Tanıtıcı Makale: ANDAR, Havacılık ve Savunma Sanayisine Hareket Getirdi – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Tanıtıcı Makale: ANDAR, Havacılık ve Savunma Sanayisine Hareket Getirdi

5 Temmuz 2017

ANDAR Elektromekanik Sistemler (ANDAR), 2012 yılından bu yana, Türk savunma ve havacılık sanayisi için, elektromekanik hareket sistemi çözümleri üretmektedir. İnsansız hava araçlarının (İHA’ların) emniyet seviyesinin arttırılması ve sivil hava sahasında uçuşlarına imkân sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirilen bu ürünler, sahada büyük bir başarı ile kendilerini ispatlamış durumdadır. Süreç içerisinde, faaliyet alanındaki uzmanlığını ve tecrübesini arttıran ANDAR, elektromekanik hareket sistemlerinin, sanayimizde ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamaları kapsamında da yeni ürünler geliştirmektedir. Sivil havacılık, kara sistemleri ve su altı platformları için geliştirilen hareket sistemleri ile geniş bir yelpazede çözümler üreten ANDAR, konusundaki derinlemesine bilgi birikimini daha da arttırmak için, Ar-Ge çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

 

Uluslararası Alanda Rekabetçi ve Özgün Ürünler

ANDAR, Türk sanayisi tarafından üretilen platformlarda ihtiyaç duyulan elektromekanik hareket sistemlerini geliştirirken, tasarımlarını, uluslararası pazarlarda rekabet edecek seviyede yapmaktadır.

ANDAR’ın en büyük avantajı, ihtiyaç makamını çok iyi anlamak ve bu anlayışla ihtiyaçları karşılayacak ürünleri sunmaktır. ANDAR’ın başarısının ardında, kurucu ekibinin, birlikte çalışarak edindikleri 10 yılı aşkın platform tasarımı tecrübesi yatmaktadır.

Diğer önemli etken, geliştirilen sistemlerin, mümkün olan tüm alt birimlerinin firma içinde tasarlanmasıdır. Kurulduğu günden itibaren ANDAR; mekanik, gömülü yazılım ve donanım tasarımlarını ve ürün geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Bunlara, zaman içerisinde, hassas aktarma elemanları ve hassas elektrik motorları geliştirme kabiliyetlerini de ekleyen firma, hem tasarım kabiliyetlerini ve yerlilik oranının arttırmış hem de dışa bağımlılığını azaltmıştır.

ANDAR’ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik ise entegre sistemler geliştirme kabiliyetidir. Geliştirilen çözümler, pazardaki ürünlere göre; daha hafif ve küçük hacimli olmakta ve gerektiğinde, sistem emniyeti de daha yüksek seviyeye çekilebilmektedir. ANDAR, bu sayede; İHA’lar için emniyetli, hava sistemleri için hafif ve sertifikasyona uygun, kara sistemlerinde ise özellikle modernizasyon projelerinde, hidrolik eyleyici (actuator)’lere en iyi alternatif çözümleri sunabilmektedir.

 

Artan Yerlilik Oranı ve Kalite

ANDAR, yatırımlarını, sistem alt birimlerinin sürekli daha fazla yerlileştirilmesi yönünde yapmaktadır. Bu konu, yurt dışına bağımlılığın giderek daha büyük bir sorun hâline geldiği günümüzde, önem kazanmıştır. En kritik bileşenlerden olan hassas elektrik motorları, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile yerlileştirilmiştir. Bu çalışmalar; TÜBİTAK desteğiyle, ANDAR öz kaynaklarıyla ve ODTÜ öğretim üyelerinin danışmanlığıyla sürdürülmektedir. ANDAR, elektromekanik eyleyicilerin yanı sıra alt bileşenleri de (elektrik motoru – sürücü, motor-sürücü-vidalı mil gibi) çeşitli kombinasyonlarda, çözüm hâlinde sunabilmektedir.

Savunma ve havacılık ürünlerinin tedarik sürecinde, kalitenin ve askeri standartlara uyumun öneminin içselleştirmiş olan ANDAR, ilk geliştirdiği üründen itibaren, çevresel ve elektromanyetik standartlar olan MIL-STD-810 ve MIL-STD-461 ile uyumlu tasarımlar yapmakta; bunların doğrulama ve geçerlilemesini, müşteri beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. ANDAR, sivil havacılık projeleri içerisinde yer aldığından, bu alandaki tasarımlarını, DO-160 ve DO-254’e de uyumlu hâle getirirken, 2017 içerisinde, kalite sistemini, AS 9100 seviyesine çıkartmak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

İHA’lardan Güdüm Grubuna

Firmanın, İHA’lar için geliştirdiği uçuş kontrol eyleyicileri, 2016 yılı sonu itibarıyla toplamda 30.000’in üzerinde uçuş saatini doldurmuş durumdadır. Sıfır işlev kaybı ile görev yapmaya devam eden bu ürünler, yedekli tasarımı ile geleceğin İHA’ları için en doğru çözüm olduğunu kanıtlamıştır ve yurt dışı fuarlarda da bu özelliği ile yüksek ilgi görmektedir. ANDAR, 2016 yılında başlayan projeleriyle İHA’larda edindiği bu tecrübeyi, diğer platformların ihtiyaçlarını da karşılamak üzere kullanmaya başlamıştır.

ANDAR’ın, IDEF’te lansmanını yapacağı güdüm eyleyici ürün ailesi, güdümlü mühimmatın ve otonom sistemlerin yönlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Hâlihazırda bir su altı platformu üzerinde testleri devam eden bu ürün ailesi, havadan ve karadan atılan güdümlü mermiler tarafından da kullanılabilecektir.

 

Kara Platformlarına Katılacak Çok Şey Var

IDEF’te sergilenen bir diğer ANDAR ürünü, testleri tamamlanan anten yönlendirme sistemidir. Sistem, yurt dışından tedarik edilmekte olan ürüne göre, önemli ölçüde küçük ve kullanışlı olan tasarımı ile öne çıkmaktadır. Böylece ANDAR, kara platformları için de yerli ürünler geliştirmeye başlamıştır. ANDAR’ın süreç içerisindeki tespiti, modernizasyon ve yerlileştirme kapsamında, birçok sistemin entegre edilerek daha sade çözümlere ulaşılabileceği yönündedir.

ANDAR, kara platformları için yaygın kullanımı olabilecek entegre elektrik motorlu ve sürücülü elektromekanik eyleyici sistemini, Ar-Ge çalışmaları ve öz kaynakları ile geliştirmiştir. Ürün, tasarımı ile modernizasyon kapsamındaki hidrolik eyleyicilerin en iyi alternatifi olmuştur.

 

Hava Platformlarında Ciddi Atak

2000 yılından bu yana biriktirdiği havacılık bilgi ve tecrübesini eyleyici konusuna odaklayan ANDAR, askeri ve sivil havacılık uygulamalarında sabit ve döner kanatlı platformlar için çözümler üretmektedir. Bu kapsamda ANDAR, sivil havacılık sertifikasyonuna tabi elektromekanik otopilot ve trim eyleyiciler üzerine çeşitli projeler yürütmektedir.

Sivil havacılıkta, sektörün geleceği, daha fazla elektrikli sistem içeren hava aracı (More Electric Aircraft) yönünde gitmektedir. ANDAR, İHA’lar için geliştirdiği ve başarı ile test ettiği teknolojileri temel alarak, sivil havacılık için giderek artması beklenen elektromekanik ve emniyetli hareket sistemleri geliştirmek üzere hazırlıklarını yapmaktadır.

 

Türkiye’nin Geleceği Uzman Şirketlerde

ANDAR, insansız hava platformları ile kara platformları için geniş bir yelpazede çözümler üretmenin yanı sıra ilgisini elektromekanik hareket sistemleri konusunda da yoğunlaştırmıştır. Konusunda uzmanlaşmaya önem veren firma, tasarım kabiliyetlerini ve alt sistemler ile ilgili bilgi birikimini arttıracak şekilde sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. ANDAR, savunma ve havacılık sanayisinin, rekabetçi ürünleri ortaya çıkararak ihraç edebilmesinin anahtarının, uzman şirketlerin yüksek performanslı alt sistemler geliştirmesi ve bu yol ile ana yüklenicilere destek vermesi olduğuna inanmaktadır.

ANDAR’ın hava, kara ve insansız platformlar için geliştirilen ürünleri, IDEF 2017 boyunca, hem firmanın kendi standında hem de ana yüklenicilerin stantlarındaki platformlar üzerinde incelenebilecek.

 

Tanıtıcı makalenin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/files/2017/07/152_155_144-idef2017-ANDAR-tr.pdf

906 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme