TGB’lerde Yer Alan Firmalara Devlet Desteği Artıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

TGB’lerde Yer Alan Firmalara Devlet Desteği Artıyor

3 Kasım 2016

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2 Ekim’de İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nde yer alan firmalara ve Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara yapılacak yatırımlara vergi indirimi sağlanacağını duyurdu.

Ar-Ge Reform Paketi olarak bilinen ve 16.2.2016 tarihinde kabul edilen 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 27.3.2015 tarihinde kabul edilen 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen yenilik şu şekilde:

“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelere, Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşmamak üzere, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere de bu kapsamda yapılacak yatırımda bu düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge projesi sahibi firmalara yatırım yapması teşvik edilerek özellikle start-up firmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. İndirime konu olacak tutarın üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.”

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi de hükme bağlandı.

Proje alanlarının listesine ulaşmak için: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=18&KITAP_ID=277

749 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme