan hiçbir organizasyonun tekrarı ya da benzeri değil”

Türkiye’nin, son yıllarda, ihracatı arttırmak ve KOBİ’lere iş payı yaratmak için düzenlediği en başarılı organizasyonlardan biri olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation Days in Defense and Aerospace / ICDDA)’nin 3’üncüsü, 11-13 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ve BCI Aerospace iş birliği ile düzenlene etkinliğe aylar kala, etkinlikle ilgili bilgileri ve hazırlıkların son durumunu, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal’dan dinledik.

 

MSI Dergisi: OSTİM’in OSSA’ya verdiği destek ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Orhan AYDIN: Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, büyük ölçüde bizim bölgemizde, OSTİM’de odaklanmış durumda. Zamanla firmalarımızın birbiri ile yeterince iletişim ve etkileşim içerisinde olmadığını fark ettik ve OSSA’yı kurduk. Küme sayesinde, bir bütünlük oluştu; iletişim ve etkileşim arttı. OSSA sayesinde, önceden bulunduğumuz duruma göre daha iyi bir konumda olduğumuzu çok net görebiliyoruz. Her ne kadar OSSA’nın adında OSTİM olsa da OSSA, hem OSTİM’in hem de Ankara’nın dışına taştı. Firmalarımız, OSSA bünyesinde sorunlarını tartışıyor, daha iyiye nasıl gideceklerini, yurt dışı ile ilişkilerini nasıl geliştireceklerini konuşuyor.

OSTİM olarak tek kümelenme çalışmamız OSSA değil, toplam 6 tane kümemiz var. Bu kümelerin işlerini daha iyi noktalara taşıması için çaba göstermeye, onlara destek vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kümelenme gibi çalışmaların gerçekleşmesi için itici, destekleyici bir güç gerekiyor. Dünyaya baktığımızda, bu güç; belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, kamu kurumları ya da kalkınma ajansları olabiliyor. Biz OSTİM olarak Türkiye’de bu anlayışın gelişmesini bekleyemedik, biraz daha aceleci davranarak OSSA’yı ve diğer kümelerimizi oluşturduk.

 

MSI Dergisi: ICDDA’nın gelişimi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Orhan AYDIN: Bu etkinliğin başlangıcı, Türkiye’de, havacılık sanayisinde Meksika Modeli’nin gündeme gelmesine dayanıyor. “Meksika’da bir sanayi bölgesi var; orada 8 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşmuş durumda.” deniliyordu. Türkiye’de de ona benzer bir model uygulanması konuşuluyordu. Biz OSTİM heyeti olarak gittik, yerinde gördük. Orada bir yapılanma var; ama buna bir kümelenme denilemez. ABD ile yakınlık, NAFTA kapsamında ticareti kolaylaştıran düzenlemeler ve ucuz iş gücü ile ortaya çıkmış bir yapılanma var. İncelemelerimiz sırasında, orada ICDDA benzeri bir etkinlik yapıldığını gördük. Tabii bizler girişimciyiz ve bu tür bir faaliyetin faydasını fark ederek hemen burada da yapmak için çalışmalarımıza başladık. Şimdi 3’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Katılanlar memnun, gelenler memnun, firmalar memnun. Burası bir değer üretiyor. Bu çok açık. Bunu yapmış ve başlatmış olmaktan da memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum.

Burada değer üretilmese bu faaliyeti sürdüremezsiniz.

ICDDA, Türkiye’de yapılan diğer tüm organizasyonlardan farklı bir konumda; Türkiye’de yapılan hiçbir organizasyonun tekrarı ya da benzeri değil. Ekosistem içerinde, kendine özel bir yeri olan, diğer faaliyetleri destekleyen bir organizasyon. Kurumlar ve organizasyonlar arasındaki tatlı rekabete de böyle bakıyoruz: Yok edici değil, tamamlayıcı, geliştirici bir rekabet olmalı. ICDDA ve diğer etkinliklerle Türk havacılık ve savunma sanayisinin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz.

 

Anayurt Güvenliği Vurgusu

MSI Dergisi: Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri ICDDA’nın kurgusunda bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre bir değişiklik ya da yenilik olacak mı?

Hilal ÜNAL: Bildiğiniz üzere ICDDA etkinliğimizin, bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk iki etkinliğin gerçekleştirildiği 2013 ve 2014 senelerinde olduğu gibi, bu yıl da 3 gün sürecek etkinliğimizin ilk gününde, katılımcı yerli ve yabancı ana yüklenici firmaların yapacağı, “Bize nasıl alt yüklenici olabilirsiniz?” konulu sunumlar ve bilgilendirme konferansları yer alacak. 2’nci ve 3’üncü günlerde ise katılımcı firmalarımız, stantlarında, kuruluşlar arası (B2B) ikili iş görüşmeleri yapacaklar. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ICDDA 2016’da, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün desteği ile anayurt güvenliği (homeland security) konusu da işlenecek. Böylelikle anayurt güvenliği alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi, yurt dışındaki firmalar ile bir araya getireceğiz; firmalar, sektörün durumunu tartışacak ve yeni iş ilişkileri kurulması için görüşecekler.

2014 yılında gerçekleşen etkinliğimiz sırasında, 4.800 kayıtlı iş görüşmesi yapılmıştı; bu yıl, bu rakamın daha da yukarılara tırmanacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı daha çok firmanın etkinliğimize katılması için çalışmalarımıza ve görüşmelerimize devam ediyoruz.

 

MSI Dergisi: Türk savunma ve havacılık sektörünün kabaca yüzde kaçı bu etkinliğe katılıyor diyebiliriz? Sektörü kapsama konusunda bir hedefiniz var mı?

Hilal ÜNAL: Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren yerli ana yüklenici firmaların %90’a yakını etkinliğimize katılıyor. Ayrıca savunma ve havacılık sektörüne, finans ve yazılım gibi konularda hizmet veren firmalar da bu sene etkinliğimizde yerini alacaklar. KOBİ’lerimizin daha da büyüyebilmesi ve yurt dışı pazarlarda da adlarından söz ettirebilmeleri için, sektör ile ilişkili tüm kurum ve kuruluşları etkinliğimize davet etmeye özen gösteriyoruz.

 

MSI Dergisi: Bir alt yüklenici ya da KOBİ, ICDDA’ya neden katılmalı? Etkinliğin bu tür firmalara sağladığı avantajları nasıl sıralarsınız?

Hilal ÜNAL: ICDDA, hem katılımcıları hem de katılımcılara sağladığı imkânlar bakımından, alanında, çevre coğrafyamızın en önemli etkinliği konumunda. ICDDA’yı bölgenin en önemli etkinliği konumuna getiren faktörlerin başında, etkinliğimize, yerli ve yabancı ana sanayi firmalarının yalnızca satın almacılarının ve tedarikçi firmaların da iş geliştirme departmanlarının katılması geliyor. Dışarıya kapalı olduğundan, ICDDA, tamamen iş odaklı bir etkinlik. ICDDA 2014’e, 34 ülkeden 270 firma katıldı. KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlara açılma, ihracat yapma ve büyüme hedefleri doğrultusunda, yabancı ana sanayi firmaları ile yapacakları iş görüşmeleri büyük önem arz ediyor. Bir KOBİ, bu kadar satın almacıyı bir arada bulabilmek için, çeşitli yurt dışı fuarlarına katılmak ve hesaplarımıza göre, yaklaşık 34.000 avronun üzerinde harcama yapmak zorunda.

Ayrıca yurt dışından gelen ana sanayi firmaları, ülkemiz savunma ve havacılık sektörüne iş verme amacı ile gelen yetkililerdir. Özetle yurt dışından gelen ana sanayi firma temsilcileri, sadece Türk KOBİ’leri ile bir araya gelerek Türk savunma ve havacılık sektörüne iş verme amacıyla etkinliğimize katılıyor. Yurt dışı fuarlarına katılan KOBİ’ler, etkinlik kapsamında, diğer yurt dışı katılımcılar ile rekabete girmek durumunda kalırken ICDDA, sadece Türk KOBİ’lerinin yurt dışı ana sanayi firmaları ile iş ilişkileri geliştirmesine odaklanıyor. Böylece etkinliğimiz, sektörün, ülkemizdeki gelişiminde öncü bir rol oynuyor.

Etkinliğe katılan ana sanayi firmaları, kesinlikle ürün satmaya veya tanıtmaya gelmiyor; Yaptıkları işlere alt tedarikçi bulmak ve ürün satın almak için geliyor. Bu anlamda ICDDA, alt yüklenici olmak isteyen KOBİ’ler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ayrıca alt yükleniciler ya da KOBİ’ler, ICDDA 2016 etkinliğine katılarak yalnızca yurt dışından katılan ana sanayi firmalar ile değil aynı zamanda, savunma ve havacılık alanında ülkemizde faaliyet gösteren yerli ana sanayi firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirme imkânı yakalayacaklar. Sektöre yeni dâhil olmuş ve benzer işleri yapan diğer yan sanayi firmaları da göz önüne alındığında, yurt içi pazarda hâlâ var olduğunu diğer firmalara göstermek de bizce KOBİ’ler açısından son derece faydalı olacak.

 

MSI Dergisi: Benzer şekilde, bir ana yüklenici için ICDDA’nın sağladığı avantajlar neler?

Hilal ÜNAL: Ana yüklenici firmalar açısından ICDDA, sektöre iş yapan KOBİ’leri tanımaları ve bunların potansiyellerini ve kabiliyetlerini öğrenmeleri açısından son derece önemli. KOBİ’lerin; sektöre yaptıkları işlerde ne kadar kalifiye olduklarını, sahip oldukları sertifikaları ve makine parkurlarını anlatmaları, en küçük parçalarda bile hassas işçilik çıkarabileceklerini göstermeleri, ana sanayi firmalarının KOBİ’lere güvenini arttıracak. Ayrıca bu sayede, KOBİ’lerin, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, yurt dışında yer alan diğer yan sanayi firmalarına nazaran daha uygun şartlarda iş yapabilme imkânları yakalamalarına olanak sağlayacak. Hâlihazırda savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen ana sanayi firmalarına iş yapan KOBi’ler, yurt dışı ana sanayi firmalarının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek yetkinliğe sahipler.

 

MSI Dergisi: Yurt dışından, ICDDA ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Hilal ÜNAL: Yurt dışından, organizasyonun kalitesi ve potansiyeli hakkında son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçok firma, etkinliğimize katılmak istediğini; önceki etkinliklerin son derece verimli geçtiğini bizlere iletiyor. Etkinliğin profesyonelce yürütülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de her fırsatta tekrar gündeme getiriyorlar.

 

MSI Dergisi: Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylar, güvenlik konusunu, savunma ve havacılığın biraz üstüne çıkarttı. Bu kapsamda, ICDDA’da da güvenlik alanında iş birliklerin öne çıkması beklenebilir mi?

Hilal ÜNAL: ICDDA 2016’nın odak konusu, anayurt güvenliği olarak belirlendi. Bu kapsamda, hem Türkiye’de hem de çeşitli ülkelerde meydana gelen üzücü olaylar sonrasında, sizin de bahsettiğiniz üzere, ülke içi güvenlik konusunun da ele alınması ve bu kapsamda iş birliklerine imza atılmasını bizler de bekliyoruz. Bu hususta, EGM ve anayurt güvenliği alanında faaliyetlerini sürdüren firmalarımızdan, etkinliğimize önemli bir katılım olacak. Ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığından da savunma ve havacılık konularının yanı sıra anayurt güvenliği ile ilgili birimlerden katılım olmasını bekliyoruz.

 

MSI Dergisi: Etkinlik sırasında sözleşmeler ya da iş birliği anlaşmaları imzalanması planlanıyor mu? Bu konuda ne gibi beklentileriniz var?

Hilal ÜNAL: Etkinlik sırasında iş birliği anlaşmaları imzalanmasını elbette bekliyoruz. Ancak tabii ki bu, tüm katılımcıların etkinlik süresince sözleşme imzalaması anlamına gelmiyor. Etkinlikte yapılan görüşmeler ve varılan mutabakatların, etkinlik sonrasında da firmalarımız tarafından takip edilmesi ve firmalarımızın, ana sanayi firmaları ile sürekli bağlantı hâllerinde olmaları çok önemli. Sonuçta yurt içi ve yurt dışında sektörde yer alan çok sayıda firma bulunuyor ve ICDDA, ana sanayi firmaları ile iş birliği yapma konusunda bir araç olarak görülmeli. Kısacası, KOBİ’lerin etkinlik sonrasında da bağlantı kurdukları firmalar ile iletişimde olmaları, toplantılarda konuşulan ve anlaşılan konuların gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem arz ediyor.

 

OSSA Gelişimini Sürdürüyor

MSI Dergisi: OSSA’nın mevcut durumu hakkında; üye sayısı, çalışan sayısı, ciro ve Ar-Ge harcamaları gibi rakamlara da değinerek bilgi verir misiniz?

Hilal ÜNAL: OSSA olarak; misyonumuz, savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını arttırmak; vizyonumuz ise küme üyesi KOBİ’leri, uluslararası pazarda rekabet edebilir hâle getirmektir.

Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin iş gücünü arttırmak; onları, ihracat yapabilir ve pazarda rekabet edebilir hâle getirmek için çalışan bir ekibiz. Şu an OSSA bünyesinde, 170 üye firmamız bulunuyor. Bu firmalarımızda, yaklaşık 7.500 personel istihdam ediliyor. Bu personelin 817’sini üniversite mezunu; 545’ini ise yabancı dil yetkinliğine sahip çalışanlar oluşturuyor.

Üye firmalarımızın toplam yıllık cirosu, ortalama 700.000.000 lira civarında olup firmalarımızın sahip olduğu Ar-Ge personeli sayısı ise toplam 415’tir.

 

MSI Dergisi: OSSA üyesi olmanın firmalara sağladığı avantajları nasıl sıralarsınız?

Hilal ÜNAL: OSSA olarak yaptığımız faaliyetleri maddeler hâlinde açıklamak gerekirse;

  • Tanıtım faaliyetleri,
  • Eğitim faaliyetleri,
  • Danışmanlık faaliyetleri,
  • Ana sanayi ile görüşmeler,
  • Organizasyonlara katılım ve
  • Devlet ve kurumlarla ilişkiler

olarak sıralayabiliriz.

Bu faaliyetler kapsamında, OSSA olarak katıldığımız tüm yurt dışı savunma ve havacılık etkinliklerinde, firmalarımızın tanıtımlarını yapıyor; potansiyelleri ve becerileri hakkında, yurt dışındaki firmaları bilgilendiriyoruz. Tüm OSSA üyeyi firmalarımızı ve çalışma alanlarını içeren bir küme matrisi hazırlayarak, tek bir belgede, firmalarımıza ait tüm gerekli bilgileri bir araya topladık. Kurduğumuz OSSA Küme Yönetim Sistemi sayesinde, İnternet ortamında, firmalarımız ile anında haberleşebiliyor; fırsatlardan ve ihtiyaçlardan, kendilerini anında haberdar edebiliyoruz. Ayrıca arama motoru optimizasyonu (search engine optimization / SEO) eğitimi sayesinde, firmalarımızın, internet ortamında bulunabilirliğini kolaylaştırıyor ve kurumsal kaynak planlaması (enterprise resource planning / ERP) eğitimleri sayesinde de firmalarımızın; malzeme, makina ve iş gücünü daha verimli kullanabilmesini sağlıyoruz. Ülkemizin önde gelen savunma ve havacılık ana sanayi firmalarının, KOBİ’lerimize teknik eğitimler vermelerine de destek oluyoruz. Ayrıca firmalarımızın, sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık almalarını sağlıyoruz. Son yıllarda birçok firmamızın AS 9100 sertifikası almasına ön ayak olduk. Ayrıca firmalarımızı ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alıyor; görüş ve önerilerini dinleyerek isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

 

MSI Dergisi: OSSA’nın, üyelerinin yurt dışında tanıtımına yönelik önemli faaliyetleri var. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz?

Hilal ÜNAL: Sektörün önde gelen tüm etkinliklerine katılım sağlamaya çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda gerçekleştirdiğimiz iş görüşmelerinde, OSSA üyesi firmalarımızın yer aldığı Türkçe ve İngilizce küme matrislerimizi, görüştüğümüz firma yetkilileri ile paylaşıyor; stantlarımızda, onlara üyelerimizin kabiliyetleri ile ilgili bilgiler veriyoruz. Ayrıca yurt dışında katıldığımız etkinliklerde yaptığımız sunumlarda, firmalarımızın; kapasitelerini, potansiyellerini ve ürünlerini yabancı firmalara anlatıyoruz. 2 yılda bir düzenlediğimiz ICDDA etkinliklerimizde, yurt dışı ana sanayi firmalarını KOBİ’lerimizle bir araya getirerek isimlerini yurt dışı pazarlarda duyurabilmelerini ve rekabet edebilir hâle gelebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

 

MSI Dergisi: OSSA’nın gelecek planlarından bahseder misiniz? Sektöre ne gibi yenilikler getireceksiniz?

Hilal ÜNAL: KOBİ’lerimizi güçlendirmek ve rekabet güçlerini arttırmak için yürüdüğümüz yolda faaliyetlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle alt sistemlerin yerlileştirilmesi konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Hilal ÜNAL: Son 6 yıl içerisinde, Avrupa ve Amerika’da gerçekleştirilmiş sektörel etkinliklerin arasında en fazla satın almacının katılım gösterdiği etkinlik, ICDDA 2014 olmuştu. Bu sene düzenleyeceğimiz etkinlikte ise satın almacı katılımcı sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. Bu sebeple KOBİ’lerimizin ihracat yapabilmeleri ve ihracat kapasitelerini arttırabilmeleri ve yurt dışı pazarlar ile rekabet edebilir hâle gelmeleri amacıyla yeni firmalar ile tanışmaları ve iş birlikleri kurabilmeleri için, etkinliğimize tüm sektör KOBİ’lerini davet ediyor ve bekliyoruz.

Ayrıca ICDDA 2016 etkinliğinde desteklerini esirgemeyen, savunma ve havacılık sektörünün önde firmaları; TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, FNSS, MKEK, ROKETSAN, TEI ve Dassault Systemes’e çok teşekkür ediyoruz.

 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

1,069 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme