Söyleşi: SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Söyleşi: SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

2 Haziran 2017

“SSI, önümüzdeki dönemde de Türk savunma ve havacılık sektörünün lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek.”

 

Türk savunma ve havacılık sanayisi, bir taraftan gelişimini sürdürürken bir taraftan da önüne koyulan büyük hedeflere ulaşmak için çalışıyor. Bu hedeflerden biri de 2023 yılı için, toplam 25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabilmek. Bu hedefe giden yolda, sektörün en önemli kurumlarından biri de Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI). SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile SSI’nın faaliyetlerinin gelişimini ve sektöre katkılarını konuştuk.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın, Türk savunma ve havacılık sanayisine katkıları ile ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Latif Aral ALİŞ: SSI, 2011 yılında kuruldu. Sektörün dinamizmi ve geniş yelpazesi göz önüne alındığında, bu alanda faaliyet gösteren firmaların, ortak bir vizyon çerçevesinde hareket etmeleri kaçınılmaz hâle gelmişti. Bu ihtiyacı karşılamak için, savunma ve havacılık sektörünü temsil eden yegâne ihracatçı birliği olarak kurulan SSI; sektörümüzü bir araya getiren, ortak strateji ve yol haritaları üreten bir kurum olarak öne çıktı.

Sektörün, bir çatı altında, belirlenecek ortak hedef ve stratejiler doğrultusunda daha sağlıklı bir büyüme sağlayabileceği gerçeği ve ihtiyacı neticesinde, 2012 yılında, “Savunma Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor? Nasıl Koşmalı?” başlıklı bir arama konferansı düzenledik. Ertesi sene gerçekleştirdiğimiz, “Vizyon Buluşması” konferansında da sektör temsilcileri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve askeri ve akademik çevrelerden temsilcileri bir araya getirerek, sektörün; dünü, bugünü ve geleceğine yönelik fikir paylaşımını sağladık. Bu konferansta, ortak akılla çıkan fikir ve önerileri, sonuç bildirgesinde yayınladık.

Bunların yanı sıra her sene düzenlemiş olduğumuz basın toplantıları ile sektörümüzün genel değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

SSI, önümüzdeki dönemde de Türk savunma ve havacılık sektörünün lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın ve SSM ile iş birliği faaliyetleri konusunda neler söylemek istersiniz?

Latif Aral ALİŞ: Geride bıraktığımız her sene, fuar katılımı ve organizasyonu konusunda, daha etkin ve etkili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sene, SSM iş birliği ile temsil düzeyi yüksek bir profil yakaladık. Kuruluşumuzdan bu zamana kadar geçen süre içinde edindiğimiz tecrübeleri yansıtarak, bu alanda verimli bir çalışma gerçekleştirmeye başladık. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda bize gelen katılımcı ve genel ziyaretçi sayılarına bakıldığında, savunma ve havacılık sanayimize olan uluslararası ilginin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi olmanın, üye firmalara ne gibi faydaları var?

Latif Aral ALİŞ: Savunma ve havacılık sanayisi, geniş bir alana yayılmış durumda. Yazılım firmalarından, mühimmat üretimi yapan firmalara kadar, çok çeşitli ürün ve hizmet üreten bir alandayız. Bu yüzden, belirli bir alana göre daralmış bir yapı uygun olmaz. Biz, savunma ve havacılık sanayisini, tüm bileşenleri ile tek çatı altında toplayıp; sektörün genel yapısını, sorunlarını ve çözüm önerilerini ortak, katılımcı platformlarda değerlendirerek stratejik planlarımızı oluşturuyoruz. Bu geniş yapı sayesinde, yüklenici firmalarımız, tedarikçi firmalarımız, organize sanayilerde bulunan savunma ve havacılık kümelenmeleri ve üniversitelerimizde bulunan teknokentler arasında, iletişimi sağlıyoruz. Böylelikle ihracat potansiyeli taşıyan ürün ve çözümleri üretmek ve geliştirmek için birlikte çalışıyor, yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi arttırıyoruz.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi firma sayısı kaç oldu? Kuruluştan itibaren değişimi nasıl oldu?

Latif Aral ALİŞ: 2011 yılında 60 üyeyle çıktığımız yola, bugün, yaklaşık 500 üyeyle devam ediyoruz. Sektörün ihracatçı firmalarını aynı çatı altında toplayan tek örgütüz.

 

İhracatta 5 Yılda %90 Artış

Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi firmaların, kuruluştan itibaren yapmış oldukları ihracat rakamlarının gelişimi nasıl oldu?

Latif Aral ALİŞ: Sektörümüzün 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu ihracat, 884 milyon dolardı. 2016 yılına geldiğimizde, ihracatımızı, yaklaşık olarak %90 arttırarak 1 milyar 678 milyon dolara çıkardık. Bu yıl sonu için hedefimiz ise 2 milyar dolar. Bu rakamlara baktığımızda, benzersiz bir performansla çalıştığımızı düşünüyorum.

 

Ümit BAYRAKTAR: Hava, kara ve deniz alt sektörlerine göre bir değerlendirme yaptığımızda, SSI üyesi firmaların en çok ihracat yaptığı alan hangisi? En çok hangi ülkelere ihracat yapıyor SSI üyeleri?

Latif Aral ALİŞ: İhracat alanlarını sıraladığımızda, oldukça geniş bir portföye sahip olduğumuzu görebilirsiniz:

 • Kara Platformları
 • Deniz Platformları
 • Havacılık ve Uzay Sistemleri
 • Elektronik-Muhabere-Bilgi Sistemleri
 • Silah Sistemleri ve Mühimmat
 • Destek Sistemleri ve Lojistik Hizmetleri
 • Askeri Kıyafet ve Ekipmanlar
 • Ar-Ge, Tasarım
 • Yazılım ve Simülatör
 • Nano Aygıtlar

Ülkelere ve bölgelere bakacak olursak; NAFTA ülkeleri, ihracatımızda en büyük paya sahip. İhracatımızın % 34,3’ü bu bölgeye gerçekleşiyor. Avrupa Birliği ülkeleri %23,7 ile ikinci sırada geliyor. Orta Doğu pazarı %18,5 ile üçüncü, Uzak Doğu ülkeleri % 8,6 ile dördüncü, BDT %7,5 ile beşinci sırada yer alıyor. Bu bölgeler haricinde, Afrika pazarı başta olmak üzere, tüm dünya bölgelerine ihracat yapıyoruz.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın, Türk savunma ve havacılık sanayisinin uluslararası fuar katılımlarına katkılarına ilişkin değerlendirmeleriniz nedir?

Latif Aral ALİŞ: Söz konusu fuarlar için, SSM, fuar idareleri ile görüşerek oluşan talebe göre, fuarın en önde gelen lokasyonlarından yer alıp ücretini ödüyor. Yani katılımcı firmalarımız, yer kirası için herhangi bir ödeme yapmıyorlar. SSM ve SSI olarak firmalardan topladığımız katılım bedeli ile de; fuarda, Türkiye’nin ve savunma ve havacılık sanayimizin imajını güçlü göstermek, gelen ziyaretçileri Türk milli katılım alanına çekmek ve yabancı delegasyonu, Türk misafirperverliğini göstererek en iyi şekilde ağırlamak amacıyla ortak bir stant kuruyoruz ve sponsorluklar alıyoruz.

Yine bu sene, her fuarda, fuarın birinci veya ikinci günü, fuara katılan firmalarımız ile yabancı delegasyonu ve alıcıları bir araya getireceğimiz resepsiyonlar düzenleyeceğiz. Bu resepsiyonlar sayesinde, firmalarımız ile diğer katılımcılar arasında, sıcak ilişkilerin kurulması ve bunun da ileride iş birliklerine ve satın alımlara dönmesi planlanıyor.

 

Ümit BAYRAKTAR: SSI, bu yıl hangi fuarlarda sektörü temsil edecek?

Latif Aral ALİŞ: 2017 yılında, şu 5 fuara, SSM-SSI iş birliğinde, milli katılım organizasyonu planlandı:

 1. LAAD 2017 (Rio de Janeiro / Brezilya) / 04-07 Nisan 2017
 2. IDET 2017 (Brno / Çekya) / 31 Mayıs – 2 Haziran 2017
 3. DSEI 2017 (Londra / İngiltere) / 12 -15 Eylül 2017
 4. D&S Tayland 2017 (Bangkok/ Tayland) / 06-09 Kasım 2017
 5. GDA 2017 (Kuveyt City / Kuveyt) / 12-14 Aralık 2017

 

Ümit BAYRAKTAR: Sektörün hedeflerini de dikkate alacak olursanız; SSI’nın IDEF’ten beklentileri neler? IDEF’te neler yapmayı planlıyor?

Latif Aral ALİŞ: İhracatın artması için iki temel unsur var. Bunlardan birincisi; kaliteli, tercih edilebilir ürün ya da hizmet sunuyor olmanız. Diğeri ise bu ürünü ya da hizmeti tanıtıyor olmanız. Firmalarımızın sahip oldukları kaliteli ürün ve hizmetlerin tanıtımını, SSI olarak çok önemsiyoruz. Mili katılımın sağlandığı fuarlar dâhil olmak üzere, sektörümüzü ilgilendiren etkinlik ve organizasyonlara olan katılımları organize ediyor, kurduğumuz stantlarla, organize ettiğimiz heyetler arası görüşmelerle Türk savunma ve havacılık sanayisinin bilinirliğini arttırıyoruz. Bu faaliyetler için, IDEF çok önemli bir fırsat. Ev sahipliğini yaptığımız bu fuarda, heyet ziyaretleri organize ediyoruz; hedef pazarlarımıza yönelik, askeri ve sivil yetkililerle sonuç odaklı görüşmeler planlıyoruz. Yeni iş birliği fırsatları için firmalarımızla misafirlerimizi buluşturuyoruz.

 

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Latif Aral ALİŞ: MSI Dergisi’nin değerli okuyucularını saygı ile selamlıyorum.

 

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 

Söyleşinin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/06/26_27_144-idef2017-SSI-soylesi-tr.pdf

2,565 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme