TSK’nın UNIFIL’de Görev Yapma Süresi, 1 Yıl Daha Uzatılıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

TSK’nın UNIFIL’de Görev Yapma Süresi, 1 Yıl Daha Uzatılıyor

19 Temmuz 2017

Resmî Gazete’nin 18 Temmuz tarihli 30127’nci mükerrer sayısında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2017 Tarihinden İtibaren 31.10.2018 Tarihine Kadar UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair 17 Temmuz tarihinde alınan 1155 Sayılı Karar yayınlandı.

Karar şu şekilde:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL)’nün görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 05.09.2017 tarihinden itibaren 31.08.2018’e kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın 92’nci Maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 17.07.2017 tarihli 112’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.”

500 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme