Türkiye ile Romanya Arasında, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması Onaylandı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Türkiye ile Romanya Arasında, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması Onaylandı

12 Nisan 2016

12 Nisan tarih ve 29682 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2016/8633 sayılı karar ile 7 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 7 Ocak 2016 tarihli ve 6660 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına; Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Şubat 2016 tarihli ve 10534108 sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14 Mart 2016 tarihinde kararlaştırıldı.

Bu anlaşmanın amacının; savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi, sanayi personelinin eğitimi, teknik bilgi transferi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği yoluyla taraflar arasında savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek, savunma sanayi alanında işbirliği sağlamak olduğu belirtildi.

1,070 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme