STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın IDEF 2017 Mesajı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın IDEF 2017 Mesajı

7 Haziran 2017

STM: Mühendislik, Teknoloji ve Danışmanlığın Mükemmeliyet Merkezi

 

Davut YILMAZ

STM Genel Müdürü

 

Hepimizin takip ettiği gibi, Türk savunma ve havacılık sanayisi, son yıllarda hızlı bir gelişim trendi yakalamış ve tüm dünyada dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Bu anlamda sektör, yurt içi ürün geliştirme aşamasına gelmiş ve sistem entegrasyonu konusunda, önemli bir altyapı kazanmıştır. Biz de Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) olarak, bu dönüşüm ve gelişim sürecine azami katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz; yetkinliklerimizi ve kurumsal yapımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

1991 yılında, yüksek teknoloji içeren alanlarda Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne, proje yönetimi ve yazılım mühendisliği alanlarında destek olmak ve danışmanlık sağlamak amacıyla kurulan STM, geride bıraktığı 26 yıl boyunca, bu görevlerini başarıyla yerine getirmiş ve bunu yaparken de pek çok kritik teknolojiyi ülkemize kazandırmıştır. Bu süreçte, STM olarak edindiğimiz ileri seviye bilgi birikimi ve köklü savunma sanayisi tecrübemizi, kamu ve özel sektörün hizmetine sunmayı ve bu tecrübeyi, geniş bir bakış açısıyla hizmet ağına dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda, 2015 yılından itibaren, kurumsal stratejimizi yeniden belirledik. Ülkemiz ve bölgemizdeki değişen dinamikleri ve teknolojik trendleri baz alarak, kurumsal yapımızı yeniden düzenledik. Yurt içinde ve yurt dışında öncelikli hedefimiz; hem sivil hem de savunma alanına yönelik, çift kullanımlı, inovatif ürün ve çözümler sunmak.

Şu anda üç temel alanda faaliyet gösteriyoruz: Mühendislik, Teknoloji ve Danışmanlık.

Mühendislik alanında öncelik verdiğimiz en önemli konu, deniz platformları. Bu alanda, su altı ve su üstü askeri gemi mühendisliğinde bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Son on yılda, özellikle MİLGEM projesi ile başlayan süreçte; bilgi, birikim ve tecrübesini, askeri gemi inşa ve modernizasyon konularında yoğunlaştıran STM, bu alanda Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri hâline geldi.

MİLGEM projesinde, biz STM olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın liderliğinde, platformların dizaynından yapımına kadarki tüm süreçte aktif olarak rol alıyoruz. Bu kapsamda, kritik görevler üstlenerek; gemi dizaynı, ana tahrik sistemi dâhil entegrasyon faaliyetleri, sistem ve malzeme tedariki gibi hizmetlerin sağlanması yanında sanayileşme alanında da önemli görevleri başarıyla icra ediyoruz. Proje kapsamında inşası tamamlanan ilk iki korvet; TCG HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA, nihai kabulleri yapılarak Dz.K.K.lığına teslim edildi. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin inşası ise devam ediyor.

Bu alanda devam eden bir diğer önemli proje ise Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilen, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip, Alman Tip-214 sınıfını baz alan 6 adet denizaltının inşasıdır. STM, ana yüklenici HDW-MFI İş Ortaklığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında:

  • Dizayn, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerine iştirak,
  • Gölcük Tersanesi Komutanlığına destek sağlanması,
  • Malzeme, cihaz ve sistemlerin yerlileştirme çalışması ve
  • Bir kısım işlemin yerli sanayiye aktarımı ile projede yerli katkının arttırılması gibi sorumlulukları üstlenmiştir.

STM’nin bu alanda yürüttüğü bir diğer önemli proje, ana yüklenicisi olduğu AY Sınıfı (Tip-209) Denizaltı Modernizasyon Projesi’dir. Proje kapsamında, modernize edilen sistemlerin; tedarik, montaj, entegrasyon, test ve kabul faaliyetleri, STM tarafından yürütüldü. STM, bu süreçte, Gölcük Tersanesi Komutanlığının tecrübeli işgücü desteğini de aldı.

Milli projelerin yanı sıra uluslararası arenada da bu alanda önemli işlere imza atıyoruz. Hâlihazırda, dost ve kardeş ülke Pakistan ile yürütülen iki önemli projemiz bulunuyor. Pakistan ile Türkiye arasında, askeri gemi inşası konusunda birer ilk olan; Denizde İkmal Tankeri ve AGOSTA 90B denizaltılarının modernizasyonu projeleri, savunma ve gemi inşa sanayisi alanında, önemli, örnek ve özgün iş birliği projeleri niteliğindedir. Bu projelerin, gelecekte, benzer müşterek savunma projelerinin gerçekleşmesine öncülük edeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda, bu alanda ihracat projelerimiz ile ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, bu anlamda çok büyük bir potansiyel bulunuyor. Bu kapsamda, Asya’dan Güney Amerika’ya kadar tüm dünyada görüşmelerimiz devam ediyor.

Teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek yeteneklerimizi geliştiriyor, inovatif ürünler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu alanda, komuta kontrol ve görev destek planlama sistemlerinden siber güvenliğe kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Bu noktada en önemli özelliğimiz, milli olarak geliştirdiğimiz yazılım tabanlı özgün çözümler sunmamız. Teknoloji alanındaki yetkinliklerimizi, mevcut çalışmalarımız kapsamında, altı sınıfa ayırdık; Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri, Görev Destek ve Planlama, Siber Güvenlik ve Büyük Veri, Otonom Sistemler, RF ve Simülasyon Sitemleri ve IT Entegrasyon Projeleri.

Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile hem taktik hem de stratejik seviyede, komuta kontrol sistemleri geliştiriyoruz. Başlangıçta, Kara Kuvvetlerimizin de desteği ile modern kara harekâtı ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sistem geliştirip özgün bir çözüm oluşturduk. Söz konusu Ar-Ge projesinin çıktısı, bugün ALTAY Ana Muharebe Tankı Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi olarak ürünleşmiştir. Stratejik seviyede ise NATO’nun, Stratejik ve Operatif Seviye Hava Komuta Kontrol ve Füze Savunma Planlama Bilgi Sistemi, tarafımızdan geliştirilmiş ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Diğer önemli bir yetkinliğimiz, FocusFlite™ tescilli markası ile ürünleştirdiğimiz, görev destek ve planlama sistemimiz. Pilotların, hava platformları ile icra edecekleri tüm görevleri yöneten ve durumsal farkındalığı arttıran, sayısal harita tabanlı bir uygulamamız ile operasyonel ihtiyaçları en mükemmel şekilde karşılamaktayız. Hâlihazırda ülkemizde kullanılan hemen hemen tüm askeri hava platformlarında, bizim yazılımlarımız kullanılıyor diyebiliriz.

Üçüncü alanımız ise siber güvenlik ve büyük veri. Bu konunun, Türkiye’de liderlik ettiğimiz bir alan olduğunu belirtmeliyiz. Dünyada, ülkelerin güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri, siber saldırılar. Sayıları artan ve kullanılan yöntem anlamında boyut değiştiren siber tehditleri, klasik yöntemlerle tespit etmek imkânsız hâle geldi. Bu nedenle saldırı olmadan haberdar olmak ve buna göre otomatik olarak savunma kurgusunu oluşturmak, yani reaktif değil, proaktif bir yaklaşım göstermek gerekiyor. Bu doğrultuda, 2016 yılında, siber saldırıları daha gerçekleşmeden haber veren Türkiye’nin ilk Siber Füzyon Merkezi’ni açtık. Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan bu merkezle Türkiye, siber güvenlik konusunda önemli bir güce kavuştu.

Büyük veri ve veri analitiği, STM’nin diğer önemli çalışma alanlarından biri. Son dönemde, bilişimde öne çıkan konularından biri de büyük veri. Bu konu, nispeten Türkiye’de yeni bir alan ve bu anlamda biz, pazara erken girdik. Bu alanda, ülkemiz için ilk olacak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu anda, dünyada çok az sayıda büyük şirkette olan, önemli bir altyapı yatırımı yaptığımız büyük veri ve veri analitiği platformu OVERA’nın tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Enerji, sağlık, finans, akıllı şehir, eğitim gibi farklı sektörlerde, bağımsız çalışabilecek bir altyapıya sahip olan OVERA, söz konusu pek çok alanda veri analizi sağlayarak ve her türlü veriyi daha anlamlı hâle getirerek, kullanıcılara önemli çözümler sunmayı hedefliyor. OVERA, her türlü verinin, farklı veri bilimi algoritmaları kullanarak incelenmesini ve veri ile ilgili her türlü analizin gerçekleştirilmesini de sağlıyor. Yakın zamanda, bu konuda, STM markası ile birçok alanda yer alacağız.

Dördüncü alanımız, otonom sistemler. Hâlihazırda, otonom akıllı sistemlerin gelecekteki potansiyelini dikkate alarak, firmamız bünyesinde, bu alanda yeni bir yapılanmaya gittik. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bizim bu alanda temel hedefimiz; insansız sistemleri akıllı hâle getirmek. Şu anda belli başlı projeler kapsamında, insansız sistemleri, yapay zekâyla ve sürü mekanizmasıyla çalışır hâle getirmek için gayret gösteriyoruz. Sadece bu alana odaklanacak ekibimizle, askeri ve sivil alana uygun teknoloji ve sistemler geliştirmeyi planlıyoruz.

RF ve Simülasyon Sistemleri kapsamında ise özel donanım tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz. Duvarın arkasını gören radarlar ve özel bir takım simülasyon çalışmalarımız mevcut. STM tarafından geliştirilen DAR (Duvar Arkası Radar) sistemi kullanılarak duvar arkasından ve karanlıkta hareketli insan tespiti gerçekleştirebilmektedir.

Son alanımız da savunma haricindeki sektörler için yaptığımız IT entegrasyon projeleri. Bu alanda, büyük özel şirketlere ve ayrıca kamu kurumlarına, belli başlı alanlarda, IT temelli proje ve çözümler sağlıyoruz.

Danışmanlık alanında bugüne kadar SSM’ye verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizi, başarıyla devam ettirdik. Mevcut durum itibarıyla yaklaşık 200’e yakın nitelikli danışmanımızla kara sistemlerinden füze sistemlerine, deniz araçlarından İHA’lara kadar pek çok alanda, SSM’ye hizmet veriyoruz. Yürütülen projelerin kalite ve test-sertifikasyon süreci, yine çoğunluğu bizim personelimiz tarafından, SSM adına yürütülüyor. SSM’ye sunduğumuz danışmanlığı, yakın zamanda, kamuyla ve özel şirketlerle de paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda, kritik olarak değerlendirdiğimiz, nükleer enerji gibi yüksek teknoloji ihtiva eden alanlarda, danışmanlık hizmeti sunmaya başladık. Diğer başka kurum ve sektörler ile de görüşmelerimiz sürüyor.

Diğer taraftan, değişen ihtiyaçlar ve şartlar doğrultusunda, yakın zamanda, yeni bir danışmanlık modelini uygulamaya başlayacağız. Ağırlıklı olarak savunma karar destek sistemleriyle beslenen yeni bir anlayışla danışmanlık alanında, ülkemizin ihtiyaçlarına önemli çözümler sunmak istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde, tüm bu çalışmalarımız ışığında, mevcut kabiliyetlerimizi değişen pazar ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve müşteri portföyümüzü genişleterek ihracat faaliyetlerimiz, de arttırmak, başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

 

Mesajın, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/06/104_107_144-idef2017-STM-tr.pdf

3,125 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme