Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul’da Yapılacak – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul’da Yapılacak

7 Mart 2016

Harp Akademileri Komutanlığı, 4 Mart’ta internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanlığı (SKYÜSİDAK) ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü tarafından, uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri ve bunun güvenlik üzerine etkilerini değerlendirerek akademik bilgi birikimini arttırmak maksadıyla 26-27 Mayıs tarihlerinde “Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” konulu uluslararası katılımlı bir sempozyum düzenleneceğini duyurdu.

Sempozyuma; güvenlik stratejileri ve uluslararası ilişkiler konularında çalışma yapan bilim insanları ve araştırmacılar katılımcı veya izleyici olarak davet edilecek.

Sempozyum, Harp Akademileri Komutanlığı yerleşkesinde yer alan Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi (AHOKM) binasında icra edilecek, bildiriler İngilizce olarak 20 dakikalık sürede sunulacak. Sempozyuma katılım ücreti talep edilmeyecek. Şehir dışından gelecek takdimcilerin ulaşım giderleri ve talep etmesi halinde konaklamaları Organizasyon Komitesi tarafından karşılanacak.

Sempozyum için planlanan oturum başlıkları ve başlıklara ilişkin temalar şu şekilde:

1.Yeni Küresel Rekabet ve Uluslararası Güvenlik Mimarisinde Sistemik Dönüşüm:

a.Uluslararası Güvenlik Mimarisinde Sistemin Dönüşümü ve Uluslararası İşbirliğine Etkileri,

b.Yeni Enerji Denkleminin Uluslararası Enerji Sistemi Üzerinde Dönüştürücü Etkisi,

c.Orta Doğu Alt Sistemi ve Uluslararası Sistem ile Etkileşimi,

ç.Asya-Pasifik Stratejik Denkleminin Uluslararası Sistem ile Etkileşimi,

d.Yeni Biçimlenen Küresel Rekabet Sisteminin Uluslararası Sistem ile Etkileşimi,

e.Teknolojik Değişim ve Güç Aktarımındaki Dönüşümün Uluslararası Sisteme Etkileri,

f.Uluslararası Sistemin Dönüşümü ve Birleşmiş Milletler (BM).

 

2.Küresel Terörizmin Güvenlik Ortamına Etkileri:

a.Terörizmle Mücadelede Değişim,

b.Terörizmle Mücadelede Kolluk,

c.Terörizmle Mücadelede Silahlı Kuvvetler,

ç.Uluslararası Hukuk ve Terörizmle Mücadelede Güç Kullanımı,

d.Teröristlerin Siber Ortamı Kullanması,

e.Terörizm ve Kritik Alt Yapıların Korunması,

f.Küresel Terörizm ve İstihbarat.

 

3.Küresel Güvenlik Ortamında Farklı Aktörler, Kurumlar ve Araçlar:

a.Terörist Örgütlerin Transformasyonu,

b.Yabancı Teröristler,

c.Uluslararası Örgütler,

ç.Uluslararası Şirketler,

ç.Özel Güvenlik Şirketleri,

d.Barışı Destekleme Harekatı Sonrası Ortamda Şekillenen Yeni Güçler ve Aktörler,

e.Yeni Güvenlik Ortamının Yarattığı Hukuksal Meydan Okumalar (Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ve Cenevre Şözleşmelerinin Yeni Güvenlik Ortamındaki Yeri).

4.Düzensiz Göçün Güvenliğe Etkileri;

a.Düzensiz Göç ve Türkiye,

b.Avrupa Birliği ve Düzensiz Göç,

c.Sınıraşan Suçlar ve Düzensiz Göç,

ç.Geri Kabul Anlaşması ve Düzensiz Göçe Etkileri,

ç.Uluslararası Hukuk Perspektifinden Düzensiz Göç,

d.Psiko-politik Açıdan Düzensiz Göç,

e.Düzensiz Göç ve Sosyolojik Analiz.

969 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme