Tanıtıcı Makale: Hexagon Studio, Yenilikçi ve Özgün Çözümler Üretmeye Devam Ediyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Tanıtıcı Makale: Hexagon Studio, Yenilikçi ve Özgün Çözümler Üretmeye Devam Ediyor

11 Temmuz 2017

Hexagon Studio, 11 yıllık geçmişine; otomotiv, savunma sanayisi, kompozit tekne, traktör ve özel amaçlı tarım makinaları sektörlerinde başarıyla tamamladığı onlarca projeyi sığdırmış bir firma. 2006 yılında, “Ulaşım, savunma ve denizcilik sektörlerinde çözümler üreten öncü tasarım ve mühendislik firması olmak.” vizyonuyla, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olan firma; en değerli sermayesi olan insan kaynağının, sadece nicelik olarak değil nitelik bakımından da sürekli gelişimini esas alıyor. Tasarım ve geliştirme süreçlerine yönelik teknolojik altyapısını, yarının gereksinimlerini karşılamak üzere kurgulayan Hexagon Studio; ürün konseptinin oluşturulmasından başlayan tasarım yolculuğunda, takip edilmesi gerekli olan tüm doğrulama adımlarını gerçekleyerek mühendislik prototiplerinin imalatını, kendi bünyesinde yer alan model ve prototip atölyesinde gerçekleştiriyor. Proje yönetimi yaklaşımıyla ele aldığı Ar-Ge tabanlı tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını, seri üretime hazır bir şekilde, çözüm ortağı olduğu müşterilerine sunuyor.

Ulusal savunma sanayisi politikaları çerçevesinde, özgün ürün stratejilerine hizmet etmek üzere hayata geçirilen ulusal savunma sanayisi projelerinde aktif rol üstlenmekte olan Hexagon Studio, 2008 yılından bugüne dek destek verdiği, özgün tasarım ve geliştirme projelerinde yarattığı katma değer ile aranan bir çözüm ortağı konumunda. 2011’de, Ar-Ge Merkezi statüsü kazanan firma; 2013 yılında aldığı, Milli ve NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgeleri ve 2016 yılında almaya hak kazandığı, Milli Savunma Bakanlığı Üretim İzin Belgesi ile sektörün güvenilir bir üyesi olduğunu da kanıtlamış bulunuyor.

Hexagon Studio’nun mekanik tasarım alt yüklenicisi olarak, kuruluşunun ilk 5 yılında görev alarak başarıyla tamamladığı projelerin başlıcaları, şöyle sıralanıyor:

  • Gemiler için köprüüstü konsol konsepti geliştirme,
  • Zırhlı taktik araç optimizasyonu,
  • Farklı çaptaki mühimmatlar için besleme ve yönlendirme mekanizmaları,
  • Denizaltı savunma harbi su bombası atıcı tareti,
  • Elektronik harp sistemleri için şok sönümleme mekanizmaları,
  • Test ve simülasyon platform tasarımı ve imalatı.

Sivil sektöre yönelik, kompozit gövdeli hafif tekne tasarım ve geliştirme projelerinde de aktif görev üstlenen Hexagon Studio, bu alandaki bilgi ve tecrübesini savunma sanayisine aktarma azmi taşıyor.

 

Üstün KBRN Koruması

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde, farklı sektörlerde geliştirdiği mühendislik çözümlerinin ikili kullanım avantajını savunma sektörüne başarıyla uygulayan Hexagon Studio, otomotiv sanayisinde elde etmiş olduğu enjeksiyon parça tasarım kabiliyetini, yeni nesil KBRN gaz maskesi tasarımı ve geliştirilmesi sürecine aktardı. Kullanıcıların farklı antropometrik özelliklerini, fiziksel tasarım sınırı olarak değerlendirerek; görüş açısı ve kullanıcı ergonomisi, su içme tertibatının fonksiyonellik değerlendirmeleri, silahla nişan alma gereksinimleri gibi doğrudan saha kullanımına etki eden parametreleri tasarım sürecinde ele aldı ve modern çizgilere sahip, çağdaş bir yeni nesil gaz maskesi tasarımı ortaya koydu. Bu proje, Ar-Ge ile estetiğin yenilikçi bir üründe harmanlandığı, başarılı bir çalışma örneği olarak devreye alındı.

 

Zırhlı Araçların Arka Kapağı Hexagon Studio’dan

Kara muharebe platformlarının zorlu doğa ve kullanım şartlarında ihtiyaç duyduğu performansın, alt sistemler özelinde karşılanabiliyor olması, aracın bütününün performansının ve fonksiyonel yeterliliğinin temini açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki bir zincirin dayanımını, o zincirin en zayıf halkası belirler, bir kara muharebe platformunun en hassas unsurlarından birini de kapılar ve acil çıkış kapakları gibi, personelin emniyetli bir şekilde araca girişini ve araçtan çıkışını temin eden alt sistemler oluşturur. Söz konusu alt sistemlerin, balistik ve patlama direnci sergilemesinin yanı sıra en zor kullanım ve arazi şartlarında dahi fonksiyonel kayıp yaşanmaksızın kullanım gereksinimlerini karşılaması beklenir.

İşte bu ihtiyaçtan hareketle Hexagon Studio, Türkiye’nin önde gelen kara platformu ana yüklenicilerinden biri için, zırhlı personel taşıyıcılarda kullanılmak üzere, bir arka kapak tasarımı gerçekleştirdi. Ana tahrik sistemi, mekanik kilitleme, acil çıkış kapağı, sızdırmazlık, acil durumda elle müdahale ve hidrolik devre alt sistemlerinin tamamını içerecek şekilde geliştirilen farklı konseptler içerisinden, son kullanıcı gereksinimlerini azami düzeyde karşılayacak seviyedeki nihai tasarım ortaya çıkartıldı. Projenin teknik veri paketi de müşteriye teslim edildi.

 

Helikopterler Hexagon Studio ile Güvende

Mekanik tasarım alanındaki bilgi ve tecrübesinin yanında elektronik kontrol mimarisi tasarımı, sistem modelleme, kontrol yazılımı oluşturma, Hardware In the Loop (HIL) benzetimleri ile sistem doğrulaması yapma kabiliyetlerini de yetkinlik havuzuna ekleyen Hexagon Studio, gemi helikopter harekâtlarına yönelik, rüzgâr zarfı haritalarının belirlenmesine yönelik faaliyetlerini de olgunlaştırıyor.

Özellikle yüzer veya sabit deniz platformlarına yönelik iniş ve kalkış harekâtı yapacak döner kanatlı hava araçlarının emniyetli bir şekilde yanaşması veya ayrılması için ihtiyaç duydukları güvenli bölgenin tanımlamasına ilişkin, oldukça karmaşık ve hassas matematik modellemeler gerekmektedir. Rüzgârın hızı ve yönü, iniş veya kalkış yapılacak platformun geometrisi, platformun yüzer tip olması durumunda; yönü ve hızı, oluşturulan bu modellerin kritik parametrelerini teşkil ediyor. Platformun hesaplamalı akışkanlar dinamiği modelinin oluşturulması ile farklı rüzgâr hızları ve yönleri dikkate alınarak akışkanlar dinamiği analizlerinin yapılması, çalışmanın bir basamağını oluşturuyor. Paralelinde oluşturulan helikopter uçuş dinamik modeli ve pilot refleks modeli kullanılarak helikopter uçuş manevraları için gerçekleştirilen benzetimler ise sürecin diğer önemli basamağı. Bu iki çalışmanın tümleşik çıktıları ise Gemi Helikopter Harekât Sınırları ve Güverte Arayüz Pilot Efor Skalası haritaları.

Elde edilen haritalar, rüzgârın hızını ve yönünü dikkate alarak ve pilotun refleks davranışını da bir parametre olarak değerlendirerek, deniz ve hava platformlarının belirli yaklaşma ve uzaklaşma manevraları ile iniş ya da kalkışın yapılıp yapamayacağına ilişkin pilota bilgi veriyor. Bu bakımından da hayati önem taşıyor.

 

Kontrol Sistemleri de Kapsamda

Son 3 yıl içerisinde, firmanın odağını gittikçe artan yoğunlukta yönlendiren bir diğer konu da kontrol sistemleri. Günümüzde, taşıt elektroniğinin, özellikle de güç ve taşıt kontrol sistemlerinin yaygın kullanım sahası bulmuş olması, elektrikli araç teknolojileri üzerinde yoğun mesai harcamakta olan Hexagon Studio’nun, uzmanlık alanlarını da yeniden şekillendirmiş durumda. Uluslararası standartlara uygun tasarlanan elektronik tabanlı alt sistemlerin prototip araçlar üzerinde fiili olarak test edilmeden önce, bilgisayar ortamında yüksek doğrulukla modellenmesi, koşturulması ve olası hataların tespit edilebilmesi için HIL benzetimlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirebilen firma, taşıt veya alt sistem için bilgisayar ortamında oluşturduğu matematiksel modeli kullanarak yine kendi nitelikli insan kaynağının tasarladığı, gerçek zamanlı gömülü kontrol algoritmalarını test edebilmektedir.
Tanıtıcı makalenin, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/07/170_171_144-idef2017-HEXAGON-tr.pdf

1,999 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme