SSM’den, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Hakkını Kazanan Personelle ilgili Duyuru – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

SSM’den, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Hakkını Kazanan Personelle ilgili Duyuru

29 Mart 2018

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 29 Mart’ta, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan personelin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkını kazanan personelle ilgili bir duyuru yaptı.

Müsteşarlığın İnternet sitesinden yayınlanan duyuru metni şöyle:

“Savunma Sanayii Müsteşarlığında; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan personelin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, Müsteşarlığımız sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkını kazanan personel listesi, kurum ilan panosunda ve intranet adresinde yayımlanmıştır.

İlgili personel, 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar yazılı olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına itirazda bulunabilir.

Müsteşarlığımız sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkına sahip olduğu değerlendirilen personele ilişkin olarak, ilgili mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde, 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin İşçi Kadrosuna Geçirilme başlıklı 16. Maddesi çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.”

944 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme