Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı

10 Ağustos 2016

Resmi Gazete’nin 10 Ağustos tarihli 29797’nci sayısında, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” yayımlandı.

Yönetmeliğin amacının:

  • Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetimini ve denetimini düzenlemek,
  • Bu bölgelerle ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek ve
  • 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-8.htm

 

1,050 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme