Türk Havacılık Sanayinde Bir Dönüm Noktası: TAI ve TUSAŞ Güçlerini Birleştirdi – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Türk Havacılık Sanayinde Bir Dönüm Noktası: TAI ve TUSAŞ Güçlerini Birleştirdi

29 Nisan 2005

<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> Savunma Sanayini Yeniden Yapılandırma (SSYY) çalışması kapsamında, Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ile TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi münasebetiyle 28 Nisan 2005 tarihinde saat 17.45’de TAI tesislerinde bir tören düzenlendi. Törende sırasıyla; TUSAŞ Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkaşlı, TAI Genel Müdürü Sn. Oktay Tezsezen, Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. Murad Bayar ve Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül’ün yaptıkları konuşmaları takiben, TUSAŞ’ın TAI’ye &#8220;Devri Sözleşmesi&#8221; imzalandı.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> TAI’deki Lockheed Martin ve General Electric hisselerinin TUSAŞ tarafından 12 Ocak 2005 tarihinde satın alınmasını takip eden süreçte, TAI ve TUSAŞ şirketlerinin TAI çatısı altında birleşmesi yönünde karar alınmış ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştı.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> Kuruluş amacı; milli güvenlik ve sivil ihtiyaçlara yönelik, dış piyasa ile rekabet edebilir bir uçak endüstrisi kurup, işletmek olan TUSAŞ ile Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, modernizasyonu, entegrasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanında teknoloji merkezi konumunda olan TAI şirketleri bütünleşmiş olarak, tasarım üretim altyapısı ile insan kaynakları yönünden oldukça etkili bir güç oluşturacak ve &#8220;Havacılık Merkezi&#8221; olarak hizmet verecek.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> Türk havacılık tarihinde birçok ilki gerçekleştirip, başarılara imza atarak &#8220;Türkiye’nin Gururu&#8221; olan TAI, TUSAŞ ile bütünleşmesinin sonucunda daha da güçlenmiş yapısı ve yeni yönetim anlayışıyla havacılık sanayimizi dünya çapında saygın bir düzeye taşımayı ve üstlendiği sivil havacılık projelerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını özgün ürünlerle karşılamayı hedefliyor.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül törende yaptığı konuşmada; &#8220;Bundan sadece üç ay önce TAI’deki yabancı hisselerin Türk hissedarlara devri ile başlayan süreç, bugün Türk havacılığının iki güzide kuruluşu TAI ve TUSAŞ’ın askeri ve sivil havacılık alanındaki gayret ve emeklerinin bir sinerji yaratacak şekilde organize edilmesiyle, &#8220;Türk Havacılık Sektörü&#8221; tek bir çatı altında; TAI çatısı altında yeni bir döneme girmiştir.&#8221; dedi.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. Murad Bayar ise &#8220;Bugün burada geçtiğimiz yıl başlatılan &#8220;Türk Savunma Sanayi Yeniden Yapılanma&#8221; (SSYY) projesinin önemli bir aşamasının hedeflenmiş olan takvimden daha kısa sürede tamamlanmasına hep birlikte tanık oluyoruz. Savunma sanayimizin mevcut durumu ile bu alanda dünyada yaşanan değişim ve konsolidasyon sürecinin bir arada ele alındığı &#8220;Yeniden Yapılanma&#8221; çalışmasıyla, savunma sektörümüze iç ve dış pazarda rekabet edebilecek daha güçlü ve organize bir oluşum yaratılması amaçlanmaktadır. Birçok vesile ile ifade ettiğim üzere, Türk savunma sanayi bugünkü yapısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçlarını ancak yüzde 25 oranında karşılayabilmektedir. Bu oran, kısıtlı kullanım hakları ve satın alınmış veya transfer edilmiş teknoloji ile yapılan, ortak üretim nitelikli yaklaşımlarla ulaşılabilecek en yüksek çıtadır. Yüzde 25 yerli katkı oranını aşabilmemiz ancak savunma sanayi alanında üç ana unsur olan &#8220;ihtiyacın tespiti&#8221;, &#8220;tedarik yönetimi&#8221; ve &#8220;sektör yapılanması&#8221;nda bugüne kadar yaptıklarımızdan farklı yaklaşımlar gerçekleştirmekle mümkün olacaktır.&#8220;şeklinde bir açıklama yaptı.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''> TAI Genel Müdürü Sn. Oktay Tezsezen de, &#8220;Yabancı ortaklı olarak ilk kuruluşunda, MSB çatısı altında hizmet verdiğim bu şirketin, ikinci kuruluşu diyebileceğimiz; yüzde 100 milli yapıya kavuşturulduğu ve hemen arkasından, 3.5 ay gibi kısa bir sürede, sermayedarı olduğu ana firma TUSAŞ’ı bünyesine alarak birleştiği şu anında; Genel Müdürü olarak görevde olmamı, kader çizgimin müstesna ve gurur verici bir olgusu olarak görüyorum.&#8221; şeklindeki başlayan konuşmasına &#8220;Bu kapsamda kuruluşundan bugüne kadar, hiçbir kurum ve kuruluştan geri dönüşsüz nakdi bir desteğe ihtiyaç hissetmeden TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi; 2004 yılında 50 milyon dolarlık geniş kapsamlı yatırım programını başlatmış ve bu yıl sonunda tamamlamak üzere faaliyetlerine süratle devam etmektedir.&#8221; şeklinde devam etti.</p>
<p class=Section1 style1 style=''text-indent:35.4pt''>&nbsp;</p>

827 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme