TSK’nın BM Kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Görev Süresi Uzatıldı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

TSK’nın BM Kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Görev Süresi Uzatıldı

19 Temmuz 2017

Resmî Gazete’nin 18 Temmuz tarihli 30127’nci mükerrer sayısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 17 Temmuz tarihinde alınan 1156 Sayılı Karar yayınlandı.

Kararın içeriğinde; Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 10.04.2014 tarihli ve 2149 sayılı kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kurulan BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA)’nun görevleri kapsamında, BM tarafından Türkiye’nin misyonlara katkı sağlaması konusunda bir davet yapıldığı bildirildi. Yapılan davet sonucunda; Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika Kıtası’nda Türkiye’nin izlemekte olduğu faal dış politikanın doğal bir uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği ve aşağıdaki kararın alındığı belirtildi.

“Hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında yurtdışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde, bu Kuvvetlerin kullanılması için Hükümete verilen iznin süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi uyarınca 02.08.2017 tarihinden itibaren 31.10.2018 tarihine kadar uzatılması Genel Kurulun 17.07.2017 tarihli 112’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.”

649 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme