Söyleşi: Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin

23 Kasım 2017

Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin ile yapılan ve MSI Dergisi’nin 148’nci sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

“AMAC, Türk askeri makamları ve savunma sektörü ile ilişkilerimiz ve haberleşmemiz açısından, çok önemli bir yapılanma”

 

Türkiye’de görev yapan savunma ataşeleri ile askeri ataşeleri bir araya getiren Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC), bilinirliği ve tanınırlığı arttıkça, Türk savunma ve havacılık sektörünün de önemli paydaşlarından biri hâline geldi. AMAC’ı ve sektördeki yerini, AMAC Başkanlığı görevini yakın zamanda devretmeye hazırlanan Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin ile konuştuk.

 

MSI Dergisi: 3 yıl boyunca başkanlığını yürüttüğünüz AMAC ile ilgili neler söylemek istersiniz? AMAC, askeri ataşeler, aileleri ve ev sahibi ülke için neden önemli?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC’ın, pek çok yönden eşsiz bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. AMAC, özellikle savunma ataşeleri ve aileleri Türkiye’ye ilk geldiklerinde, çok önemli bir rol oynuyor. Ülkeye yeni gelenleri kucaklayan bir aile gibi; gereken her türlü desteği ve dayanışmayı sağlıyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki toplantıların yanı sıra belirli aralıklarla sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Fakat çalışmalarımız, sadece savunma ataşeleri arasındaki iş birliği ile sınırlı değil. Bir de çeşitli kültürel ve sosyal amaçlara yönelik olarak kendi gündemini oluşturan, oldukça faal bir AMAC Hanımlar Komitesi var. Eşlerimiz; yabancı dil, yemek pişirme, el işi ve benzeri konularda kurslar düzenleyerek, kültürel temsil açısından harika fırsatlar yaratıyorlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının; mülteciler, yetimler ve diğer konulardaki girişimleriyle ilgili olarak, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyorlar.

AMAC, üyelerden ve bir yönetim kurulundan oluşan bir meslek birliği. İş birliği ve koordinasyon içinde çalışan bir ekip söz konusu. Bu birliğe başkan seçilmiş olmak, benim için bir onur ve bu görevi yerine getirmek, meslek hayatımda eşsiz bir deneyim oldu. Tüm yönetim kurulu üyelerine, katkıları ve iş birlikçi yaklaşımları için; AMAC üyelerine de destekleri için teşekkür ederim.

 

MSI Dergisi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile AMAC arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türkiye’deki, hemen hemen tüm savunma ataşelerini ve askeri ataşeleri temsil eden AMAC’ın, Türk askeri makamları ve savunma sektörü ile ilişkilerimiz ve haberleşmemiz açısından çok önemli bir yapılanma olduğu kesin. Bu topluluğun başkanlığını yaptığım 3 yıllık süre içerisinde, Türk askeri makamlarının, her türlü iş birliğine ve iletişime hazır olduğunu görmek beni etkiledi. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Osman Erbaş’a, işlerinin yoğunluğuna rağmen, toplantı taleplerimi her zaman kabul ettiği ve tecrübelerini bizimle paylaşmaya ve iş birliğine son derece açık olduğu için teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca Yabancı Askeri Ataşeler Şube Müdürü Deniz Albay Halil Ertan’a ve irtibat subaylarına da olağanüstü çabalarından ötürü teşekkür etmek isterim. Görev sürem boyunca, savunma ataşeleri ve ev sahibi ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği açısından elzem olduğuna inandığım, karşılıklı anlayışın arttırılmasının yolunu açtığımızı düşünüyorum.

 

MSI Dergisi: Türk savunma ve havacılık sektöründeki şirketler ve AMAC arasındaki ilişkilerle ilgili neler söylemek istersiniz? İlişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik önerileriniz var mı?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türk savunma ve havacılık sektöründeki şirketler oldukça aktif olmakla birlikte, ilişkilerin, daha çok temsilcilerle görüşmeler şeklinde, bireysel düzeyde kurulduğunu belirtmekte yarar var. Kurumsal düzeydeki ilişkilerin artırılması, örneğin kurum yerleşkelerinde tanıtıcı toplantılar gerçekleştirilmesi, her iki taraf için de çok daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. Genelkurmay Başkanlığı’nın, savunma sektöründeki şirketlere yönelik olarak düzenlediği ortak ataşe ziyaretleri, bu şirketler için tabii ki çok faydalı; fakat bu firmaların çoğu, zaten pek çok ülke ile iş birliği içinde olan büyük firmalar. Asıl fark, çeşitli ürünler üreten, orta veya küçük ölçekli firmalarla iletişim kurarak yaratılabilir ve böylelikle her iki tarafın ekonomisi üzerinde de çok daha büyük etkiler ortaya çıkabilir.

 MSI Dergisi: Yeni AMAC Başkanı’nın kim olacağını da sizden öğrenebilirsek harika olur.

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Geçen ayki genel toplantımızda, Temmuz 2017 itibarıyla yeni AMAC Başkanı’nın, ABD Savunma Ataşesi Tuğgeneral John Gordy olacağını resmi olarak açıkladık. Kendisini ikna etmenin kolay olmadığını itiraf etmeliyim. Fakat yine de tüm birlik olarak, yoğun iş temposu arasında, bu görevi de devralmasını takdir diyoruz. Birliğin tüm üyeleri, kendisine destek olacaktır. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ile mükemmel bir iş birliği içinde olacağından ve çok güzel işler çıkaracağından eminim.

AMAC Dergisi, sadece AMAC üyeleri arasında değil, AMAC üyeleri ile sektör paydaşları arasında da bir iletişim köprüsü hâline geldi.

 

AMAC Dergisi, Bir İletişim Köprüsü Oldu

MSI Dergisi: Görev süreniz esnasında, MSI Dergisi olarak, AMAC Dergisi’ni yeni bir formatta ve farklı bir sıklıkla çıkarmaya başladık. İçerik ise dergiyi, AMAC üyesi ülkeler ve ev sahibi ülke arasında bir platform olarak kullanacak şekilde yeniden kurgulandı. Sizce bu amaca tam olarak ulaşıldı mı? AMAC’ın; TSK, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve sektördeki firmalar gibi doğal paydaşları ile iletişiminde, AMAC Dergisi’nin rolü ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Görev sürem boyunca, MSI Dergisi ekibinin elinin değdiği her işte büyük fark yarattığını gözlemledim. Bunun en güzel örneği de AMAC Dergimiz oldu. Bu kapsamda, AMAC Dergisi’ne katkılarınıza değinmeden geçmem de mümkün değil. AMAC Dergisi’ni, Türk savunma ve havacılık sektörünün doğal paydaşları ile AMAC üyeleri arasında, adeta bir iletişim köprüsü hâline getirdiniz ve bu köprüyü geliştirmeye de devam ediyorsunuz. Yeni yüzüyle AMAC Dergisi’nin, sadece bir arşiv niteliği taşımanın ötesine geçerek, tarafların birbirini tanımasında ve dolayısıyla iletişimin artmasıyla birlikte, ülkeler arasındaki sektörel çalışmaların daha verimli hâle gelmesinde büyük faydasını görüyoruz. Bunun için de AMAC üyeleri adına, size ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bu sürecin aktif bir parçası olarak tanık olduğumuz kadarıyla, bu sürecin kolay olmadığını söylemeliyim. Tüm MSI Dergisi ekibini, bu girişimleri ve çalışmaları için kutluyorum.

AMAC Dergisi’nin yeni formatı ve gelişen içeriği de daha etkileşimli bir ortam yaratarak, belirlenen hedeflere ulaşma açısından oldukça başarılı oldu ve AMAC üyesi ülkeler ile ev sahibi ülke arasındaki iş birliğini ciddi oranda arttırdı.

Bu sürecin başında, topluluğumuza derginizi ve amacınızı açıklamakta zorlanıyorduk; fakat zaman içinde, AMAC Dergisi; savunma ataşeleri, özellikle de hanımlarımız için, ev sahibi ülkedeki başlıca görevlerimizden biri olan, ülkelerimizi temsil etme anlamında mükemmel bir platforma dönüştü.

Ben de hiçbir zaman eldekiyle yetinilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yapılacak daha çok şey olduğuna inanıyorum. Sosyal yönden bakacak olursak amaçlarımızın çoğunu gerçekleştirdik; fakat paydaşlar arasındaki etkileşimin daha da arttırılması lazım.

Özellikle Birol Tekince’ye, hem bu girişiminden dolayı hem de olağanüstü çalışmaları ve emekleri, AMAC ile yürüttüğü muhteşem iş birliği ve sabrı için teşekkürlerimi sunarım. AMAC Dergisi için yepyeni bir konsept yaratarak, AMAC ve ev sahibi ülke arasındaki iş birliği açısından bir dönüm noktası oluşturdu.

MSI Dergisi: Slovakya’nın Türkiye Savunma Ataşesi olarak, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında neler söylemek istersiniz? Mevcut ilişkileri geliştirmek adına taraflar neler yapıyor?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türkiye ve Slovakya, NATO’da ortaklar. Ayrıca Türkiye, Slovakya’nın, 2004’te üye sıfatını kazanmasından önceki süreçte, Slovakya’ya tam destek veren ülkelerden biri oldu. Türkiye, Slovakya’ya yönelik politik tutumunu hiç değiştirmeyen bir ülke. Benim görev sürem boyunca, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından; Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Askeri İstihbarat Daire Başkanı düzeyinde, ilk kez ziyaret ve toplantıları gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu ziyaret ve toplantılar, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliği bakımından son derece önemliydi. İki ülke arasındaki çoğu iş birliği anlaşması, 1998 yılında imzalanmış olmakla birlikte, ilişkilerimizi iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmamızda fayda var. Ülkelerimizin kabiliyetleri ve sundukları fırsatlar, özellikle de askeri teknoloji alanındakiler, zaman içerisinde değişen ve dönüşen dinamik konseptlerdir. Ülkeler arası diyalogla, yeni fırsatlar ve iş birliği alanları ortaya çıkabilir. Slovakya, nispeten küçük bir ülke; ama Türk ve Slovak askeri personeli arasında, savunma sanayisi ve saha tecrübeleri açısından, mesleki anlamda paylaşımda bulunmaya hazırız.

Bu ziyaretler sonrasında, Türkiye ve Slovakya’nın, birbirlerini, eskiye kıyasla çok daha yakından tanıdığına yürekten inanıyorum. İş birliği bizi güçlendiriyor. Bu nedenle her iki taraf için de faydalı olacak ortak çözümler bulmalıyız.

Türkiye’deki görev sürem boyunca, sadece olumlu tecrübeler edindiğimi memnuniyetle söyleyebilirim. Ayrıca, Slovakya’yı ortak kabul ettikleri ve pek çok sektörde karşılıklı çalışmayı uygun gördükleri için, Türk makamlarına teşekkür ederim.

 

MSI Dergisi: Yeni görev yeriniz neresi olacak?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Yeni görevimle ilgili konuşmak için henüz çok erken. Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim: Bir süre daha üniformamı çıkarmayacağım ve yakın zamanda emekli olmayacağım.

 

MSI Dergisi, Önemli Bir Misyonu Yerine Getiriyor

MSI Dergisi: MSI Dergisi olarak, sektördeki gelişmeleri, aylık periyotta okuyucularımıza aktarmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüttüğümüz malumunuz. Türkiye’de görev yaptığınız süre içerisinde, MSI Dergisi ile ilgili ne gibi izlenimleriniz oldu?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Aylık ve iki dilde yayınlanan bir dergi olarak MSI, amacını hakkıyla yerine getiriyor. Çoğu ülkenin, Türkiye’de yalnızca bir askeri ataşesi var. Dolayısıyla ülkesini temsil etmeyi amaçlayan bir askeri ataşenin, her yere yetişmesi kolay değil. Özellikle derginin İngilizce versiyonu sayesinde, savunma ataşeleri ve askeri ataşeler olarak, bizler, Türk savunma sektöründe neler olduğunu düzenli bir şekilde takip etme fırsatı bulduk. Düzenli çıkan bu yayın aracılığıyla, Türk savunma ve havacılık sektöründeki önemli isimler; Genelkurmay Başkanlığı, MSB, SSM ve SSI gibi devlet kurumlarının faaliyetleri; Türk firmalarının yeni ürün ve kabiliyetleri; savunma fuarlarından haberler -özellikle Türkiye’nin SSM’in himayesinde katıldığı fuarlar- ve tabii ki AMAC etkinlikleri gibi konularda, güncel bilgilere ulaşabiliyoruz.

Türk savunma ve havacılık sanayisi ile ilgili birincil kaynaktan, güncel ve güvenilir bilgi almak, hem AMAC üyeleri hem de daha geniş açıdan baktığımızda, dünya savunma ve havacılık camiası için çok önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç, Türk savunma ve havacılık sanayisinin son dönemde gerçekleştirdiği atılımların ardından, daha da elzem hâle geldi. MSI Dergisi de tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. AMAC olarak MSI Dergisi’nin bu niteliğini erken keşfetmiş ve bu önemli kaynaktan yararlanmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. MSI Dergisi, Türkiye için çok önemli bir misyonu, tek başına yerine getiriyor. Bu vesile ile MSI Dergisi ekibine tekrar teşekkür etmek istiyorum ve Türk savunma ve havacılık sektöründe daha nice başarılı yıllar diliyorum.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC’taki tüm çalışma arkadaşlarıma, hanımlarımıza, MSI Dergisi ekibine, Genelkurmay Başkanlığı ve MSB yetkililerine ve Türk savunma sektörünün temsilcilerine, teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca tüm AMAC üyeleri adına, 6 Temmuz 2017 tarihinde aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle öğrendiğimiz, Türkiye’de 5 yıl süreyle görev yapmış olan Ukrayna Eski Savunma Ataşesi Albay Rostyslav Tkachenko’ya, Tanrı’dan rahmet diliyorum. Hem kendisi hem ailesi her zaman düşüncelerimizde ve dualarımızda olacak.

 

Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği değerli bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

982 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme